Jump to content

naknada za korištenje zemljišta


Savinka

Preporučene objave

Poštovani,

Izgradili smo kuću na jedinom urbaniziranom terenu koji smo imali

a kojim prolazi vodovod za susjedna naselja,a tu je postavljen i šaht s brojilom

Kako vodovod ide dijagonalno mi smo se morali stisnuti u kut terena.

Zanima me imamo li ikakva prava: npr. na naknadu za korištenje našeg zemljišta

(nasljedstvo od roditelja),te kako se postaviti kada

radnici vodovoda dolaze do brojila sa kolima,te kako u slucaju kvara na cijevima

kada će morati prekopavati.

Imamo li pravo zatvoriti dvoriste posto je teren naš.

Naime jos nismo ništa ogradili pa svi dolaze i odlaze kao da

je teren u njihovom vlasništvu,a zapravo nikad nikome nisu ništa platili,

a odgovor im je:"to se nas ne tiče pošto je sve napravljeno za vrijeme

druge države (ex Jugoslavije)"

Toplo zahvaljujem na svakom savjetu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani,

Izgradili smo kuću na jedinom urbaniziranom terenu koji smo imali

a kojim prolazi vodovod za susjedna naselja,a tu je postavljen i šaht s brojilom

Kako vodovod ide dijagonalno mi smo se morali stisnuti u kut terena.

Zanima me imamo li ikakva prava: npr. na naknadu za korištenje našeg zemljišta

(nasljedstvo od roditelja),te kako se postaviti kada

radnici vodovoda dolaze do brojila sa kolima,

...

Imamo li pravo zatvoriti dvoriste posto je teren naš.

Naime jos nismo ništa ogradili pa svi dolaze i odlaze kao da

je teren u njihovom vlasništvu,

 

Imate pravo ograditi svoje vlasništvo. Niste dužni trpiti da bilo tko i bilo kada ulazi na vaš posjed. Čak i da imaju služnost, to ne znači da mogu raditi što hoće.

 

 

te kako u slucaju kvara na cijevima

kada će morati prekopavati.

 

U tom slučaju će vam svakako biti dužni nadoknaditi . Čak i za prekopavanje 'bezvezne oranice' te naknade nisu male. Samo ih ponekad morate ganjati da to i plate.

 

a zapravo nikad nikome nisu ništa platili,

 

Tu zapravo postoje svakakva tumačenja , a pravne prakse u tom pogledu zapravo i nemamo.

 

a odgovor im je:"to se nas ne tiče pošto je sve napravljeno za vrijeme

druge države (ex Jugoslavije)"

 

A vi lijepo posjed ogradite, nabavite dva dobermana (stavite table "Pazi oštar pas!") . I recite im da je to ograđeno vaše vlasništvo i vaš posjed, a oni nemaju upisanu služnost u zemljišnim knjigama.

I da živimo u demokratskoj pravnoj državi, a ne u socijalističkoj u kojoj je sve 'narodno' i svačije.

Ali ako vas ljubazno zamole, dozvolit ćete im da očitaju vodomjer.

Ako zaprijete da će pozvati policiju, recite im da ćete vi prije njih.

 

Drugim riječima, ako se počnete ponašati kao gazda, onda će vas tako i tretirati. I poštivati.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vjerojatno ništa od naknade za korištenje cjevovoda ,

 

Glede naknade - vlak je nažalost prošao, obzirom je služnost stečena dosjelošću.

 

 

 

Glede služnosti:

 

Zastarjeva li potraživanje naknade za služnost?

Zakon o vlasništvu

Način osnivanja služnosti na nekretninama

Članak 220.

(1) Pravo služnosti na nekretnini osniva se uknjižbom toga prava u zemljišnoj knjizi kao tereta na poslužnoj nekretnini, osim ako zakon omogućuje da se služnost osnuje drukčije.

 

Odluka o nužnim vodovima i uređajima

Članak 225.

(1) Služnost vodova ili drugih uređaja (električnih, kanalizacijskih, plinovodnih, vodovodnih, toplovodnih, telekomunikacijskih i dr.) na tuđoj nekretnini kao poslužnoj osnovat će svojom odlukom sud na zahtjev vlasnika druge nekretnine, ako do nje nema nikakve ili nema prikladne veze s dobavljačem tvari, energija ili usluga koje se dostavljaju tim vodovima i drugim uređajima i ako je korist od postavljanja tih vodova odnosno uređaja za gospodarenje tom nekretninom veća od štete na poslužnoj nekretnini, a uz obvezu vlasnika nekretnine u čiju se korist osniva služnost vodova ili drugih uređaja da plati punu naknadu vlasniku poslužne nekretnine.

(2) Na nužno osnivanje služnosti vodova ili drugih uređaja iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nužnim prolazima.

 

 

Odluka o nužnom prolazu

Članak 224.

(4) Sud će svojom odlukom kojom osniva nužni prolaz odrediti obvezu vlasnika nekretnine u čiju se korist osniva taj prolaz da vlasniku poslužne nekretnine plati punu novčanu naknadu za sve što će on trpjeti i biti oštećen, koja ne može biti manja od one na koju bi on imao pravo da se u interesu Republike Hrvatske provodi izvlaštenje,

 

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade:

Naknada za ustanovljenje služnosti

Članak 51.

(1) Za ustanovljenje služnosti naknada se određuje u iznosu za koji je zbog ustanovljenja služnosti umanjena tržišna vrijednost nekretnine.(2) Za eventualnu štetu nastalu ustanovljenjem služnosti korisnik izvlaštenja odgovara vlasniku nekretnine prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Dovršenje postupaka pokrenutih do stupanja na snagu ovog Zakona

Članak 62.

(2) Na postupke određivanja naknade za nekretnine eksproprirane ili deposedirane sukladno ranijim propisima, koji do stupanja na snagu ovog Zakona nisu pokrenuti, primjenjivat će se odredbe ovog Zakona.

 

 

 

Dakle:

 

1. služnost se osniva upisom u zemljišnu knjigu

2. za služnost ide naknada za umanjenu vrijednost

3. naknada se određuje prema važećem Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade

4. za sve nove postupke određivanja naknade primjenjuje se novi Zakon o izvlaštenju

 

 

Po ovome, jedino tumačenje je da za razliku od stjecanja nekretnine dosjelošću, za stjecanje služnosti nema zastare potraživanja naknade!

 

Mišljenja?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

a zapravo nikad nikome nisu ništa platili,

a odgovor im je:"to se nas ne tiče pošto je sve napravljeno za vrijeme

druge države (ex Jugoslavije)"

Toplo zahvaljujem na svakom savjetu

 

dali je pravo služnosti upisano u vlasničkom listu parcele?

 

ako nije zatvorite dvorište i ne dozvolite pristup .

ako tužbom budu tražili upis služnosti zbog dosjelosti tražite naknadu štete ili najam za unazad 5 godina +kamate.

ako je pravo služnosti upisano ?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne bih htio da se ovo razumije kao nekakvo isprazno prepucavanje u pravnim mišljenjima, nego se radi o jednoj u pravnom smislu jako interesantnoj materiji.

Naime, u RH desetine tisuća vlasnika imaju na česticama u svom vlasništvu značajne vodove koji ozbiljno ometaju korištenje i umanjuju vrijednost imovine, a stotine tisuća vlasnika imaju razne manje vodove ili stupove.

Večina ih doživljava degradirajući odnos kao što su opisali otvaratelji ove teme -bahati odnos djelatnika komunalnih i drugih tvrtki, koji se ponašaju kao da je i dalje socijalizam.

 

Ovo će u narednim godinama biti i te kako prisutna tema u sporovima svih vrsta (već i jest).

 

Molim stručne cijenjene forumaše da se ne ustručavaju dati mišljenje, osporavati, ili postavljati pitanja. Izvucite sve argumente i "napadnite" ova tumačenja.

 

 

 

Ovdje je problem u tome što je služnost stečena originarnim putem, dakle dosjelošću, pa je upis iste u ZK čisto deklaratorne naravi.

 

Ako dobro tumačim ZVDSP , pravo služnosti kao stvarno pravo u smislu zakona osniva se uknjižbom u zemljišnoj knjizi (čl. 220.)

U zakonskom smislu, posjednik prava mora to pravo upisati da bi ga mogao prakticirati - u slučaju da mu vlasnik nekretnine to pravo osporava. To pravo upisuje se odlukom suda, a kojom prilikom onda vlasnik nekretnine ima pravo potraživati naknadu kako propisuje Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade.

 

Dakle , čak i ako postoji stečeno pravo na upis služnosti , to ne isključuje pravo vlasnika poslužne nekretnine na naknadu.

Ima li netko drugačiji pravni temelj?

 

 

 

Glede samog ostvarivanja upisa služnosti, tu isto ima kojekakvih dvojbi:

Tu je čl 230. ZV, zaštita povjerenja:

 

Pravo stvarnih služnosti koje je na teret neke nekretnine osnovano na temelju zakona, ali nije upisano u zemljišnu knjigu, ne može se, niti kad je utvrđeno odlukom suda, suprotstaviti pravu onoga koji je postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još nije bilo upisano to pravo služnosti koje je osnovano na temelju zakona.

 

A tu su i odredbe iz čl. 388. st. 5. i 6. :

 

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga primjenjuje se od 1. siječnja 2007. na nekretnine u katastarskim općinama za koje je otvorena EOP zemljišna knjiga kao i na nekretnine koje su prema posebnim odredbama Zakona o zemljišnim knjigama unesene u Bazu zemljišnih podataka.

 

Dakle, po ovom bi bilo upitna čak i mogućnost upisa služnosti čak i ako je služnost stečena originarnim putem, jer je propušten krajnji rok za upis?

 

Naravno, služnost bi se mogla ostvariti u ponovnom postupku izvlaštenja, ali sada u redovitom postupku poštujući proceduru koja automatizmom uključuje i određivanje naknade.

 

 

 

A glede zastare, koliko je meni poznato primjenjuje se 5-godišnji zastarni rok. Slobodno me netko ispravi ako ima drugačijih saznanja.

 

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ne definira zapravo nikakve rokove u smislu naknade za izgubljenu vrijednost poslužne nekretnine, kao i za neke druge slučajeve (primjerice čl. 358. ZV).

Zastarni rok 5 godina bio bi po mom mišljenju primjenjiv samo na slučajeve rente ili naknade za privremeno izvlaštenje.

 

 

Mišljenja?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

Pravni status komunalnih vodnih građevina:

 

Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi, i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge.

 

Neovisno o upisima u zemljišnu knjigu ili katastar, svakodobni vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su, odnosno ispod koje su izgrađene komunalne vodne građevine do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužan je trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

 

Ovo je članak zakona na koji se često pozivaju pa rade što ih je volja. Može ih se tužiti i za ometanje posjeda ali su rokovi jako kratki (30 dana od dana saznanja). Više manje sve im ide na ruku.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pravni status komunalnih vodnih građevina:

 

Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi, i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge.

 

Neovisno o upisima u zemljišnu knjigu ili katastar, svakodobni vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su, odnosno ispod koje su izgrađene komunalne vodne građevine do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužan je trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

 

Ovo je članak zakona na koji se često pozivaju pa rade što ih je volja. Može ih se tužiti i za ometanje posjeda ali su rokovi jako kratki (30 dana od dana saznanja). Više manje sve im ide na ruku.

 

To ste našli ovdje?:Vodne građevine / Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije

 

A gdje to piše, u kojem zakonu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

 

Klasa: 011-01/13-01/97

 

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

 

Zagreb, 2. svibnja 2013.

 

Služnost radi rekonstrukcije i održavanja komunalnih vodnih građevina

 

Članak 144.

 

Neovisno o upisima u zemljišnu knjigu ili katastar, svakodobni vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su, odnosno ispod koje su izgrađene komunalne vodne građevine do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužan je trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

 

Ako imate nešto čime bi se ovo moglo pobiti bio bi veoma zahvalan jer sam upravo u sudskom postupku u kojem se suprotna strana poziva upravo na ovaj članak zakona.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

 

Služnost radi rekonstrukcije i održavanja komunalnih vodnih građevina

 

Članak 144.

......

 

Ako imate nešto čime bi se ovo moglo pobiti bio bi veoma zahvalan jer sam upravo u sudskom postupku u kojem se suprotna strana poziva upravo na ovaj članak zakona.

 

 

Po mom mišljenju ovdje je došlo do velike pogreške (namjerne?). Zakon su si napisali oni kojima tako paše, a Sabor ionako izglasa sve što u tom trenutku većinski tabor stavi na dnevni red.

 

Cijeli ovaj "Zakon o izmjenama..." je usvojen na brzaka radi usklađenja zakonodavstva pred ulazak u EU, i radi usklađenja imovinskopravnih odnosa u pogledu vlasništva nad vodnim dobrom i vodnim građevinama koje su bile svakako upisivane u zemljišne knjige - kao javno dobro, opće dobro, društveno vlasništvo, šumsko dobro, zadružno, državno, vlasništvo javnih poduzeća, lokalne uprave itd,.....

Iz većine odredbi tog Zakona o izmjenama vidi se da on upravo definira te odnose, a ne privatno vlasništvo.

 

I uopće - cijeli taj dio je stavljen kao 'privremeni' aneks zakona , dakle dodatni argument da se tu radi o nekim mjerama koje trebaju biti na snazi dok se ne sredi vlasnički odnos.

 

 

Neovisno o upisima u zemljišnu knjigu ili katastar, svakodobni vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su, odnosno ispod koje su izgrađene komunalne vodne građevine do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužan je trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

 

 

Takva citirana odredba je pravno ništavna, jer je u potpunoj suprotnosti sa više drugih zakona - Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o izvlaštenju, Zakona o zemljišnim knjigama...

 

Mišljenja sam da se cijeli članak može primjeniti isključivo na nekretnine koje nisu u vlasništvu građana (ili pravnih osoba u vlasništvu građana).

Može vrijediti u cjelosti samo za nekretnine koje su javno dobro , npr prometnice.

 

Dakle, nije sporno da je moguće zakonom odrediti da je ostvarena služnost, ali po mom mišljenju nije moguće odrediti da takva služnost bude bez naknade ako je vlasnik dužan trpiti štetu čak i samim postojanjem služnosti.

 

A u ovom djelu "radi njihove rekonstrukcije i održavanja" mislim da je to posebice nedopustivo i protuzakonito.

Što bi to značilo?

Ako imam cijevi kroz svoje dvorište, vodovod može doći bagerima mi raskopati dvorište , zamijeniti cijevi (rekonstrukcija!), ostaviti mi drlog... - i sve to bez naknade?

To nisu mogli čak ni u onom bivšem režimu!

 

 

Gore sam u prethodnim postovima već napisao koji su članci kojih zakona sporni, a imate i čl. 50 Ustava na koji se treba pozvati.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

odredba će proizvoditi pravni učinak toliko dugo dok se ne ukine,a sve što ista odredba proizvede do ukidanja ostaje na snazi.

Više o posljedicama ukidanja u članku

 

Nemam nikakvih vodnih građevina ni instalacija na svom zemljištu, ali da imam i da mi dođu samo tako kopati - ne bi ih pustio ni pod razno. I pozvao bi se na ZVDSP.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija