Jump to content
Hmelj

ovrha i jubilarna nagrada

Preporučene objave

Jubilarna nagrada ne može biti predmetom ovrhe.

Ne može biti predmet ovrhe jer je to primitak koji poslodavac isplaćuje radniku koji se ne smatra plaćom jer se smatra neoporezivom naknadom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo:

U slučaju kada poslodavac isplaćuje putni trošak, jubilarnu nagradu, božićnicu radniku i sl. - primici radnika koje poslodavac isplaćuje na temelju čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09, 123/10 i 137/11), postavlja se pitanje mogu li ti primici radnika biti predmet ovrhe na plaći radnika prema Ovršnom zakonu. Navedeno ne može biti predmet ovrhe na plaći radnika jer se ti primici koje isplaćuje poslodavac radniku ne smatraju plaćom jer se smatraju neoporezivim naknadama, potporama i nagradama. Međutim, u slučaju isplate navedenoga, ali iznad najviših neoporezivih iznosa npr. jubilarna nagrada za 10 godina radnog staža iznosi 1.500,00 kuna neoporezivo, te u slučaju da poslodavac isplaćuje radniku više od navedenoga iznosa, razlika od neoporezivog do isplaćenog iznosa smatra se plaća u poreznom smislu te razlika može biti opterećena ovrhom jer se za navedeni iznos moraju uplatiti doprinosi, porez i prirez

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

imam i još dodatno pitanje, jel to sve u skladu s člancima 172. i 173. novog Ovršnog zakona tj vezi s primanjima, naknadama i iznosima izuzetim od ovrhe. Ja si to tamo ne mogu sa sigurnošću i jasno protumačiti.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nazalost koliko god se trudio ja jubilarnu nagradu ne mogu ili neznam smjestiti u jednu od ovih kategorija

 

"Tako su od 1.9.2014. od ovrhe izuzeti (odnosno ovi primitci se uplaćuju na zaštićeni, 35 račun):

 

1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,

3. primanja po osnovi socijalne skrbi,

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,

5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

8. primanja po osnovi odličja i priznanja,

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,

11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,

14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima (odnosi se na Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju prema kojemu je naknada za vrijeme bolovanja izuzeta od ovrhe te na Zakon o privremenom uzdržavanju u kojemu niti ono ne može biti predmet ovrhe).

 

Novosti u izuzećima predstavljaju primanja označena rednim brojevima 10 do 14., a kao izuzeće koje je u praksi postavljalo najviše upita izdvaja se naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla koji su sada zaštićeni.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nažalost moj poslodavac se drži nekakvog tumačenja iz RRIF ili tako nečega gdje piše da jubilarna nagrada nije izuzeta od ovrhe i uplaćuje se na redovan, dakle onaj tekući račun koji je pod ovrhom

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

PRIMANJA IZUZETA OD OVRHE – čl. 172. prije izmjene od 1. rujna 2014.

Izuzeti su od ovrhe:

1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,

3. primanja po osnovi socijalne skrbi,

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,

5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

8. primanja po osnovi odličja i priznanja,

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

10. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

DOPUNA ČL. 172. OVRŠNOG ZAKONA - od 1. rujna 2014.

10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,

11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,

14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada

ranija točka 10. postaje točka 15.)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Dakle svaka čast tvom poslodavcu, ja sam bio slobodan i to pitanje postavio Ministarstvu pravosuđa i dobio sljedeći odgovor:

"Poštovani gospodine xxxxxxxx,

nastavno na Vaš upit, izvješćujemo Vas kako je odredbom članka 172. Ovršnog zakona propisano koja su primanja izuzeta od ovrhe.

Jubilarna nagrada, regres te božićnica odnosno uskrsnica nisu primanja izuzeta od ovrhe prema Ovršnom, a niti prema nekom drugom zakonu."

 

S poštovanjem,

Marijana Palec

Stručna referentica

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ulica grada Vukovara 49

HR – 10000 ZAGREB

Tel: 01 3714-504

Fax: 01 3714-529

web: http://www.mprh.hr

 

da rezimiramo ja tu više neznam tko koga:)

meni su moji ispaltili 2500 na zaštićeni, a 1000 na onaj pod ovrhom i kao izašli su mi u susret,,, bio sam i s tim zadovoljan.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Jubilarnu nagradu sam dobila od Ministarstva obrazovanja na zaštićeni račun.Istina kolektivnim ugovorom jubilarne nagrade su smanjene tako da za 20 godina staža iznosi 875,00 kuna.Toliko o našim ministarstvima.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Ovo je presmješno.

A što je jubilarna nagrada nego priznanje za minuli rad i stoji u čl. 172. st.8.

8. primanja po osnovi odličja i priznanja,

 

Poštovani

Čitam svu ovu diskusiju i isto smatram da je presmješno, ali problem je sa onim šefovima računovodstva, koji se drže tumačenja da se jubilarna nagrada sva isplačuje na obični račun.

Zato bi ja, zaposlen u uredu državne uprave molio Vas da mi kažete kako dokazati šefici računovodstva da je jubilarna nagrada priznanje za minuli rad i da stoji u čl. 172. st.8.Sa čime njoj dokazati da je to priznanje, kada tamo ne piše jubilarna nagrada, nego piše priznanje, a ona je toliko zlobna i zločesta da jedva čeka da nekome od nas uzme što više i gdje god može, znate onom logikom, neka drugome bude zlo meni svejedno kako mi je, ja ču biti sretna.

 

Ažurirano

 

Dakle svaka čast tvom poslodavcu, ja sam bio slobodan i to pitanje postavio Ministarstvu pravosuđa i dobio sljedeći odgovor:

"Poštovani gospodine xxxxxxxx,

nastavno na Vaš upit, izvješćujemo Vas kako je odredbom članka 172. Ovršnog zakona propisano koja su primanja izuzeta od ovrhe.

Jubilarna nagrada, regres te božićnica odnosno uskrsnica nisu primanja izuzeta od ovrhe prema Ovršnom, a niti prema nekom drugom zakonu."

 

S poštovanjem,

Marijana Palec

Stručna referentica

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ulica grada Vukovara 49

HR – 10000 ZAGREB

Tel: 01 3714-504

Fax: 01 3714-529

web: http://www.mprh.hr

 

da rezimiramo ja tu više neznam tko koga:)

meni su moji ispaltili 2500 na zaštićeni, a 1000 na onaj pod ovrhom i kao izašli su mi u susret,,, bio sam i s tim zadovoljan.

Svaka čast i Vašemu poslodavcu.

Meni će moj cijelu jubilarnu nagradu isplatiti na ovršni račun, tako da ću ostati potpuno bez njega.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne znam što bih na sve ovo rekao jer nema logike kada čl. 172. st. 8 sve kaže. Najsmješnije je što "stručna referentica" za odnose s javnošću stavlja u istu kategoriju jubilarnu nagradu, regres, božićnicu i uskrsnicu.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Jubilarna nagrada je naknada a ne priznanje.

 

Ovo je izuzeto po toč.8

http://propisi.hr/print.php?id=6610

 

Oprostite mi molim Vas, ali čitajući sve ovo i još puno toga o istoj temi, iako imam preko 60 g. i sad već i preko 40 g. staža u upravi, ali ne mogu napraviti razliku između nagrade i priznanja.

Ne priznaje li meni moj ured sa tom nagradom priznanje za uspješnost obavljanja službe toliko dugo godina.

Zašto bi to bila nagrada, a ne priznanje i koja je razlika između toga,kada jedno drugo potvrđuje?

Oprostite mi, možda je i starost u pitanju, ali stvarno ne razumijem.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni

određeni broj godina radnog staža (najčešće je to 5, 10, 15, 20,

25, 30 itd. godina).Jubilarna nagrada je obično novčana nagrada

radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca.

 

http://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup13-10-156.pdf

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nešto tu ne štima u Vašim objašnjenima oko jubilarne, a zašto to kažem?

zato jer predamnom stoji materijal od Računovodstva i financija,Riznice od autorice dr.sc.Marije Zuber gdje izrijekom stoji:

PRIMICI RADNIKA KOJI NISU ZAŠTIĆENI OD OVRHE:

- jubilarna nagrada

-otpremnina

-naknada za odvojeni život od obitelji

-božičnica

Na tim se primicima ne provodi ovrha na plaći, ali ih neovisno o iznosu NIJE

DOZVOLJENO UPLATITI NA RADNIKOV ZAŠTIĆENI TEKUĆI RAČUN.

 

***slijedom navedenog - nema nikakvog utjecaja da li je gore navedeno oporezivo ili neoporezivo .

 

Molim komentar.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Budući da trebam dobiti jubilarnu nagradu,možete li mi reći da li se ona uplaćuje na zaštićeni račun.Pozdrav!

Ja vodim borbu oko isplate jubilarne nagrade i u računovodstvu mi tvrde da mi nemogu isplatiti na zaštičeni račun da li netko zna što bi se trebalo poduzeti.Hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
I dalje vodi borbu jer ti moraju uplati jubilarnu nagradu na zaštićeni račun.Meni je bila uplaćena na zaštićeni račun.Pozdrav!

Molim vas recite mi, ako vam je jubilarnu doista isplatilo Min. obrazovanja na zaštićeni račun, o kojoj je školi riječ i kako je to vaše računovodstvo rješilo, budući da moja računovotkinja uporno tvrdi da je to neizvedivo.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Radi se o osnovnoj školi i jubilarna nagrada je uplaćena na zaštićeni račun.Ja sam se bojala da neće i zato sam pitala na forumu.Nisu pravili nikakve probleme iako je računovođa mlada osoba i tek počela raditi.Pitajte i ravnatelja.Rečeno je da jubilarna nagrada ide na zaštićeni račun.Budite uporni jer mnogi ne prate ili se ne trude pratiti izmjene Zakona.Pozdrav!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Radi se o osnovnoj školi i jubilarna nagrada je uplaćena na zaštićeni račun.Ja sam se bojala da neće i zato sam pitala na forumu.Nisu pravili nikakve probleme iako je računovođa mlada osoba i tek počela raditi.Pitajte i ravnatelja.Rečeno je da jubilarna nagrada ide na zaštićeni račun.Budite uporni jer mnogi ne prate ili se ne trude pratiti izmjene Zakona.Pozdrav!

Koje su to izmjene Zakona koje to omogućuju?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Ali ste ju dobili na zaštićeni račun jer je tako po zakonu.

Nažalost, nije po zakonu. Oni koji tako postupe riskiraju i određene sankcije. U MZOS-u tvrde da je bilo takvih slučajeva ali na vlastiti rizik. Dakle, ne pružajte dezinformacije i ne ulijevajte ljudima lažne nade. Nigdje u zakonu ne postoji niti "rupica" koja bi omogućila legalno i zakonito isplaćivanje jubilarnih nagrada na zaštićeni račun.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

U lipnju sljedeće godine navršavam 30 godina staža u državnoj upravi i trebao bih dobiti jubilarnu nagradu. Prema sadašnjem iznosu to bi bilo 4.500,00 kn. Ali neće biti izgleda ništa od toga. Upravo sam nazvao svoje računovodstvo gdje su mi rekli da jubilarna nagrada nije predmet ovrhe ali se NE MOŽE isplatiti na zaštićeni račun. Pokušale su isplatiti na zaštićeni ali su ih odmah nazvali iz državne riznice i rekli da su postupili nezakonito. Morale su isplatiti na redovni, ovršeni račun tog djelatnika. Dakle, šipak i sva tumačenja. Mi u državnoj i javnoj upravi smo povezani na riznicu i sve se gore vidi, svaka uplata. Eto, to je bilo prije 2-3 tjedna i taj djelatnik nije dobio jubilarnu.

Uređeno od deltas
ispravak gramatike

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Na karaju da li se jubilarna nagrada isplačuje na zaštićeni ili redovan račun.

Zaista ne znam kojim je putem korisnica Hmelj dobila iznos na zaštićeni račun. I ja radim u školi i zvala sam MZOS i razgovarala sa službom za financije i rečeno mi je da jub. nagrada ide isključivo na redovni račun te je tako i meni bila isplaćena. Dotična gospođa je decidirano izjavila da su sve druge transakcije protuzakonite. Dakle, jubilarna ide na redovni račun.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ako se smijem dopuniti sa još jednim pitanjem i današnjim datumom.

Sa 31.12. idem u mirovinu i trebao bi dobiti otpremninu,pa bi Vas molio da mi kažete ima li načina da mi ju isplate,a da ju dobijem ili će sve otitići na tekući račun i biti ovršeno?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Ako se smijem dopuniti sa još jednim pitanjem i današnjim datumom.

Sa 31.12. idem u mirovinu i trebao bi dobiti otpremninu,pa bi Vas molio da mi kažete ima li načina da mi ju isplate,a da ju dobijem ili će sve otitići na tekući račun i biti ovršeno?

Zakonom je regulirano da otpremnina kao i jubilarna nagrada ide na tekući a ne zaštićeni račun. Ukoliko postoji mogućnost isplate u gotovini(ovisno gdje radite) možete se dogovoriti s poslodavcem da vam je tako isplati, ali ne bih se baš u to mogla pouzdati. Najbolje da razgovarate sa računovodstvom i poslodavcem.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...