Ima dvije stranice teksta, uglavnom bilo je više nepravilnosti, jedan je u tome što nigdje nisu navedeni podaci o uređaju kojim je izmjerena brzina (tip i tv.broj) te je time nemoguće povezati uređaj sa odgovarajućim certifikatom umjerenosti, čime se dovodi u pitanje umjerenost nepoznatog uređaja. Druga nepravilnost je bilo to što mi nije bio izdan zapisnik o izmjerenoj brzini kretanja.   Prekršen je "Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika" i to čl.22.st.1, čl 23.st.1 i st.2.. Po