Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

danilop

Kupoprodajni ugovor za građevinsko zemljište

Preporučene objave

Poštovani pravnici... Ja sam jedan laik za pravne poslove, zato sam se i opredijelio za tehniku. Treba da kupim jednu urbanističku parcelu (plac na kome bi izgradio montažnu kuću) koja ima svoj katastarki broj i ucrtanu kuću na njemu. Zanima me da li postoji obrazac za kupoprodajni ugovor ili kako da ga sastavim. Odnosno na šta najviše da obratim pažnju u ugovoru.

Hvala

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Baš i nisam pravnik, ali imam neka iskustva sa kupoprodajnim ugovorima.

:-D Ne znam da li u Nar.novinama ima za kupiti ugovora, ali ako znate lako ga možete sami napisati. Posebnu pažnju treba obratiti na broj čestice (na ugovoru mora biti broj iz zemljišne knjige ne katastra) i površinu te udijele. Normalno ugovor mora sadržavati prodavatelja i kupca (podatke: ime,prezime,adresa, JMBG)...; :idea: cijenu zemljišta i još par sitnica. Ako nađem koji svoj kupoprodajni objavit ću ga :čekić: :coffe:

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

 

 

Ime i prezime (JMBG: ) iz mjesto, ulica i kbr.

kao prodavatelj s jedne strane i

Ime i prezime (JMBG: ) iz mjesto, ulica i kbr.

kao kupac s druge strane, sklapaju

 

 

KUPOPRODAJNI UGOVOR

 

Članak 1

 

Prodavatelj prodaje, a kupac kupuje i to:

zemljište u mjestu na katastarskoj čestici br.čestice i kat.općine, površine xxxx m2 upisane u zemljišno – knjižnom ulošku xxxx k.o. xxxx.

 

Članak 2

 

Kupoprodajna cijena za nekretninu opisanu u članku 1 Ugovora iznosi =x.xxx,xx KN.

Svojim potpisom prodavatelj potvrđuje da mu je kupoprodajna cijena isplaćena u cijelosti.

 

Članak 3

 

Prodavatelj jamči da predmetna nekretnina opisana u članku 1 ovog Ugovora predstavlja potpuno vlasništvo prodavatelja, te da nije opterećena nikakvim teretima.

 

Članak 4

 

Prodavatelj dozvoljava da se bez njegova daljnjeg pitanja i privoljenja kupac ima pravo uknjižiti se kao vlasnik nekretnine opisane u članku 1 ovog Ugovora u zemljišnim knjigama Općinskog suda u xxxxx.

 

Članak 5

 

U posjed predmetne nekretnine kupac stupa odmah.

 

Članak 6

 

Porez na promet snosi kupac.

 

Članak 7

 

Sve troškove sudskih i administrativnih pristojbi, te troškove vezane uz prijenos prava vlasništva sa imena prodavatelja na ime kupca, snosi kupac.

 

 

 

 

Članak 8

 

Ugovarajuće strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne dopune ovog Ugovora ili eventualna utanačenja izvršiti u pismenoj formi i to u vidu aneksa ovog Ugovora.

 

Članak 9

 

Sva sporna pitanja stranke će nastojati riješiti mirnim putem.

U slučaju da ugovarajuće strane ne uspiju na miran i dogovoran način riješiti sporna pitanja, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost suda u xxxx.

 

Članak 10

 

U znak zaključenja te prihvaćanja svih prava i obveza koje proizlaze iz ovog ugovora, stranke ga vlastoručno potpisuju.

 

 

xxxx, 10.07.2006.

 

 

 

 

 

PRODAVATELJ KUPAC

 

 

 

 

____________________ ____________________

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama×
×
  • Napravi novi...