Jump to content

Otkaz u prosvjeti zbog kaznenog djela


coperko

Preporučene objave

Članak 106.

(1) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

(2) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovog članka.

(3) Ako osoba u radnom odnosu u školskoj ustanovi bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovog članka, školska ustanova kao poslodavac može otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a po proteku tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.

(4) Ako školska ustanova kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u školskoj ustanovi pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovog članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.

(5) Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni postupak pokrenut protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen od odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvoga dana udaljenja.

 

 

Molim vas tumačenje stavka 3. ovog članka(Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - http://www.zakon.hr/z/317/)

 

 

 

Naime zanima me da li je škola obvezna dati otkaz radniku ukolilo isti bude pravomoćno osudjen za neko od navedenih kaznenih djela ili je to samo jedna od mogućnosti?

Prema tumačenju cijele ove glave zakona i čitavog zakona (pogotovo st 1. navedenog članka) izgledalo bi da je otkaz u tom slučaju obvezan, ali buni me onaj dio "može".

Hvala na pomoći!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poslodavac može dati otkaz, ali nije na to obavezan. Mislim da to sve ovisi o procijeni ravnatelja ustanove i naputku njemu nadređenih. Dakle, osim što je osoba u radnom odnosu u školskoj ustanovi počinila s namjerom kazneno djelo iz stavka 1. članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, mislim da konkretno kazneno djelo mora biti teže prirode i nespojivo s poslom koji osuđenik trenutno obavlja u školi (npr. protiv života i tijela ili protiv spolne slobode i spolnog čudoređa).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Coperko, članak je prilično jasan. Znači pravomoćne osude i tekući kazneni postupci za kaznena djela iz ovih glava KZ-a (iako zakon nije usklađen sa novim KZ-om), koje su taksativno navedene, zapreka su za zasnivanje radnog odnosa, jasno ako se za njih zna u trenutku zasnivanja radnog odnosa.

 

Međutim, ukoliko do navedenih okolnosti dođe već tijekom trajanja radnog odnosa, onda kako stavak 3. kaže, može doći do otkaza. Može, ali i ne mora nužno. Kako je Lancaster već naveo, to će se definitivno desiti, ako je neko od djela iz ovih nabrojanih glava KZ-a počinjeno na štetu djeteta ili pak je u vezi sa poslom, ali ne vjerujem da bi itko išao otkazivati ugovor zato jer je primjerice, zaposlenik osuđen za sitnu krađu ili neprijavljivanje kaznenog djela, a koje nema apsolutno nikakve veze sa poslom koji radi (niti je na štetu djeteta). Dakle, procjena poslodavca.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Coperko, članak je prilično jasan. Znači pravomoćne osude i tekući kazneni postupci za kaznena djela iz ovih glava KZ-a (iako zakon nije usklađen sa novim KZ-om), koje su taksativno navedene, zapreka su za zasnivanje radnog odnosa, jasno ako se za njih zna u trenutku zasnivanja radnog odnosa.

 

Međutim, ukoliko do navedenih okolnosti dođe već tijekom trajanja radnog odnosa, onda kako stavak 3. kaže, može doći do otkaza. Može, ali i ne mora nužno. Kako je Lancaster već naveo, to će se definitivno desiti, ako je neko od djela iz ovih nabrojanih glava KZ-a počinjeno na štetu djeteta ili pak je u vezi sa poslom, ali ne vjerujem da bi itko išao otkazivati ugovor zato jer je primjerice, zaposlenik osuđen za sitnu krađu ili neprijavljivanje kaznenog djela, a koje nema apsolutno nikakve veze sa poslom koji radi (niti je na štetu djeteta). Dakle, procjena poslodavca.

 

Zahvaljujem svima!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Ovih dana sam dobio izvanredni otkaz ugovora o radu na mjestu učitelja po čl. 106.stavak 4.i to prema naredbi prosvjetne inspektorice ravnatelju škole.Otkaz je uslijedio bez da sam počinio ikakvu povredu ugovora o radu,za djelo koje je počinjeno prije nekoliko godina(napominjem:prije nekoliko godina!).Poznati su mi kora i koje trebam poduzeti u zaštiti svojih radničkih prava.Postoji li kakva pozitivna sudska praksa u smislu da me sud vrati natrag na posao?Bit cu zahvalan na svakom komentaru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Otkaz sam dobio zbog počinjenja kaznenog djela po čl.209.st.2 i 1.KZ.i to na način da je bivša supruga poslala Inspektoratu u ZG pravomoćnu presudu o počinjenju kaz.djela.Dalje je sve bilo tehničke prirode-škola dobiva naredbu inspektorice o mom izvanrednom otkazu.Sve se ovo događa u uvjetima kad bi nadležni sud trebao razmatrati o obnovi skrbništva i susreta s malim djetetom.Na web stranicama iusinfo.hr nisam naišao na sličan ili isti primjer otkaza u prosvjeti.Da li je doista moja pravna pozicija tako loša?Molio bih za pomoć.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pardon bili ste jasni ali po novom KZ je taj članak totalno drugo kazneno djelo, dakle riječ je o presudi po starom zakonu. Nemam što reći osim da ZOOOSŠ striktno propisuje obvezu poslodavca da nakon saznanja o pravomoćnoj presudi otkaže ugovor o radu te je poslodavac morao postupiti po zakonu, odnosno po nalogu inspekcije.

E sad, postoji li kakva sudska praksa, ne znam.... bilo bi dobro obratiti se odvjetniku.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vjerojatno se radi o prvom takvom slučaju u*prosvjeti i stoga nisam naišao na sudsku praksu.Da,konzultiran je odvjetnik i on ne nalazi pravni osnov za tužbu za zaštitom prava radnika.Najgore je to mi otkaz onemogućava pravo na naknadu i sl.,u uvjetima kad bi sud trebao raspravljati o obnovi susreta sa mojim sinom,nakon 3,5 godina nevidanja.Kako se otkaz ugovora o radu može odraziti na obnovu susreta sa sinom?Ne bi li u radnim sporovima sud trebao razmatrati moje eventualne povrede ugovora o radu u školi, bez obzira na ovaj kazneni dio?Ovo su pitanja koja si postavljam svaki dan i vjerujte,ljudima s kojima sam do jučer dijelio zbornicu,nije ništa od ovog jasno.Molim Vas za komentar i zahvaljujem Vas se na odgovorima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Bilo bi jednostavnije da ste precizirali naziv kaznenog djela, jer nisu svi ovdje potkovani u kaznenom pravu. Dakle, radi se o kaznenom djelu povrede dužnosti uzdržavanja iz čl. 209. st. 2. u vezi st. 1., ali iz "starog" KZ-a (1997.).

 

Kao što je Gala rekla, a i odvjetnik kojeg ste konzultirali - odredba čl. 106. st. 4. Zakona je jasna, i bojim se da je ovdje kraj priče. Pravomoćna presuda postoji, rehabilitacije nema i jednostavno ne vidim realnu pravnu osnovu da se izvučete.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nadam se kako će prepiska izmedu Vas i mene biti korisna i za druge citatelje ovog portala.Izmedu ostalog čitatelji mogu naučiti kako iz života maloljetnog dijeteta s kojim dijete ne živi i kojem su odredeni susreti,a ciji je roditelj prosvjetni radnik(cak jedno vrijeme i ravnatelj skole)kroz pravni sustav RH legalno eliminirati onog drugog roditelja.Nužno se postavlja pitanje koliko ljudi s ovakvim presudama iz cl.106.ZOOOSS radi u sustavu odgoja i obrazovanja?Po novom zakonu iz prosinca 2014.god.kako ste gore napisali dovoljno je podići kaznenu prijavu protiv prosvjetnog radnika i on se automatski suspendira s posla do okončanja sudskog postupka!Jasno,preduvjet suspenziji je da poslodavac-skola-dozna da se protiv njezinog zaposlenika vodi kazneni postupak.I ovakva iskustva sam prošao i prolazim s bivšom ženom!Njoj naprosto financijski nije problem da me preko državnog odvjetništva maltretira na ovakav način.Posebno skrećem pozornost na onaj dio mog prethodnog teksta gdje sam opisao tehnologiju koja je prethodila mom izvanrednom otkazu ugovora o radu u školi:odvjetnik bivše žene dopisom obavijestava nadležnu prosvjetnu inspekciju o postojanju pravomoćne kaznene presude.Nakon toga inspekcija napreduje školama da mi se uruči izvanredni otkaz...Gdje sam prekršio ugovor o radu?Ako sam postao dasadan ili se ponavljam ne morate odgovoriti na napis.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gledajte, je li neki zakon u redu ili nije, uvijek je stvar percepcije. Ovakva odredba iz ZOOOSŠ ima nekakav rezon, potpuno objektivno gledajući na nju. Naime, teško je za očekivati da bi s djecom trebale raditi osobe koje imaju pravomoćnu kaznenu presudu za kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta. To valjda i sami shvaćate, sa odmakom od trenutne osobne situacije.

 

S druge strane, trpati sve ovakve situacije u isti koš, po meni nije u redu. Međutim, zakon je trenutno takav kakav jeste, i badava moje ili ičije drugo mišljenje. Činjenica jeste da imate pravomoćnu kaznenu presudu za povredu dužnosti uzdržavanja i činjenica jeste da ista predstavlja nepremostivu prepreku za rad u školstvu.

 

Vidim da vas muči činjenica da ima i drugih obrazovnih djelatnika sa takvim presudama, pa oni i dalje rade, jer eto ustanova u kojoj rade nije saznala za takve osude. E, tu po meni, postoji propust zakonodavca, koji bi se veoma lako mogao riješiti da se takva presuda (vezana za katalog kaznenih djela iz čl. 106. ZOOOSŠ) obavezno po pravomoćnosti dostavlja i obrazovnoj ustanovi u kojoj osuđenik radi. Tada razlike neće biti i svi će imati isti tretman.

 

Vama je očito bivša supruga, u svom "ratu do istrebljenja", kakav je nažalost vrlo čest u slučajevima bivših supružnika, odlučila napakostiti do kraja, što moralno i ljudski naravno da nije u redu (i više govori o njoj kao osobi), ali pravno tu problema nema. Činjenice ne možete negirati.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nemoguće je ne složiti se oko svega što ste napisali. Ispricavam se zbog zbog nekih pravopisnih grešaka jer sam tekstove pisao na smartphonu.Nadam se da će prepiska izmedu mene i Vas nekome biti od pomoći. Bit cu toliko slobodan i javiti o pozitivnim pomacima oko svega što sam napisao.Oprostite mi ako sam izašao izvan okvira posta.Iskreni pozdrav i hvala na svemu što ste napisali.S poštovanjem, Tomislav-1

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sve u redu Tomislave, nema potrebe za isprikom. Razumljivo je da ste razočarani, pogotovo u osobu s kojom ste nekad dijelili sve (i dobro i loše), a sada dobili ovo, i u zakone koji su nekad previše formalizirani, ali tako je kako je.

 

Svakako da će nekome biti od koristi vaše iskustvo, glede čega vas i pozivam da povratno javite jeste li uspjeli što ishoditi u svoju korist. To malo koji naš korisnik učini, a ne shvaća da bi povratnom informacijom uvelike pomogao i drugima u istim ili sličnim situacijama.

 

Lp

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija