Jump to content
dorijan

Nasljeđivanje i prevare

Preporučene objave

Pozdrav i molim pomoć.

Iza smrti oca po ostavinskoj raspravi na majčino traženje ostavili smo novce majci ,a ona je usmeno odredila da djeci (4) ide sva ostala imovina.

Pitanja:

1. Zakinuto dijete (jedino koje ima svojih 4 djece, ostali nemaju djecu ,ali se brinulo za roditelje) jedino nema bankovnu karticu na novce dok su se ostali troje isto odrekli novaca , ali imaju kartice, kupuje se ,jede, troši, ocu nije dignut spomenik, a majci spremaju dom , sve kontra svih dogovora !!!????.

2. Kod ostavinske za imanje skrivećki majka koja je bolesna (zaboravlja), svoj dio daje jednom djetetu. Da li zakinuto dijete ima pravo na nužni dio na majčinstvo.

3. Vrijedan komad zemljišta u velikom gradu vlasništvo pok. oca i majke glasi na sestru iz praktičnih razloga u trenutku kupnje, nije prošao kroz ostavinsku raspravu tj. zakinuto dijete je u izjavi navelo da postoji eventualna imovina (po uputi javnog b.). Koji je put da zakinuto dijete podijeli i riješi i taj problem , jer iza oca se dešavaju stvari koje zakinuto dijete ni u snu ne bi moglo smisliti.Ona to može prodati potajno i šta onda.

4. Troškovi pogreba oca u jednakim dijelovima platili sva djeca zajedno. Pitanje je da li ima pravo na povrat sredstava zakinuto dijete jer majka je dobila novce iza oca i pomoći od mirovinskog i dr.

5. Zakinuto dijete stavljeno pred svršen čin o mjestu sahrane oca, pa pošto je na najteži način saznalo što znači neimati grobno mjesto (prije godinu umro je sin neprežaljeni)postavlja pitanje čiji je grob u gradu sahrane oca i u budućnosti majke (znamo da po gradovima više mjesta nema , a ustupanje košta jako puno,te nakon 10 god se pomiče umrli itd :( ). Znači podjela te nekretnine isto tako mora se riješiti,jer postoji i oduzimanje ako se ne plati komunalna naknada .

Slijedeće bi bilo:

Nedavno saznajem da je majka izvarana od strane svojih braće te da je od svojih dva majčinstva (baka se dva puta udavala) i očinstva ( dva velika imanja) dobila samo 700 m2 (prestrašno), a i to čujem da je jedno dijete tražilo da mu majka prepiše i da je to i napravljeno . Sve se to dešavalo 2013. god. , zakinuto dijete teško oboljelo zbog smrti djeteta, ai muž tkđ. te ostalih troje djece jako teško sve podnose. Iz tog razloga zakinuto dijete želi sve riješiti. Ovdje je pitanje da li zakinuto dijete, ovdje unuka, može potraživati nužni dio materinstva iako je ostavinska ljetos bila , ali fizička podjela nije. Majka misli da uzima imovinu bratu (bratov sin ju je obradio za izjavu), a to joj je očinstvo i majčinstvo.Napominjem da je majka bila najamni radnik kad se baka preudala i othranila je troje svoje polubraće.

Napominjem da želim sve što zakonski imam pravo jer sam pomagala roditelje , da imam četvoro djece, jedinu unučad, da sam morala u mirovinu i ne mogu više zarađivati.

Hvala svima koji pomognu.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Vaš opis je prilično dugačak i nerazumljiv.

 

Uza svo razumijevanje za emotivnu stranu problema, moram napomenuti da se ostavinski postupak i raspodjela nasljedstva ne provode po pravdi nego po zakonu. Općenito, uz neke iznimke, nije bitno da li nasljednici imaju ili nemaju djece, kako troše svoj novac ili novac koji su naslijedili itd. Nasljedničke izjave su neopozive, osim u slučaju bitne zablude što je vrlo teško dokazati, a neuki nasljednik uvijek može tražiti da ga zastupa odvjetnik.

 

Nadalje, svi problemi oko nasljeđivanja rješavaju se ili u okviru ostavinskog postupka ili se sunasljednici upućuju da eventualni spor riješe u parnici, pri čemu se ostavinski postupak prekida.

 

Koliko razumijem, radi se o dva različita ostavinska postupka. Jedan je nakon vašeg oca, a nasljednici ste vi i vaša braća.

 

Drugi je iza majke vaše još žive majke (vaše bake).

 

Za oba postupka iz vašeg opisa nije jasno da li su pravomoćno okončani ili su još u toku, a bez toga nema smisla o bilo čemu raspravljati.

 

U drugom postupku (iza vaše bake) vi niste stranka i ne možete sudjelovati u njemu sve dok je vaša majka živa i u stanju sudjelovati u postupku.

 

Što se tiče postupka iza oca, potpuno je nejasno što znači da ste po ostavinskoj raspravi(?) odredili da novac ide majci. Što znači da je ona usmeno (!?) odredila sva ostala imovina ide djeci? Da li to znači da je tako određeno rješenjem o nasljeđivanju ili ste se vi kao sunasljednici nakon donošenja rješenja o nasljeđivanju dogovorno neformalno podijelili?

 

Svako ostaviteljevo dijete ima pravo na nužni dio iza ostavitelja, ali taj zahtjev mora postaviti u toku ostavinskog postupka.

 

Da bi imovina mogla biti predmet ostavinskog postupka, ne mora biti upisana kao vlasništvo u zemljišnim knjigama, ali se ostavinskom sudu mora dostaviti neki dokaz da je ta imovina vanknjižna imovina ostavitelja.

 

Troškove sahrane isplaćuje se iz imovine ostavitelja, i za taj iznos se umanjuje ostavina.

 

Dakle, dok ne odgovorite barem na na najosnovnija pitanja, nije moguće ništa konkretno reći.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani, puno hvala na odgovoru i trudu.

1. Ostavinski postupak iza moga oca okončan je 2013. god . i pravomoćan osim u dijelu neuknjižene imovine koja nije predočena sudu.Fizička podjela imovine nije napravljena,što tkđ. moram inicirati ,paziti se itd.

2.Najbitniji dio mog pitanja je izvanknjižna imovina koja glasi kako sam navela iz praktičnih razloga u trenutku kupnje na sestru , nije podijeljena i želim znati koji je put sada da se to odradi i formalno pravno.Da li svjedocima dokazivati ili...jer slijedom učinjenog izvjesno je da ću i bez toga ostati. Želim hitno reagirati.

3.Uknjižena imovina je na traženje majke dogovorena prije ostavinske da ide djeci u jednakim dijelovima te da će se ona odreći svog dijela, a da sav novac ostavimo njoj što smo i napravili. Međutim majka svoju riječ nije održala uzima svoj dio nekretnina i daje ga jednom djetetu. Novac je jako bitan kako se troši jer se očekuje da i ja koja ne trošim novac gradim spomenik i plaćam majci dom ,koji joj ostali spremaju. Opet ponavljam majka je bolesna, a djeca koja su tražila da im mama napiše zemlju ili novac se ne obvezuju brinuti se, zapravo tko je šta podmetnuo ili tražio da napiše mama je napisala.

4.Kako sada mogu zatražiti refundaciju troškova sahrane , imam uplatnicu kojim putem jer ni majka niti ostala braća mi nedaju taj novac (već sam tražila).

5. Za postupak u kojem nisam stranka naknadno ću pitati.

p.s.

Pa to je prestrašno , od dva majčinstva i očinstva mama je dobila 700m2 . Kako majka može svoje dijete zakidati u ovim vremenima ,a ono što joj zakonski pripada dati nekome desetom,još je tražila da joj ja platim trškove u postupku što sam i učinila u dobroj vjeri.... To je potvrda njenog zdravstvenog stanja i objašnjava postupke. ????(molim zanemarite sve suvišno i emocije i ovu opasku,hvala).

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

1. Ako nasljedstvo nije fizički podijeljeno dogovorom sunasljednika u ostavinskom postupku, a odnosi sunasljednika se kompliciraju, poželjno je što prije izvršiti i fizičku podjelu. To se može ugovorom odnosno sporazumom sunasljednika (sada suvlasnika) ili u sudskom postupku razvrgnuća.

 

Usmena dioba sama po sebi ne mora biti pravno nevaljana, ali ju je nemoguće provesti bez pismenog oblika, a u pravilu naprosto vabi prema stvaranju kaosa i konflikata jer će svaka strana tumačiti dogovor kako joj odgovara. Ako neki od suvlasnika stekne samostalni posjed neke nekretnine veće od njegovog suvlasničkog dijela, što je sasvim legalno, kasnije će se to teže odreći toga posjeda ili dijela posjeda što će više vremena proteći. Zato razvrgnuću treba pristupiti što prije.

 

Pri tome treba razlikovati nekretnine i pokretnine odnosno novac.

 

Vlasništvo nekretnina stječe se upisom u zemljišne knjige, a taj upis nije moguć bez odgovarajućeg pismenog dokumenta.

 

Što se tiče novca, svaki sunasljednik se može pozivati na to da mu pripada srazmjerni dio, a može se pozivati i na to da je usmenim dogovorm novac pripao jednom sunasljedniku (majci) koji onda može koristiti taj novac kako hoće, pa prema tome i davati ga pojedinim sunasljedicima svojom slobodnom voljom. Ako vaša braća imaju kartice i punomoć na račun vaše majke, samo je ona ta koja im to može uskratiti.

 

Vas usmeni dogovor koji niste prihvatili načelno ne obavezuje da ne tražite isplatu srazmjernog dijela novca, ali će se postaviti pitanje kako je sav novac završio na računu vaše majke, jer ga je banka - ako je bio na računu vašeg oca - mogla isplatiti samo prema rješenju o nasljeđivanju, a drugačije jedino uz suglasnost nasljednika.

 

2. Imovina koja nije raspravljena u ostavinskom postupku predstavlja naknadno pronađenu imovinu. Budući da ne glasi na ostavitelja, potrebno je pokrenuti postupak utvrđenja vlasništva u kojem će se dokazivati da je to bila imovina ostavitelja pa je sada dakle imovina nasljednika, a uspjet ćete ako imate dovoljno čvrste dokaze. To mogu biti i iskazi svjedoka, ali da li ćete uspjeti samo na temelju iskaza svjedoka bez ikakvih drugih dokaza teško je reći.

 

3. U vezi novca odgovoreno pod 1. Ne samo da se ne računaju izjave o podjeli imovine za života ostavitelja, nego su po Zakonu o nasljeđivanju takvi ugovori ništavi. Što se tiče promjena stajališta sunasljednika nakon smrti ostavitelja, računa se samo nasljednička izjava odnosno izjava o ustupu imovine u ostavinskom postupku. Poricanje vlastitih obećanja danih prije toga ima samo moralnu, ali ne i pravnu težinu.

 

Ne znam da li se troškovi gradnje spomenika računaju u nužne pogrebne troškove, mislim da ne. Ako se ne računaju (naglašavam: nisam siguran) onda vas ne mogu prisiliti da u tome učestvujete.

 

4. Sva dugovanja za koja mislite da imate pravo možete ishoditi tužbom. Međutim, ne možete tražiti povrat novca koji niste bili dužni dati ali ste ga dali dobrovoljno, osim ako vam nije prijetila neka šteta zbog neplaćanja, npr. ovrha, što mi se čini da ovdje nije slučaj.

 

5. Ako smatrate da vaša majka nije u stanju razumno odlučivati možete tražiti da joj se oduzme poslovna sposobnost i postavi skrbnik. No, sama staračka zaboravljivost ili prevrtljivost nikako nisu dovoljan razlog za tako nešto.

 

Mislim da se nalazite u situaciji u kojoj će svatko pokušati zgrabiti koliko može. Dakle, tu se u biti više radi o psihološkom nego pravnom problemu, pa tako treba koristiti i pravne mogućnosti.

 

Znam da je emotivno teško na takav način se odnositi prema majci i braći, ali imajte na umu da su oni ti koji zlorabe vaš pozitivan odnos prema njima i da niste dužni postati talac vlastitih emocija. Koliko god to ružno zvučalo, kad je riječ o ovim problemima naviknite se o njima razmišljati kao o protustrankama, a ne najbližem rodu, barem tako dugo dok se prema vama ponašaju kako se ponašaju.

 

Moje je mišljenje da trebate - ako ikako možete - pokušati bez puno otezanja pokrenuti sve sudske postupke u kojima imate mogućnosti da uspijete. To je skupo i vrlo vjerojatno će potrajati, ali ima nade da će samo pokretanje tih postupaka navesti ostale sunasljednika da razmisle i prihvate pristojan dogovor, jer ćete im pokretanjem tih postupaka dati do znanja da ste odlučni i energični u zaštiti svojih interesa, i s druge strane da bi mogli imati nepotrebnih troškova jer će oni morati plaćati svoje sudske troškove dok postupci traju. Dosadašnjim ponašanjem ste ih samo poticali na to da se ponašaju kako se ponašaju, i sve dok ih molite umjesto da zahtijevate, oni će biti motivirani da se tako ponašaju.

 

Dakle, treba što prije pokrenuti postupke razvrgnuća suvlasništva, utvrđenja vlasništva vanknjižne imovine i zatražiti isplatu (ako za to ima temelja) dijela novca dok se situacija nije još više zakomplicirala. Pokretanje postupaka vas ne priječi da se dogovorite i prije nego što sud počne s raspravom ili u toku sudovanja.

 

Za sve skupa vam svakako treba odvjetnik pri čemu budite oprezni. Vjerojatno će trebati pokrenuti više različitih postupaka i to relativno visoke vrijednosti budući da se radi o nekretninama što je idealna situacija da odvjetnik otezanjem i kompliciranjem dobro zaradi. Savjestan i iskusan odvjetnik bi trebao razmotriti kojim dokazima raspolažete i biti u stanju procijeniti i reći vam odmah na početku jesu li dovoljni za uspjeh za svaki od pojedinih postupaka (osim, naravno, samog razvrgnuća što je vanparnični postupak).

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Veteran !

Želim reći da Vam ime apsolutno pristaje vezano za ovaj portal.

Zatim želim Vama kao i ostalima na forumu puno zdravlja, ostalo će doći.

Nekako svaki dan mi je težak , a ovi blagdanski posebno, zato ću sada temeljito proučiti Vaš odgovor. Javiću se svakako jer boli me beskrajno i urušava ova saga, a pošto je tu bilo i uvreda i prijetnji ničim izazvanih : ("Samo pokušaj nešto pa ćeš vidjeti ???????, ti imaš šta izgubiti") ili (Ti si g.... , da si sestra dala bi sve meni ! ?????"- ja to nnneeeee razumijem , idem to raščistiti do kraja , pa kako god neka se zna.Ovo je najteži način za naučiti , ali meni treba ta škola s obzirom na moju djecu i vlastitu imovinu. Pogodili ste "u sridu", kao psiholog, svaka čast.

Lijep pozdrav doskora.

p.s. Samo kratko, novci su prošli kroz ostavinsku i tako došli na majčin račun i dok sam ja bila na teškoj operaciji moje sestre i brat pravili su kartice (by the way mama je tada prvi put u životu dobila bančinu karticu) ...Oprostite nije ovo portal za memoare , ali u priči su i fakti ...

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

moj pokojni otac je posjedovao vanknjižnu imovinu, tj. dio posjeda kojeg se njegova šogorica (žena pok.tatinog) brata odrekla u korist mog oca, nakon što je ostavinska iza pok. dida završena. Međutim ta se izjava "ne može"???pronaći u arhivi iako je meni telefonski bilo rečeno da je izvađena i da je kod službenice u ladici i da otac može doći po nju , nitko drugi ,( što nema sumnje jer je sutkinja na tom sudu moja školska frendica i čak je ona potraživala tatine papire iz arhive međutim ona odlazi na drugi sud...), međutim moj tata obolijeva i umire. Nakon njegove smrti potraživali smo mi nasljednici prvog reda tu izjavu,ali je nema. Gdje još na sudu mora postojati trag ili kako dokazivati taj dio nekretnine (nije zanemariv). Ista žena od tatinog brata je živjela u drugom gradu i nije nikada nitko pominjao u svezi tog zemljišta (ostavinska iz 50-tih godina). Kako taj dio zemljišta ponovno riješiti i uknjižiti u z.k. na sada nas nasljednike (iza mog oca ostavinska r. pravomoćna ,okončana 2013.god.). Što je i kojim slijedom nama činiti.

Hvala puno.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molim vas , da li mogu staviti "sudsku zabranu" ili kako se već zove ako ne želim da se proda imovina koja glasi na sestru , a vlasništvo je mog pok. oca bez podizanja tužbe jer ista nije prošla kroz ostavinsku r. iza oca..

Nemojte mi uzeti za zlo , čitajući ovaj forum o nasljeđivanju pravde niotkud , prevara odsvakud, popravka nema , pa ispada da po zakonu nema pravde . Da li je u ovom slučaju moja sestra nepošten posjednik jer manipulira.(ostavinska iza oca pravomoćna ) Molim odgovor kako bi izabrala opciju. Opet napominjem da sam ja faxirala j.b. svoju izjavu u kojoj sam navela kako postoji eventualna imovina (po savjetu j.b. taj izraz ,bez potrebe specificiranja) na osnovi koje i prisutnih ostalih stranaka je okončana ostavinska.

Hvala svima.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...