Jump to content

stjecanje prava vlasništva dosjelošću


vapartman

Preporučene objave

Da li se, kod stjecanja prava vlasništva dosjelošću, u tužbenom zahtjevu može dio postojeće čestice na koji se odnosi dosjelost definirati opisno ( temeljem skice sudskog vještaka) ili se mora provesti parcelacija i prijava u katastar i temeljem toga zahtjevati u tužbi točno određen dio postojeće čestice koja je sada definirana kao samostalna čestica.Zahvaljujem na odgovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ako biste tražili priznavanje prava vlasništva nad dijelom čestice, presuda kojom bi se priznao takav vaš zahtjev ne bi bila provediva u zemljišnim knjigama.

 

Ne znam kako bi bilo moguće provesti parcelaciju (pod uvjetom da je uopće moguća) prije podnošenja vlasničke tužbe a da to ne zatraže i s tim se ne usuglase sadašnji formalni vlasnici. Međutim, to bi ujedno bio stvarni vlasnički akt, pa bi to mogli iskoristiti da pobiju vaše pravo koje polažete temeljem dosjelosti.

 

Po mojem mišljenju, vi zapravo tražite priznanje suvlasništa na postojećoj čestici temeljem dosjelosti, pri čemu je to suvlasništvo proizlazi iz posjeda fizičkog dijela čestice.

 

U pravilu se ne može priznati suvlasništvo dosjedanjem, jer je osnovni preduvjet za stjecanje vlasništva samostalni posjed, a on pri suvlasništvu kad drugi suvlasnik čije pravo ne sporite ima i posjed očito nije samostalan. Međutim, u praksi je u određenim slučajevima moguće i stjecanje suvlasništva dosjelošću upravo zato što postoje različite okolnosti u konkretnim slučajevima.

 

Nakon što biste postali suvlasnik, mogli biste tražiti razvrgnuće suvlasništva diobom koja bi se provela parcelacijom itd.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Možda pitanje nije dobro postavljeno. radi se o tužbi na utvrđenje i uknjižbu. Ja sam suvlasnik i tuženi. Tužitelj je istakao tužbeni zahtjev za stjecanje prava vlasništva na dijelu postojeće čestice ( prikazan na skici sudskog vještaka ) u određenoj površini. Zanimalo me da li li je takav tužbeni zahtjev valjan jer se pravo vlasništva može steći na čestici koja ima svoj katastarski broj. Znači, ako je tužbeni zahtjev postavljen na dio postojeće čestice opisno, po meni, se takva presuda ne može provesti.

zato me zanimalo, u stvari, da li tužitelj mora definirati česticu na način da bi, u slučaju da uspije, mogao takvu presudu provesti ( znači parcelacija i dobijanje novog broja za dio postojeće čestice koju traži 9 ili je dovoljno kao što je napravio da samo traženi dio definira površinom i skicom sudskog vještaka.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani!

Vlasništvo na dijelu čestice se ne može steći , već je potrebno zatražiti diobu k.č. taj dio dobiva novi broj ,inače taj dio može biti i ostati kao suvlasnički dio određen suvlasničkim udjelom.Sudska odluka po skici vještaka ,koja nije obilježena na terenu međašnim oznakama ne može se provesti.Nema provođenja sudske odluke po skici vještaka.Vještak pred sudom u izvanparničnom postupku obilježava među na licu mjesta -prenosi sa skice na teren.

 

Pozdrav!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kao što sam i napisao, tužitelj ima određenu mogućnost - pod uvjetom da su inače zadovoljeni svi uvjeti potrebni za stjecanje dosjelošću - da stekne dosjelošću suvlasnički udio u cijeloj čestici, a nakon toga traži razvrgnuće geometrijskom diobom. Točno je da se u pravilu može steći samo cijela nekretnina, ali sudska praksa bilježi i izuzetke.

 

Međutim, ako nije tako formulirao tužbu već traži stjecanje fizičkog dijela postojeće čestice koji bi hipotetski mogao postati samostalnom česticom, sud će je vjerojatno odbiti, ali po mojem mišljenju to ga neće priječiti da podnese novu tužbu s pravilno formuliranim tužbenim zahtjevom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kao što sam i napisao, tužitelj ima određenu mogućnost - pod uvjetom da su inače zadovoljeni svi uvjeti potrebni za stjecanje dosjelošću - da stekne dosjelošću suvlasnički udio u cijeloj čestici, a nakon toga traži razvrgnuće geometrijskom diobom.

 

S ovime se slažem, ali iz inicijalnog posta Vapartmana proizlazi ona neprovediva varijanta (barem sam ja tako shvatio).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

FORMIRANJE POJEDINAČNE NEKRETNINE IZ DIJELA POSTOJEĆE NEKRETNINE

""Da bi dio postojeće nekretnine dobio svojstvo pojedinačne nekretnine, odnosno zemljišne čestice na kojoj se prema čl. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima može stjecati pravo vlasništva, potrebno je da se provede parcelacija, sačini prijavni list koji će biti propisno ovjeren od strane nadležnog katastarskog ureda i tek nakon toga u skladu s prijavnim listom provede razvrgnuće, budući da se pravo vlasništva može uknjižiti samo na određenoj zemljišnoknjižnoj čestici ali ne i na fizički određenom dijelu nekretnine.""

 

Zaključak sjednice Građanskog odjela Županijskog suda u Varaždinu od 06. listopada 2011.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

poštovani, skrećem pozornost na presudu Županijskog suda u Varaždinu Gž.475/06-2 od 14.08.2006. i Gž.628/06-2 od 14.08.2006. Koliko ja to mogu razumjeti, radi se upravo o tome da se vlasništvo može stjecati na katastarskoj čestici koja je određena brojem i nazivom k.o., a ne opisno. Mišljenja sam da i sam tužbeni zahtjev mora biti takav u skladu sa gornjim zaključkom, kako bi odluka suda u slučaju uspjeha tužitelja bila provediva.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sve dosad izneseno sugerira da ovakva tužba kakva je podnesena protiv vas neće uspjeti. No, i dalje ostaje mogućnost razvrgnuća suvlasničke zajednice, što će u konačnici dovesti do diobe, pa se dogovor nameće kao najbolje rješenje. Ali ako drugi suvlasnik ima novaca na bacanje, neka samo baca.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Mišljenja sam da i sam tužbeni zahtjev mora biti takav u skladu sa gornjim zaključkom, kako bi odluka suda u slučaju uspjeha tužitelja bila provediva.

što neisključuje mogučnost da se tijekom postupka preinači tužbeni zahtjev u objektivnom smislu,kojim če se tuženi obvezati na trpljenje provedbe parcelacije i izdvajanja dijela nekretnine kao samostalne k.č.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, još jedno kratko pojašnjenje. Radi se o parnici kopja se vodi 6 godina. Do sada se tužitelj pozivao na nasljeđivanje dijela čestice ( 1/4) pa kad je zaključio da u tome neće uspjeti, preinačio je tužbeni zahtjev u stjecanje dosjelošću na dio čestice površine 1000 m2. Tužitelj obzirom na kvalificirani posjed svakako neće uspjeti u parnici, ali je mene zanimalao da li se tužbeni zahtjev može temeljiti na opisu dijela koji se stiće dosjelošću ili se mora provesti parcelacija i tražiti točno određena čestica definirana brojem, k.o. i površinom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Već vam je napisano da se parcelacija zapravo ne može provesti prije razrješenja (su)vlasničkih odnosa koji su predmet spora.

 

Po mojem mišljenju, ako se tužbenim zahtjevom traži stjecanje dosjelošću suvlasničkog udjela u cijeloj čestici, onda se može ići s opisom dijela čestice u posjedu i imati određenu mogućnost uspjeha, a ako je tužbeni zahtjev stjecanje samovlasništva nad tim dijelom čestice kao samostalnom cjelinom koja kao takva ne postoji u katastarskom smislu, takva tužba ne može uspjeti.

 

Inače, tužbeni zahtjev se može temeljiti na bilo čemu, što god kome padne na pamet. Razlika nije u formulaciji nego u uspjehu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...
Poštovani, još jedno kratko pojašnjenje. Radi se o parnici kopja se vodi 6 godina. Do sada se tužitelj pozivao na nasljeđivanje dijela čestice ( 1/4) pa kad je zaključio da u tome neće uspjeti, preinačio je tužbeni zahtjev u stjecanje dosjelošću na dio čestice površine 1000 m2. Tužitelj obzirom na kvalificirani posjed svakako neće uspjeti u parnici, ali je mene zanimalao da li se tužbeni zahtjev može temeljiti na opisu dijela koji se stiće dosjelošću ili se mora provesti parcelacija i tražiti točno određena čestica definirana brojem, k.o. i površinom.

 

ošovani

 

ja možda imam sličan slučaj...samo mi nije skroz jasna vaša činjenična situacija?

Da li je vaš suvlasnik , nasljednik stekao1/4 (1000m2)samo u idealnom dijelu, ili se točno zna pozicija njegovog dijela u cijeloj čestici ( realni /geometrijski dio)?

Spominjali ste skicu sudskog vještaka..da li je skica napravljena i temeljem čega?

Da li je geometrijska podjela koju predlaže tužitelj za sud( vještaka) nesporna činjenica ii nije...u smislu da je položaj tih 1000m2 položajno određen i nesporan?

Mislim da o tome dosta toga ovisi

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nikako mi nijejasno, zašto se miješa suvlasnički dio i točno određeni fizički. Naime ovo su dvije nespojive situacije, ako je netko suvalasnik 1/5 10000 m2 onda je on suvlasnik u svakom kvadratnom m2 te čestice, a ne pojedinog fizički određenog dijela od 2000 m2,

suvlasnik kuće 1/5 od pet katova je suvlasnik svih 5 katova, ovo su greške, a koje

rezultiraju gubitkom spora koje rade i ne razumiju čak i odvjetnici

Pozdrav

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nikako mi nijejasno, zašto se miješa suvlasnički dio i točno određeni fizički. Naime ovo su dvije nespojive situacije, ako je netko suvalasnik 1/5 10000 m2 onda je on suvlasnik u svakom kvadratnom m2 te čestice, a ne pojedinog fizički određenog dijela od 2000 m2,

suvlasnik kuće 1/5 od pet katova je suvlasnik svih 5 katova, ovo su greške, a koje

rezultiraju gubitkom spora koje rade i ne razumiju čak i odvjetnici

Pozdrav

 

Zato što može biti situacija da netko ima 1/5 ,a da se poslije odredi točan položaj njegove petine dijela.

Sam tuženik spominje neku skicu vještaka.

Zato sam i pitao da to pojasni.

Ja imam sličan slučaj...moj otac je u Uo KP stavio suvl. omjer 216/8000,ali je i odredio točan položaj suvlasn. dijela!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zato što može biti situacija da netko ima 1/5 ,a da se poslije odredi točan položaj njegove petine dijela.
Niste shvatili Ima2,svaki od suvlasnika pa makar sa najmanjim omjerom je suvlasnik na cijeloj nekretnini,i nijedan od suvlasnika nemože ići sa prepostavkom da ima određen dio na terenu.
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Niste shvatili Ima2,svaki od suvlasnika pa makar sa najmanjim omjerom je suvlasnik na cijeloj nekretnini,i nijedan od suvlasnika nemože ići sa prepostavkom da ima određen dio na terenu.

 

Mogu li suvlasnici sporazumno i naknadno odrediti kako izgledaju njihovi udjeli u naravi?

Moj otac kada je kupovao 216m2 je ug.oKP stavio da se kupuje 216/8000 dijelova nekretnine.

Ali je u nastavku UoKP detaljno opisno i precizno skicom nacrtao, opisao točno koji dio nekrenine se kupuje.

Da li je po tom UOKP n kupio samo idealni dio koji je položajno neodređen, ili je kupio točno položajno određeni dio nekretnine.

Mislim ovo drugo...s tim, da stoji da je on suvlasnik u 216/8000 omjeru.

Znači, mogu biti slučajevi gdje se zna razlomak suvlasništva,ali se zna i točan položaj na arceli.

 

Ili je ugovor krivo napisan spominjanjem da se kupilo 216/8000 dijela čestice zemlje 1346/1?!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispričavam se na manjku slova...od kada sam mijenjao neke korisničke postavke pošeremetilo mi se sve živo kod pisanja teksta...to sam radio da dobijem ikonice za boldanje...mada mi i boldanje jako teško ide, ne zaplavljuje mi veći dio rečenice, nego samo prvu riječ i nju ne uvijek!!

Stavio sam bio na napredno sučelje, i u rubrici ispod toga sam mijenjao da mogu stavljati privitke?

Pokušati ću vratiti na sve ranije postavke i vidjeti da li mi tada guta slova ili ne...neću imati mogućnost boldanja i stavljanja privitaka

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Znači, mogu biti slučajevi gdje se zna razlomak suvlasništva,ali se zna i točan položaj na arceli.

Sentenca odluke;

""Osoba koja je vlasnik točno određenog dijela nekretnine ne može biti i suvlasnik idealnog dijela te nekretnine. ""

Županijski sud u Varaždinu, Gž.4018/11-2 od 27. siječnja 2012.

Gž-3822/14-2 od 06. ožujka 2015. godine

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

molim pomoć,znaći ovako kupio sam od općine kuca dvor oranica2100 kvadrata.upisao se kao vlasnik u gruntovnici 1/1 da bi dobio riješenje od suda sa zabilješkom da gospodja koja zivi u kuci(nisam znao da netko zivi u toj ruševini)trazi stjecanje prava dosjelošču.ona kaže da tamo živi 11 godina i da plača sve račune od općine i sve ostale režije.posjeduje u drugom mjestu ima stan na kojoj je i prijavljena a taj stan je darovala sinu i sada ne želi izaći iz moje nekretnine.na sudu je sa općinom.mene zanima koliko mora minimalno biti u nekretnini da bi imala pravo dobiti nekretninu dosjelošču

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

molim pomoć,znaći ovako kupio sam od općine kuca dvor oranica2100 kvadrata.upisao se kao vlasnik u gruntovnici 1/1 da bi dobio riješenje od suda sa zabilješkom da gospodja koja zivi u kuci(nisam znao da netko zivi u toj ruševini)trazi stjecanje prava dosjelošču.ona kaže da tamo živi 11 godina i da plača sve račune od općine i sve ostale režije.posjeduje u drugom mjestu ima stan na kojoj je i prijavljena a taj stan je darovala sinu i sada ne želi izaći iz moje nekretnine.na sudu je sa općinom.mene zanima koliko mora minimalno biti u nekretnini da bi imala pravo dobiti nekretninu dosjelošču

 

ona nemože dobiti vlasništvo (osim ako se oglušite na poziv suda , ne odgovorite na tužbu i ne dođete na raspravu (presuda zbog ogluhe). nema osnov stjecanja.

 

ali bilo bi korisno da joj uputite (poštom preporučeno i sa povratnicom) prijedlog za sklapanje ugovora o najmu. ako odbije primiti pismeno ili sklopit ugovor o najmu nezakonito koristi tuđu nekretninu. možete tražiti najamninu od kad ste vlasnik (i unazad do 5 godina) uvečanu za zakonske kamate. a možete tražiti i njenu deložaciju.

provjerite sa komunalnim firmama dali su uključene komunalna usluge (struja, voda, plin). provjerite dali plaća odvoz kućnog otpada,komunalnu i vodnu naknadu. tražite njihovi isključenje zbog rušenja objekta.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ona nemože dobiti vlasništvo (osim ako se oglušite na poziv suda , ne odgovorite na tužbu i ne dođete na raspravu (presuda zbog ogluhe). nema osnov stjecanja.

 

ali bilo bi korisno da joj uputite (poštom preporučeno i sa povratnicom) prijedlog za sklapanje ugovora o najmu. ako odbije primiti pismeno ili sklopit ugovor o najmu nezakonito koristi tuđu nekretninu. možete tražiti najamninu od kad ste vlasnik (i unazad do 5 godina) uvečanu za zakonske kamate. a možete tražiti i njenu deložaciju.

provjerite sa komunalnim firmama dali su uključene komunalna usluge (struja, voda, plin). provjerite dali plaća odvoz kućnog otpada,komunalnu i vodnu naknadu. tražite njihovi isključenje zbog rušenja objekta.

Ona placa sve rezije na svoje ime cak ke i elektroslavonija prije par mjeseci stavila i novo brojilo.moj odvjetnik joj je poslao opomenu pred tuzbu za najam kuce i zemlje gdje trazimo placanje najma

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija