Jump to content

Načelo istinitosti zemljišnih knjiga


grecko

Preporučene objave

Molim vas za pojašnjenje vezano za načelo istinitosti zemljišnih knjiga.

 

U Zakonu o zemljišnim knjigama, članak 8, stavak 2, stoji: „Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta.“

 

Nadalje u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Članak 388, stavak 5 stoji: „Zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga određena ovim Zakonom neće se primjenjivati u korist stjecanja do kojih dođe do 1. siječnja 2017., ako se njime stječe nekretnina na kojoj je bilo upisano društveno vlasništvo, a nije brisano prije nego što je ovaj Zakon stupio na snagu.“

 

Odmah nakon toga u stavku 6 istog članka stoji: „Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga primjenjuje se od 1. siječnja 2007. na nekretnine u katastarskim općinama za koje je otvorena EOP zemljišna knjiga kao i na nekretnine koje su prema posebnim odredbama Zakona o zemljišnim knjigama unesene u Bazu zemljišnih podataka.“

 

Z.k uložak nekretnine na kojoj sam suvlasnik dostupan je u elektroničkom obliku i verificiran je. Da li se na njega odnosi odredba iz stavka 6 citiranog zakona, odnosno da li se na predmetnu nekretninu može primijeniti načelo istinitosti zemljišnih knjiga? Moj suvlasnik neosnovano osporava moj suvlasnički udio. Čak je i ovjerio izjavu kod javnog bilježnika kojom izjavljuje da je jedini vlasnik predmetne nekretnine, koju je koristio u jednom upravnom postupku.

 

Ukratko da li ja trebam dokazivati svoje pravo vlasništva ili je izvadak iz zemljišne knjige javna isprava kojom neosporno dokazujem svoj vlasnički udio. Da li postoji sudska praksa, neka odluka Ustavnog suda, povelja ili konvencija na koju se moguće pozvati?

 

Hvala na odgovoru

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ne,već će te dokazivati odnosno pobijati navode u smislu zahtjeva dotičnog da je on na istoj nekretnini stekao pravo vlasništva po određenom osnovu.

 

To mogu dokazati u praničnom postupku koji treba pokrenuti osoba koja osporava stanje vlasništva u zemljišnim knjigama. Ja ne osporavam stanje vlasništva u zmljišnim knjigama, odnosno prihvaćam njihovu istinitost tako da nema smisla da parnični postupak pokrećem ja.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

nema smisla da parnični postupak pokrećem ja
slažem se,no u kakvom ste onda postupku,budući da navodite negativnu sudsku praksu u vašem slučaju
Iz mojeg osobnog iskustva sudska praksa je na žalost drugačija.
jer očito da je drugi suvlasnik pokrenuo određeni postupak na sudu koji nije nikako mogao proći bez vas.
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Problem je u tome što je moj suvlasnik pokrenuo upravni postupak dodjele minimalnih tehničkih uvjeta i kao dokaz vlasništva je ovjerio svoji iskaz u kojem navodi da je jedini vlasnik nekretnine i to mu je prošlo kao dokaz vlasništva u Gradskom uredu za gospodarstvo. Ja sam bio isključen iz cijelog upravnog postupka bez obzira na činjenicu da sam suvlasnik. Jednostavno nisu provjerili stanje u zemljišnim knjigama. Zbog toga sam protiv mojeg suvlasnika podignuo kaznenu prijavu.

 

O ovom slučaju sam otvorio temu na forumu pod nazivom: "Ovjera lažnog iskaza". Sudac istrage je u obrazloženju naveo da je cijeli predmet za parnični, a ne za kazneni postupak. Ja ne vidim zašto bih pokretao parnični postupak budući ne osporavam stanje u zemljišnim knjigama.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sudac istrage je u obrazloženju naveo da je cijeli predmet za parnični,a ne za kazneni postupak. Ja ne vidim zašto bih pokretao parnični postupak budući ne osporavam stanje u zemljišnim knjigama.

ako je sudac naveo da je slučaj za parnični postupak nije mislio da vodite postupak dokazivanja vlasništva,već jednostavno parnica npr radi najma budući da jedan od suvlasnika drži cijelu nekretninu u faktičkoj vlasti,pa npr radi poduzimanja poslova koja premašuju poslove redovitog upravljanja(davanja u zakup bez suglasnosti svih suvlasnika),pa nadalje parnica radi predaje suvlasništva u posjed.
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ako je sudac naveo da je slučaj za parnični postupak nije mislio da vodite postupak dokazivanja vlasništva,već jednostavno parnica npr radi najma budući da jedan od suvlasnika drži cijelu nekretninu u faktičkoj vlasti,pa npr radi poduzimanja poslova koja premašuju poslove redovitog upravljanja(davanja u zakup bez suglasnosti svih suvlasnika),pa nadalje parnica radi predaje suvlasništva u posjed.

 

Na žalost moj odvjetnik koji je pročitao rješenje suca istrage nije me tako savjetovao. Ne znam da li je već nastupila zastara za pokretanje parničnog postupka, budući je od trenutka kada sam dobio rješenje o MTU na uvid u Gradskom uredu za gospodarstvo (na moj zahtjev) prošlo dvije godine i 9 mjeseci pa je možda nastupila zastara.

 

Sada moj odvjetnik priprema ustavnu tužbu zbog lažnog iskaza, ali nakon ovog što ste mi rekli mislim da nemam velikih izgleda da bude presuđeno u moju korist. Prije kaznene prijave za lažni iskaz izgubio sam vrijeme na pokušaj obnove postupka i na kraju sam završio na Upravnom sudu. Taj postupak mi je vodio drugi odvjetnik, ali me do sada na žalost nitko nije savjetovao da pokrenem parnicu.

 

Također je jedna od opcija koja mi je predložena je da podnesem prijavu DORH-u protiv službenika koji je vodio upravni postupak dodjele MTU, budući je isti proveden na nezakonit način, odnosno nije provjereno stanje vlasništva u zemljišnim knjigama i da se na taj način poništi rješenje za MTU.

 

U svakom slučaju parnica je jedna od opcija ako nije nastupila zastara.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

izjasnite se što želite,da kažem laički,kakvu presudu bi željeli da sud donese povodom parnice.mislite na Ustavnu tužbu protiv odluke Upravnog suda.

 

Ustavna tužba se odnosi na rješenje sudskog vijeća Županijskog suda kojim sudsko vijeće odbacuje moju tužba kojom mojem suvlasniku stavljam na teret da je ovjerio lažni iskaza kod javnog bilježnika i isti iskoristio kao dokaz vlasništva 1/1 i na taj način obmanuo upravno tijelo u upravnom postupku. Ukoliko dobijem pravomoćno rješenje kojim se tuženi proglašava krivim za navedeno kazneno djelo, automatski se poništava i rješenje upravnog tijela koje je donijelo rješenje na temelju lažnog iskaza.

 

Upravno tijelo je donijelo dva rješenja za MTU. Jedno za lokal, a drugo za terasu. Za lokal nisu dopustili obnovu postupka po službenoj dužnosti, a za terasu jesu. Apsurdno, ali istinito. Međutim u obnovljenom postupku prvostupanjsko tijelo je donijeli isto rješenje zanemarujući činjenicu što ja nisam suglasan da se terasa daje u zakup trećoj osobi. Podnio sam žalbu drugostupanjskom tijelu, koje je moju žalbu odbilo s obrazloženjem da sam dao suglasnost za prenamjenu objekta. Točno je da sam dao suglasnost za prenamjenu objekta, ali ne i da se predmetna nekretnina daje u zakup trećim osobama. Zbog toga sam podignuo tužbu na Upravnom sudu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ustavna tužba se odnosi na rješenje sudskog vijeća Županijskog suda kojim sudsko vijeće odbacuje moju tužba kojom mojem suvlasnikustavljam na teret da je ovjerio lažni iskaza kod javnog bilježnika i isti iskoristio kao dokaz vlasništva 1/1 i na taj način obmanuo upravno tijelo u upravnom postupku.

vrijedi pokušati,no šanse su male,obzirom da ovo neide pod kazneno djelo lažnog iskaza.
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ako je sudac naveo da je slučaj za parnični postupak nije mislio da vodite postupak dokazivanja vlasništva,već jednostavno parnica npr radi najma budući da jedan od suvlasnika drži cijelu nekretninu u faktičkoj vlasti,pa npr radi poduzimanja poslova koja premašuju poslove redovitog upravljanja(davanja u zakup bez suglasnosti svih suvlasnika),pa nadalje parnica radi predaje suvlasništva u posjed.

 

Molim vas još za odgovor vezno za parnicu. Da li je moguće još uvijek pokrenuti parnicu s obzirom na zastaru i to po osnovama koje ste naveli.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vlasnička tužba nezastarijeva,dok po pitanju neosnovanog stjecanja koristi možete tužiti za period unazad 5 godina.

 

Hvala vam na odgovoru. Na primjer, ukoliko dobijem parnicu radi davanja u zakup bez suglasnosti svih suvlasnika ili radi predaje suvlasništva u posjed trećoj osobi, da li to znači da tim pravomoćnim rješenjem suda mogu poništiti rješenje za minimalne tehničke uvjete Gradskog ureda za gospodarstvo, budući sam na predmetnoj nekretnini suvlasnik, a u postupku nisam sudjelovao?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

da li to znači da tim pravomoćnim rješenjem suda mogu poništiti rješenje za minimalne tehničke uvjete Gradskog ureda za gospodarstvo

neznači

budući sam na predmetnoj nekretnini suvlasnik, a u postupku nisam sudjelovao?

citiranu činjenicu je vrijedilo isticati u upravnom postupku koji je prethodio donošenju rješenja,a parnice koje sam naveo su usmjerene na ono što ste naveli kao vaš cilj u drugoj temi
……………………………………ne želim da moj suvlasnik raspolaže zajedničkom imovinom bez moje suglasnosti, ………………………………………………

ne želim da drugi suvlasnik raspolaže imovinom koju ima ustvarnom posjedu kao da je ona njegovo vlasništvo.

.....
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

neznači

citiranu činjenicu je vrijedilo isticati u upravnom postupku koji je prethodio donošenju rješenja,a parnice koje sam naveo su usmjerene na ono što ste naveli kao vaš cilj u drugoj temi.....

 

Na žalost ovu izjavu nisam mogao dati u upravnom postupku koji je prethodio donošenju rješenja, jer u isti nisam bio uključen i za njega sam saznao kada je već bio okončan i kada je treća osoba već stupila u posjed lokala. Zbog toga sam tražio uvid u spis i obnovu postupka. Obnovu postupka sam zatražio nakon što je prošlo više od 30 dana od mojeg uvida u spis pa je moj zahtjev odbačen kao nepravodoban.

 

Iz ovog što ste naveli u svojem prethodnom odgovoru izgleda da ja više nemam nikakvih redovnih pravnih instrumenata da maknem zakupca lokal iz stvarnog posjeda lokala. Dakle, u slučaju da pokrenem i dobijem parnicu, to ne bi imalo nikakav učinak na postojeći zakup treće osobe, nego eventualno na neki budući slučaj samovolje mojeg suvlasnika.

 

Nadalje voditelj postupka osim što je izdao rješenje bez da me je uključio u postupak, također nije napravio uvid u zemljišne knjige (sam je to naveo u rješenju kojim odbija obnovu postupka). Ja jednostavno ne mogu vjerovati da je to bilo slučajno. Da li ta službena osoba zbog tog svog „propusta“ podliježe kaznenoj ili bilo kakvoj drugoj odgovornosti ili jednostavno može raditi takve „propuste“ bez ikakavih sankcija? Zanam da postoji upravna inspekcija, kojoj mogu uputiti predstavku, ali iskreno sumljam da bi to išta rješilo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kao suvlasnik možete od drugog suvlasnika potraživati polovinu zakupnine.

 

To bi bio jedan dugi parnični postupak s upitnim ishodom, budući je moj suvlasnik prije davanja u najam bio u stvarnom posjedu lokala.

 

Jedino dugoročno rješenje bi bila podjela suvlasničke zajednice ili bar međuvlasnički ugovor, ali suprotnu stranu to ne zanima budući joj sadašanje stanje odgovara. Osim toga moj suvlasnik vodi postupak za utvrđivanje stvarnog prava vlasništva za 1/2 njegovog suvlasničkog dijela koji je pokrenula treća osoba, tako da se svemu ne nazire skori kraj.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija