Jump to content
lumpi1

rad na praznik

Preporučene objave

Pokušao sam pronaći odgovor na forumu na tu temu no dosta mi je to ostalo "nejasno".

 

Moj slučaj je ovakav...

Poslodavac nije potpisnik nikakvog kolektivnog ugovora.

Ima pravilnik o radu.

Pravilnikom je određeno da "radnik ima pravo na dodatak na osnovnu plaću za rad na praznik 10%".

Moje pitanje je - ako mjesec ima fond sati 176 sata, od toga 16 sati je državni praznik.

Ja sam odradio jedan državni praznik. Što mi je poslodavac dužan platiti za taj rad na praznik?

Naime, poslodavac tvrdi da će mi platiti 160 sati redovnog rada, 8 sati državnog praznika, i 8 sati rada na praznik (redovnu satnicu uvećanu 10%).

------------

Pitam iz razloga što bivši poslodavac (kolektivni ugovor trgovine) za isti rad je isplatio 160 sati redovnog rada, 16 sati državnog praznika i 8 sati rada na praznik (uvećanog mislim za 50%)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ako ste odradili samo jedan državni praznik u osmosatnom radnom vremenu, onda vam samo i za tih osam sati pripada pravo na povećanu plaću - u visini 10%, iako je uobičajeno da se plaća za rad na blagdan uvećava za 50%, ali ako imate Pravilnik o radu koji kaže 10%, onda to i vrijedi.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne znam da li ste razumjeli moj "problem"...

 

Prema Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj čl. 5 imam pravo na naknadu za dva dana blagdana (16 sati u navedenom slučaju). Ako sam uz to i odradio jedan praznik, da li mi poslodavac uz redovan rad (160 sati) isplaćuje i 16 sati naknade za blagdan + 8 sati rada na blagdan uvećano za 10% po pravilniku?

... ili kao što kaže poslodavac imam pravo na redovan rad 160 sati, 8 sati naknade plaće za blagdan (koji nisam radio) + 8 sati sa 10 % uvećanja po pravilniku za blagdan koji sam radio? Znači osporava isplatu naknade plaće za blagdan (Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj čl. 5) za dan kada sam radio na taj blagdan.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poslodavac je u pravu.

 

Čl. 5. citiranog zakona (naknada plaće) vrijedi isključivo ako niste radili na blagdan. Ako ste radili, onda ide normalan rad + 10% uvećanje (iako kako sam napisao, uobičajeno je 50% uvećanje). Po vašem razmišljanju - vi bi si duplo računali taj dan, a to nije fer.

 

Uvijek di je "li-la" situacija sam na strani radnika, ali ne na način da "oderemo" poslodavca. :)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ako se smijem ukljičiti ispada da radnik ima pravo samo na 10% više za spomenuti praznik od svog kolege koji je isto dobio naknadu za taj dan a nije radio. Po meni ovo nije fer i nije dobro protumačeno jer kad radi nedjelju dobije i plaću za taj dan i uvećanje za 10%!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Mišljenje odvjetnika sindikata zdravstva koje sam pronašao...

 

----------------------

"Prema članku 1. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, blagdani u Republici Hrvatskoj su, među ostalim, Uskrs i Uskrsni ponedjeljak. U dane blagdana u Republici Hrvatskoj se ne radi. Radnici u dane blagdana imaju pravo na naknadu plaće.

 

Odredbom članka 87. Zakona o radu propisano je da za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom, radnik ima pravo na naknadu plaće, i to, ako Zakonom o radu ili drugim zakonom, propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, u visini prosječne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca.

 

"Prema članku 86. Zakona o radu za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.

 

Zakon o radu ne regulira koliko iznosi povećanje plaće, pa se to mora urediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ako tim aktima, odnosno ugovorima, povećanje plaće ne bi bilo uređeno, mišljenja smo da bi radniku trebalo isplatiti primjerenu plaću (odnosno primjereno povećanje plaće), sukladno članku 82. Zakona o radu.

 

U dane blagdana u Republici Hrvatskoj se ne radi i radnici u te dane imaju pravo na naknadu plaće. Pravo na naknadu plaće za blagdan nije bezuvjetno već ovisi, ipak, o rasporedu radnog vremena.

 

Naime, radnik će, kada zbog blagdana ne radi, imati pravo na naknadu plaće samo ako blagdan pada u dan kada je radnik prema rasporedu dužan raditi, a ne i ako blagdan pada u nedjelju ili neki drugi dan kada radnik ne treba raditi i kada inače ne ostvaruje plaću.

 

Međutim, na tu naknadu plaće za blagdan imat će pravo samo oni radnici koji ne rade na dan blagdana, a ne i oni koji taj dan rade.

 

Naime, radnik koji je radio na blagdan (u našem slučaju s obzirom na aktualnost to će biti Uskrs i/ili Uskrsni ponedjeljak) ima za rad na taj dan pravo na redovnu plaću i dodatak (uvećanje plaće) za rad za blagdan, ali ne i na naknadu plaće za blagdan iz Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj jer tu odredbu treba promatrati vezano uz odredbu članka 1. stavka 2. toga Zakona, što, prema našem mišljenju, znači da je tim Zakonom predviđeno pravo na naknadu plaće za blagdan samo u onim slučajevima kada radnik zbog blagdana ne radi, a inače bi trebao raditi.

 

Može se reći da će za rad na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, prema Zakonu o radu, radnik imati pravo na različita materijalna i nematerijalna prava iz radnog odnosa ovisno o sljedećim situacijama:

 

- ako je radnik radio na Uskrs, dakle, u nedjelju (8. travnja 2012.), imat će pravo na plaću uvećanu za dodatak za rad blagdanom. Ako nedjelja nije redoviti radni dan radnika, radom na taj dan radnik je ostvario prekovremene sate pa će imati i pravo na uvećanje plaće s osnove prekovremenog rada (u praksi se nekada umjesto dodatka za prekovremeni rad radniku daje slobodan dan, također, neki pravilnici o radu i kolektivni ugovori propisuju da ako radnik istovremeno ostvaruje dvije osnove za povećanje plaće, da viši dodatak kumulira ostale), a poslodavac je radniku dužan, ako je u pitanju rad na dan tjednog odmora, omogućiti i jedan dan tjednog odmora u narednom razdoblju. Ako je nedjelja redoviti radni dan radnika, radnik neće imati pravo na dodatak na plaću za prekovremeni rad, već samo na plaću i dodatak za plaću za rad blagdanom,

 

- ako je radnik radio na Uskrsni ponedjeljak, u ponedjeljak (9. travnja 2012.), koji inače nije njegov redoviti radni dan već dan tjednog odmora, imat će pravo na plaću uvećanu za dodatak za rad blagdanom, te prekovremeni rad, a poslodavac mu je dužan osigurati dan tjednog odmora sukladno članku 54. Zakona o radu. Ako je ponedjeljak inače redoviti radni dan radnika, tada će radnik imati pravo na plaću i na dodatak za rad blagdanom.

 

I ovdje, u svezi istovremenog ostvarivanja prava na više dodataka na plaću, vrijedi ono što smo napisali u prethodnoj alineji."

 

-----------------------------

Malo mi je ovo sve zbrkano. Imam li pravo za dan blagdana koji sam radio pravo i na naknadu za blagdan i naknadu za plaću ? U mojem slučaju radi se o radu na 26.12., kada bi da nije bio praznik također trebao raditi.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Međutim, na tu naknadu plaće za blagdan imat će pravo samo oni radnici koji ne rade na dan blagdana, a ne i oni koji taj dan rade.

 

 

 

Znači vi za blagdan zaradite 10% više od kolega koji nisu radili taj blagdan a dobili su naknadu,za ne virovat!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Sve je jasno -

 

Naime, radnik će, kada zbog blagdana ne radi, imati pravo na naknadu plaće samo ako blagdan pada u dan kada je radnik prema rasporedu dužan raditi, a ne i ako blagdan pada u nedjelju ili neki drugi dan kada radnik ne treba raditi i kada inače ne ostvaruje plaću.

 

Međutim, na tu naknadu plaće za blagdan imat će pravo samo oni radnici koji ne rade na dan blagdana, a ne i oni koji taj dan rade.

 

Naime, radnik koji je radio na blagdan (u našem slučaju s obzirom na aktualnost to će biti Uskrs i/ili Uskrsni ponedjeljak) ima za rad na taj dan pravo na redovnu plaću i dodatak (uvećanje plaće) za rad za blagdan, ali ne i na naknadu plaće za blagdan iz Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj jer tu odredbu treba promatrati vezano uz odredbu članka 1. stavka 2. toga Zakona, što, prema našem mišljenju, znači da je tim Zakonom predviđeno pravo na naknadu plaće za blagdan samo u onim slučajevima kada radnik zbog blagdana ne radi, a inače bi trebao raditi.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
0sobno mi ništa nije jasno .

Radnik koji ne radi dobiva naknadu za blagdan gratis a onaj koji radi moru tu istu naknadu za blagdan zaraditi.

 

Ako radi, onda ne govorimo o naknadi plaće, već o plaći uvećanoj za 10 % za rad blagdanom, kako je određeno Pravilnikom o radu.

 

A ovaj radnik koji ne radi, dobiva naknadu samo i isključivo, ukoliko bi po redovnom rasporedu rada na dan blagdana radio. Ako ne bi - ne dobiva ništa.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Ako radi, onda ne govorimo o naknadi plaće, već o plaći uvećanoj za 10 % za rad blagdanom, kako je određeno Pravilnikom o radu.

 

A ovaj radnik koji ne radi, dobiva naknadu samo i isključivo, ukoliko bi po redovnom rasporedu rada na dan blagdana radio. Ako ne bi - ne dobiva ništa.

 

Mišljenje ministarstva rada ...

 

Člankom 1. Zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – proč.tekst, 112/05, 59/06 i 55/08) utvrđeni su dani blagdana u koje se ne radi, s time da je u članku 5. određeno da u te dane radnici imaju pravo na naknadu plaće. Radnik slijedom odredaba ovog Zakona ostvaruje pravo na naknadu plaće samo za dane u koje bi inače trebao raditi i primiti plaću, a ne radi zbog toga što je blagdan ili neradni dan utvrđen Zakonom.

 

Kada blagdan pada u dan kada bi radnik trebao raditi i zaista radi navedenog dana, ima sukladno članku 84. Zakona o radu (NN br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04) (u važećem Zakonu to je odredba članka 86. – napomena priređivača) i pravo na povećanu plaću za rad blagdanom. Zakon ne utvrđuje visinu povećanja plaće, već se povećanje iste za rad na dane blagdana utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

Ako radnik u dane blagdana ne radi jer nije inače trebao raditi (npr. Kod preraspodjele radnog vremena, gdje blagdan pada u slobodan dan), ne ostvaruje prethodno navedeno pravo na naknadu plaće.

 

KLASA: 110-01/09-01/168, URBROJ: 526-08-01-01/1-09-2, od 2. listopada 2009.

 

----------------

 

Ako radnik u dane blagdana i neradnih dana određenih zakonom ne radi jer nije inače trebao raditi (radnik prema rasporedu radnog vremena toga dana nije trebao raditi), u tom slučaju ne ostvaruje pravo na naknadu plaće. Ukoliko je radnik na navedene dane prema uobičajenom rasporedu radnog vremena trebao raditi i primiti plaću, ali ne radi zbog toga što je blagdan ili neradni dan utvrđen zakonom, tada ostvaruje pravo na naknadu plaće. Kada blagdan pada u dan kada bi radnik trebao raditi i zaista radi navedenog dana, ima sukladno članku 86. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09 i 61/11) i pravo na povećanu plaću za rad blagdanom. Zakon o radu ne utvrđuje visinu povećanja plaće, već se povećanje iste za rad na dane blagdana utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Prema tome, Vi za stvarno odrađene sate na dan blagdana ostvarujete pravo na povećanu plaću u iznosu utvrđenom kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

Službeno, 27. lipnja 2012.

-----------------

 

 

U mom slučaju po ovim mišljenjima ja imam pravo i na naknadu za blagdan, a i za rad na blagdan.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da pojednostavnimo,osoba A ne radi na državni blagdan koji je u petak i na platnoj listi stoji recimo 100 kuna za taj dan,osoba B odradi taj isti blagdan i na platnoj listi stoji 110 kuna za taj isti dan.Nije mi jasno sto je tu jasno i logično!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Da pojednostavnimo,osoba A ne radi na državni blagdan koji je u petak i na platnoj listi stoji recimo 100 kuna za taj dan,osoba B odradi taj isti blagdan i na platnoj listi stoji 110 kuna za taj isti dan.Nije mi jasno sto je tu jasno i logično!

 

Na žalost, jasno je i logično. Ono što nije - nije fer, nije pravedno, uz to je i pomalo ponižavajuće.

Kao što je G-man rekao, uobičajeno je da se blagdan uvećava barem za 50%, ali poslodavac-predmet ove teme- iskoristio je činjenicu da visinu uvećanja zakon ne propisuje i ostavlja njemu na volju da ju odredi.

 

No, pretpostavljam da se radnici ipak izmjenjuju u radu na blagdane, pa će jednom bolje proći osoba A, drugi put osoba B.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Lumpi, radite li još u trgovini?

Naime, kolektivni ugovor trgovine člankom 35. propisuje uvećanje za blagdane od najmanje 50% ( http://www.sth.hr/kolektivni7.asp ) i mislim da vaš poslodavac pravilnikom ipak nije smio ići ispod toga.

 

Na žalost (ili na sreću) ne radim više u trgovini.

 

No po tumačenju minist. rada, za odrađeni praznik koji mi je po rasporedu rada padao kao radni dan, imam pravo na naknadu za praznik za taj dan, ali i za plaću za taj dan jer sam ga odradio, uvećanu nažalost samo za 10%.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Na žalost (ili na sreću) ne radim više u trgovini.

 

No po tumačenju minist. rada, za odrađeni praznik koji mi je po rasporedu rada padao kao radni dan, imam pravo na naknadu za praznik za taj dan, ali i za plaću za taj dan jer sam ga odradio, uvećanu nažalost samo za 10%.

 

Zapravo, ako sam dobro shvatila, naknada (i to u visini redovne plaće) vam eventualno pripada za praznik na koji niste radili (ako ste po rasporedu trebali), no za odrađeni praznik vam pripada samo plaća uvećana za 10%.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Zapravo, ako sam dobro shvatila, naknada (i to u visini redovne plaće) vam eventualno pripada za praznik na koji niste radili (ako ste po rasporedu trebali), no za odrađeni praznik vam pripada samo plaća uvećana za 10%.

 

Upravo tako.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...