Jump to content

Molim savjet . Hvala


Pelikan2

Preporučene objave

2 godine sam, se na sudu borio za

skrbnisvo za dijete, i sud je na

prijedlog i misljenje poluklinike za

zastitu dijece grada zagreba , nakon

vijestacenja predložio mene kao

podobnim roditelje, sto je sud i donio

riješenje da dijete zivi smanom, tako

da je dijete od 2010g do 2012g zivilo

samnom a majci su bili određeni

susreti i druzenje.

Potom je ona na konstantiranje CZZS

ztrazila sucku izmjenu navodeči bitne

promjenjene okolnosti a to je bilo to

sto sma ja ostao bez posla.

Pokreče se sud 2012 u 7 mijesecu di

je sud trazio od centra misljenje .

ponovno je bilo zakazano ročište u 10

mijesecu 2012, di se na karju dijtete

dodjeluje majci.

točno je da su se desile promjene , to

jest splet okolnosti to sto sam ostao

bez polsa no sud uopče nije uzimo u

obzir nalaz i misšljenje poluklinike

več samo ono sto je CZZS dao u uvid.

poluklinika za zastitu dijece grada

zagreba su procjenili mne

primjerrenim roditeljom,te su

preporučili da maloljetno dijete

nakon razvoda zivi samnom.

Prilikom procijene sposonosti roditelja

da skrbe o dijetetu analizirana sa 3

relativan aspekta : roditeljki

kapaciteti, obiteljski i okolnski faktori

i razvojne potrebe dijeteta .

Psihologisko-psihijatriskim

vijestačenjem je dobiveno da se kod

majke dijeteta nalaze odstupanja na

planu ličnosti u smislu pomanjkanja

socijalnih interesa, , niske

samokntrole, i inpulzivnosti.

povremeno , usprkos kontrolnosti

burnije reagira , niskog je

samopoštovanja, i pokazuje

sumnjičavost prema drugima.Osoba je

koja pokazuje znakove nesigurnosti i

ovisnosti, nefleksibilnosti,

Viještačenjem je dobiveno da je otac

privržen dijetetu, motiviran oko brige

dijeteta, i prepoznaje njegove

potrebe . Otac je otvoren za

sagledavanja vlastitih slabosti,

fokusiran je na dobrobit dijeteta.

Sud prihvača nalaz i mišljenje

poluklinike za zastitu grada zagreba

jer je isti stručan, logičan i uvjerljiv

te iscrpno obrazložen.

Te sud donosi odluku da dijete zivi sa

ocem a majci se određuju susreti i

druzenja svaki utorak i četvrtak po 2h

od 16h do 18h te svaki drugi vikend

od petka od 18h do nedlje do 18h,

potom praznicima božič i uskrs i

zimski praznici 7 dana ljetni 30 dana.

No bivsa je kao sto sma reko na

sugeriranje CZZS pokrenula izmijenu

sucke odluke , di centar donsi svoje

misljnje da bi bilo bolje da dijete zivi

nadalje sa majkom a mnei se

određuju sureti i viđanje svki drugi

vikend od subote od 10h do nedjelje

do 18h te praznici uskrs i božič,

zimskih 7 dana ljtnih 15 dana, na sto

sma se ja bunio pa se to promjenilo,

sud je odredio svaki drugi vikend od

petka 18h do nedjlje do 16h te 30

dana ljetnih praznika.

U predmetu sud nije cijenio dokaze

jer u obrazloženju riješenja nije

uopče ocijenio činjenični materijal koi

je dobiven provođenjem dokaza i

iskazama stranaka. a što je utjecalo

na donošenje pravilne odluke suda.

Zatražiti izmjenu odluke sa koim če

roditeljem dijete zivjet može se učinit

samo u situaci ako su se bitno

promjneile okolnosti ali ne samo u

odnosu na situaciju roditelja sa koim

dijete živi nego i u odnosu na

situaciju roditelja ko izahtijeva

promjenu odluke.

Na sto u tom postupku sud nije

gledao majčinu situaciju.

Zbog prednjeg izvršeno je vijestačenje

po Poluklinici za zastitu dijece grada

Zagreba u kojem je utvrđeno da je

majka umjereno drustvena osoba, ,

pdprosječnog inelektualnog

funkcioniranja, . utvrđeno je da kod

nje postoje neka odstupanja na planu

ličnosti u smislu pomankanja

sociajalnih interesa , nise samoktrole

i inpulzivnosti.

u postupku nije utvrđeno da su se u

pogledu takvih osobina majke

izmjenile okolnosti niti je majka

predložila bilo koi dokaz koim bi se

na nesumnjiv način utvrdilo da je

majka svijesna svoih intelektualnih

karakteristika, i da je na tom planu

zatrazila stručnu pomč u vidu posjeta

psihologu-psihijatru.

Majak je na sudu izjavila da neplača

za uzdrzavnje za dijete jer misli da

taj novac nebi bio potrošen na dijete,

te da dok je dijete kod nje ona

kupuje dijetetu jelo ,a kad nije kod

nje smatra da se o dijetetu treba

brinut otac.

Majak je na taj način neposredno

pred sudom pokazala da je misšljenje

vijestaka iz zagreba bilo pravilno i da

je njihova odluka bila isparavna .

majka do dans nije isplatila niti

jedne kune za uszdrzavnje diteta

zbog čeg je CZZS Slavonski Brod

podnio kaznenu prijavu protiv majke.

sasvim je kontradiktorno da CZZS

podnosi kazneu prijavu protiv majke

zbog neplačanja alimentacije a u istol

vrijeme donosi misšljenje da bi dijete

na dalje trebalo živjeti sa majkom sto

sud prihvača.

Ja sam na sve to uložio žalbu na

županiski sud još prošle godine u 11

mijesecu , dobio sam odbijenicu.

Svaki savjet , sugestiju radu

prihvačam. Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Oprostite, nije odlučujuće za Vaš problem, ali dajte temi neko konkretno ime, a ne "molim pomoć" ili "molim savjet" i sl. je to mnogi napišu pa imamo na desetke naslova koji čitatelju ništa ne govore. Nadalje, kako biste na sudu i CZSS ostavili bolji dojam, nije POLUklinika nego POLIklinika, i nije RIJEšenje nego RJEšenje (doduše, glagol je: RIJEšiti).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Tražite reviziju. Jasno, za to trebate odvjetnika.

U međuvremenu, čuvajte odnos s djetetom i nemojte se baviti psihijatrijskim i psihološkim nalazima o majci.

 

Čl. 299. Obiteljskog zakona - "Protiv drugostupanjske odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i odluke o roditeljskoj skrbi, revizija nije dopuštena."

 

Oprezno kod davanja savjeta, Bartleby.

 

Iako, treba napomenuti kako CSS u ovom slučaju definitivno jeste kontradiktoran i sam sebi "skače u usta".

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da centar je ucinio puno pogrsaka, naime ja zivim u Slavonskom Brodu a bi sa se preudala u Djakovo tako da je njoj nadlezan centar Djakovo a meni Slavonski Brod.

Bivsa dok je dijete zivjelo kod mene 2g nije niti jednu lipu na ime uzdrzavanja isplatila i na sudu je izjavila da ne zeli da placa, kao.sto sam vec reko centar je u isto vrijeme majku dijeteta tuzilo na drzavno odvijetnidtvo radi neplacanja alimentacije a u isto vrijeme njoj daju prednost da dijete nadalje zivi sa njom.

Unatoc svemu, nalazu poliklinike, i svim dosadasnjim dogadaima sa bisom koje sam imo, uredno sam pismeno obavjestio centar.

I nista od toga, prijavljivo sam da dijete bude prisutno obiteljskom nasilju u njenoj sadasnjoj obitelji pa i tom da je policija moju ex privela i prenocila u zatvoru radi fizickog nabada na svoju svekrvu. Dijete je svemu tome prisutvovalo i svjedocilo.

Obavjedtio sam centre o tome, sto je centar Djakovo demantiralo.

Jako mi je stalo do dijeteta.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...
Zpp, čl. 382 (uz izmjene iz 2013.). Zakon se može preuzeti upravo ovdje, na Legalisu.

 

Molim pažljivo pri savjetima. Mjerodavan je OZ kao lex specialis i članak 299. istog.

 

O istom pitanju postoji i presuda VSRH iz 2011 g. Izmjene ZPP-a iz travnja ove godine nisu utjecale na reviziju u sporovima o roditeljskoj skrbi.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Koliko razumijem ZPP se odnosi na parnice, a zanimljiv je dio koji spominje ujednačavanje sudske prakse... "za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni". No, svrha ovoga foruma i jest da se vide različita mišljenja i tumačenja.

Sad vidim da je moj odgovor bio nejasan i lakonski, pa ću pokušati objasniti razmišljanja kojima je svrha bila pomoć korisniku Legalisa.

 

ZPP koji je izmijenjen upravo radi prilagodbe EU, noviji je od Obz, pa je po nekim prihvaćenim pravnim načelima, novi čl. 382 ZPP-a iznad čl. 299 Obz-a. Ne postoji zakon koji točno opisuje lex specialis, ni točno kad ima prednost, a kad nema. Ne može se građane u obiteljskim sporovima stavljati u neravnopravan položaj prema građanima u drugim sporovima, a brojni drugostupanjski sudovi ne mogu osigurati primjenu prava i ravnopravnosti svih..." sukladno pravnoj stečevini EU. Potrebno je imati dobrog odvjetnika, pravo je teško i sporo ostvariti.

 

Valja pričekati da o tome odluči VSRH prvom prigodom. A nakon toga, bude li potrebno, i Sud u Strasbourgu, ili Luxemburgu. Zato za sad ni jedna tvrdnja ne stoji (pa tako ni moja, isprika što to nije prije objašnjeno, ali sad to ispravljam) i sve je moguće. Svakako smatram da roditelj koji zaista smatra da su prava njegova djeteta i njegova (bilo postupovna, materijalna ili druga) prekršena i da odluka uspostavlja neprimjerenu sudsku praksu, treba iscrpiti sva pravna sredstva.

 

ZPP - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

1. REVIZIJA

Članak 382.

(Članak 382. u dijelu koji se odnosi na Europski sud stupa na snagu danom pristupanja RH u EU)

Stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude:

1) ako vrijednost predmeta spora pobijanog dijela presude prelazi 200.000,00 kuna,

2) ako je presuda donesena u sporu o postojanju ugovora o radu, odnosno prestanku radnog

odnosa ili radi utvrđenja postojanja radnog odnosa,

3) ako je drugostupanjska presuda donesena prema odredbama članka 373.a i 373.b ovoga

Zakona.

U slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi stavka 1. ovoga članka, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, primjerice:

1) ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim

predmetima na odjelnoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa

drugostupanjskih sudova,

2) ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje, ali je odluka drugostupanjskoga suda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem,

3) ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda se drugostupanjskoga suda temelji na tom shvaćanju, ali bi – osobito uvažavajući razloge iznesene tijekom prethodnoga prvostupanjskoga i žalbenoga postupka, zbog promjene u pravnom sustavu uvjetovane novim zakonodavstvom ili međunarodnim sporazumima te odlukom Ustavnoga suda Republike Hrvatske, Europskoga suda za ljudska prava ili Europskog suda – trebalo preispitati sudsku praksu.

U reviziji iz stavka 2. ovoga članka stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog

kojeg ju je podnijela uz određeno navođenje propisa i drugih važećih izvora prava koji se na njega odnose te izložiti razloge zbog kojih smatra da je ono važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

Revizija se podnosi u roku od trideset dana od dana dostave drugostupanjske presude.

 

Lijep pozdrav i hvala. Potakli ste me na sustavnije razmišljanje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ZPP je lex generalis.

 

Biti pravnik ne znači pročitati zakon već znati poznavati i teoriju prava, povijesni razvitak, metode tumačenja pravnih normi, ratio legis pravnih normi itd.

 

Dio oko ujednačavanja sudske prakse nije mjerodavan jer je sudska praksa ujednačena pa je ne možete ujednačavati.

 

Molim Vas da objasnite koja su to "opće prihvaćena pravna načela koja stavljaju ZPP iznad OZ-a"?

 

Svrha ovog foruma jeste davanje odgovora na pojedina pitanja, te naravno da se vide različita mišljenja i tumačenja, ali ne oko onog oko čega je već zauzet stav. Dakle, ako je pitanje - da li je dopuštena revizija u predmetu o rodite.skrbi - odgovor je ne. Odgovor ne može biti - možda će jednog dana biti dozvoljena.

 

Dakle, ne možemo drugačije tumačiti nešto što je odlučeno da jeste onako kako jeste. Postoji presuda iz 2011 godine u kojoj je revizija proglašena nedopuštenom iz razloga kojeg ste Vi naveli i u predmetu koji navodite.

 

Ne možemo sada reći da postoje različita tumačenja, jer postoji jedno ispravno tumačenje. Ukoliko se ono promjeni - vrijedit će novo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zakon dopušta reviziju. Pročitajte si ga. Od prošle godine. Kao izvanredni pravni lijek.

 

Bartleby, jeste li vi uopće pravnik? Pitam jer argumentacija bez argumenata je poput "ćevapa s lukom bez ćevapa". Ali kada ste već načeli tu temu, ajmo polemizirati - argumentirano.

 

Vi se držite kao "pijan plota" ZPP-a. Zaboravljate pritom na činjenicu kako je ZPP lex generalis, što se tiče parničnih postupaka, te da postoji i još jedan zakon koji regulira materiju ovog pitanja, a to je Obiteljski zakon koji se sastoji od materijalno-pravnog dijela i postupovno-pravnog dijela. Obiteljski zakon tu predstavlja tzv. lex specialis u odnosu na ZPP (kao što vam je kolegica Burn već navela).

 

Relevantne odredbe iz navedenih zakona jesu čl. 366a, 373a, 373b, 382. i 399. ZPP-a, te čl. 266a i 299. Obiteljskog zakona (ovdje namjerno spominjem i čl. 266a Obiteljskog zakona, iako je on recentnim izmjenama i dopunama ZPP-a, učinjenima u NN 25/2013 ukinut i faktički zamijenjen identičnim, ali ovaj puta generalno pokrivenim što se tiče svih vrsta postupaka - čl. 366a ZPP-a, a to zato jer iz posta korisnika Pelikana2 jasno proizlazi kako je postupak proveden prije ovih izmjena i dopuna ZPP-a iz 2013, a prema prijelaznim i završnim odredbama ZPP-a iz NN 25/2013 - "postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11. i 148/11.)."). Dakle, za konkretan slučaj korisnika Pelikana2 vrijedi i čl. 266a Obiteljskog zakona.

 

Uzmimo sada sve ove odredbe u obzir i primijenimo ih na slučaj korisnika Pelikana2. Revizija u konkretnom slučaju NIJE DOZVOLJENA. U duhu potpune pravne konciznosti, navodim kako smatram da bi revizija bila dozvoljena u dva slučaja (moje mišljenje, a neka me drugi isprave ukoliko griješim), ali nijedan nije ostvaren u slučaju korisnika Pelikana2 :

 

1. slučaj - tzv. redovna revizija iz čl. 266a st. 4. Obiteljskog zakona u vezi čl. 382. st. 1. t. 3. ZPP-a - u slučaju da je drugostupanjski sud sam proveo postupak i donio odluku. Ponavljam - ovdje to nije slučaj.

 

2. slučaj - tzv. izvanredna revizija iz čl. 382. st. 2. ZPP-a - koja je uvijek dozvoljena ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za tzv. redovnu reviziju iz čl. 382. st. 1. ZPP-a - "ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni". Međutim, za dopustivost navedene revizije dano je premalo podataka, to bi mogli znati samo i isključivo uvidom u sudski spis, a njega nemamo.

 

Znači, Bartleby, kada dijelite savjete, budite oprezni. Svakome se može potkrasti nehajna greška (i meni se desilo da nisam bio dovoljno precizan ili su me pogrešno shvatili), ali ukoliko vam kolege ukažu na vašu grešku, onda inzistirati na svojem mišljenju, i to bez navođenja apsolutno ikakvih argumenata, je vrlo opasno po ljude koji ovdje traže savjet. Različita mišljenja i viđenja predmeta su itekako dobrodošla, ali ne na isključiv način. Recite iskreno, biste li refundirali troškove koje bi eventualno prouzročili ljudima ovakvim savjetima? Nadam se da nećete shvatiti ovaj post na krivi način, pišem ga u najboljoj namjeri da shvatite u čemu griješite.

 

I neću više polemizirati o ovoj temi, vidim da ste se u međuvremenu i korigirali, što je pohvalno, a čitatelji neka sami prosude o kvaliteti savjeta pojedinih korisnika.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

- Mali edit mojeg razmišljanja -

 

Evo što veli VSRH - Rev 1524/2011-2 -

 

"Predmet ovog spora je izmjena odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi.

 

Prema odredbi čl. 299. Obiteljskog zakona („Narodne novine“ broj 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07) protiv drugostupanjske odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi revizija nije dopuštena.

 

Dakle, u ovom predmetu revizija je apsolutno isključena pa nije dopuštena ni izvanredna revizija iz čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08 – dalje: ZPP), koji se u ovom predmetu primjenjuje na temelju odredbe čl. 53. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 57/11).

 

Zbog toga revizija tužitelja nije dopuštena pa je na temelju odredbe čl. 392. st. 1. ZPP reviziju valjalo odbaciti i odlučiti kao u izreci ovog rješenja."

 

I Rev 2001/2012-2 -

 

"Predmet ovog postupka je donošenje nove odluke s kojim će roditeljem njihovo dijete živjeti, a koji institut je uređen odredbom čl. 102. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 61/11 – dalje: ObZ), a koji postupak je predviđen kao izvanparnični postupak.

 

U tim postupcima, a prema odredbi čl. 318. st. 1. ObZ protiv pravomoćne odluke donesene u drugom stupnju ne može se izjaviti revizija.

 

U skladu s tim, proizlazi da protiv pobijanog rješenja nije dopušteno izjavljivanje revizije, zbog čega se revizija predlagatelja ukazuje nedopuštenom.

 

U takvoj situaciji, a kada je odredbom ObZ kao posebnog zakona u odnosu na odredbe Zakona o parničnom postupku kao općeg zakona, a koje se odnose na reviziju izričito određeno da izjavljivanje revizije nije dopušteno protiv ovakvog rješenja donesenog u izvanparničnom postupku, potpuno je neodlučno što u konkretnom slučaju pobijano drugostupanjsko rješenje nije doneseno na temelju odredbe čl. 373. a) ZPP-a, a kako to predlagatelj navodi u reviziji (pokušavajući uvjeriti sud da ima pravo podnošenja revizije u smislu odredbe čl. 382. st. 1. toč. 3. ZPP-a) već na temelju odredbe čl. 380. toč. 3. u svezi s odredbom čl. 320. ObZ, pošto protiv ovakvog rješenja u svakom slučaju izjavljivanje revizije nije dopušteno.

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci, sve na temelju odredbe čl. 392. st. 1. u svezi s odredbom čl. 400. st. 3. ZPP-a."

 

Modaliteti obrazloženja malčice se razlikuju, ali zaključak je jasan.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dali mi moze iko kako pomoc, jer zelm dijete vrati. Mali je izlozen obiteljkom nasilju u majcinoj novoj obitelji, naime ex je udarila sadasnju svoju svekrvu, dosla je policija i ex i njenog supraga su priveli, ex je zadrzana u pritvoru a njenog supruga su pustili. Mali ima 6g i svemu tome je bio prisuta, to mi je mali sam preprico.

Obraco sam se centru ali uzalud. Ima tu jos puno toga...

Molim ako mi itko kako moze pomec da vratim dijete bio bih mu zahvalan, svaki konkretan savjet mi puno znaci.

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija