Jump to content

Žalba Visokom upravnom sudu RH-suglasnost konzervatora


Bili9
 Dijeli

Preporučene objave

U postupku legalizacije zatvorene loggie, izvedeno prije 20 god., (u periodu od 1997.god. do 2000.god.) nas 5 susjeda, sa stanovima jedan ispod drugoga na unutrašnjoj dvorišnoj strani iste zgrade, dobivamo odbijenicu na suglasnost konzervatora na te radove, a koju je Upravno tijelo grada za urbanizam, zatražilo od nas u postupku legalizacije, pokrenutom sa naše strane,svih 5 stanara 2013.god., a nakon silne kampanje MG RH, (u medijima i na TV) da će sve takve situacije biti riješene u najkraćem roku, na obostrano zadovoljstvo.

Obrazloženje konzervatora (zbog kojeg nam ne mogu izdati suglasnost) je da je naša stambena zgrada Rješenjem Ministarstva kulture Konzervatorskog odjela u našem gradu, od svibnja 2014. god. stavljena pod preventivnu zaštitu na rok od 3 godine, do donošenja Rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. (što je točno, jer smo to Rješenje svi mi stanari suvlasnici zgrade, uredno primili, u lipnju iste 2014.godine.)

Nakon, odbijanja Konzervatora, da nam izda suglasnost, za naše radove, mi stanari smo uložili Žalbu Upravnom sudu u našem gradu, ( u valjanom roku) pozivajući se na:

1) činjenicu (vlasnički list) da do dana današnjeg, nije donešeno nikakvo Rješenje kojim naša zgrada postaje kulturno dobro, a preostaje još 2 mjeseca do isteka roka, preventivne zaštite, čija zabilježba stoji još u njemu.

2) na činjenicu da je za iste radove (zatvaranje loggie) stan u susjednom ulazu, koji se nalazi u istoj građevini, na istoj čest.zgrade,(i koja je također unutar preventivne zaštite) samo drugi numerički broj ulice, dobio Rješenje o izvedenom stanju, što nam je vlasnik istog dobronamjerno prikazao, i mi smo to predočili sucu Upravnog suda na raspravi.

Upravni sud odbija naše činjenice, davši obrazloženje da su one suvišne i prihvaća Rješenje konzervatorskog ureda.

Molimo Vaš savjet, Žalba Visokom upravnom sudu, da ili ne?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani,

u postupku dobivanja rješenja o izvedenom stanju, a prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i odredbama čl.6 st.2 propisuje da se nezakonito izgrađena zgrada ne može ozakoniti ako se nalazi:...ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar...".

Preventivno zaštičena dobra su kao dio Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara određena čl.10 i 11, te se prema njima primjenju odredbe toga zakona i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra i dio su Registra.

 

Sukladno tome je i doneseno rješenje o ne dobivanju suglasnosti. Temeljem tih zakona je i donijeta odluka u prvom žalbenom postupku, samom činjenicom da rok prvotnog rješenja nije istekao i još uvijek je na snazi, te da rješenje o izvedenom stanju ne predstavlja eventualnu traženu i dobivenu suglasnost konzervatorskog odjela.

 

Prema gore navedenom, odluka o žalbi VUS je samo na vama. S time da bi vam bila potrebna pomoć ovl.stručne osobe pravne struke koji bi vidio ima li u cjelokupnoj dokumentaciji osnova za istu i kvalitetno sročio. Naime, VUS kao žalbeni sud primarno odlučuje o osnovanosti pravnog lijeka, međutim kroz to i o meritumu spora. Odlučuje dakle o onome o čemu je prvostupanjski sud već odlučivao (ili o dijelu toga). Znaći da žalbu može u startu odbiti kao neosnovanu. Jedan od slučajeva u kojima će Visoki upravni sud odbiti žalbu kao neosnovanu su: ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se odluka pobija ili oni postoje, ali ne utječu na donošenje drukčije odluke, a pri tomu u oba slučaja nije našao postojanje razloga na koje pazi po službenoj dužnosti: ništavost pojedinačne odluke, što mi se čini da je slučaj kod vas.

 

U svakom slučaju, što god poduzeli, ovo bi moglo postati zanimljivo komplicirano poradi mogučnosti da konzervatorski odjel ne donese rješenje o utvrđivanju kulturnog dobra nakon isteka roka jer tada rješenje o preventivnoj zaštiti prestaje važiti. Pa ako ne podnesete žalbu ili bude odbijena tada će se donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, i baš bi me zanimala odluka javnopravnog tijela povodom žalbe na takovo rješenje u svijetlu ovih mogučih događanja.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani @spitfire

Kao prvo da Vam se zahvalim, na uistinu vrijednom odgovoru i savjetu.U svakom slučaju potražiti ćemo ovl.stručnu osobu pravne struke,(i ja sam ovl.stručna osoba, ali tehničke struke) kad nastavimo borbu. U ovom trenutku čekamo Rješenje US, nakon zadnje rasprave, na kojoj smo predočili gore navedene činjenice.

Mislim da sam shvatio i Vaš odgovor, kada bi VUS trebao biti na „našoj“ strani ( i treba biti, jer mu je to dužnost, kako kažete). Ako u iduća 2 mjeseca, moja zgrada ne bude proglašena kulturnim dobrom, odluka konzervatora na koju se poziva US, a i sama odluka US-a, bi u tom slučaju bila ništavna. Ako griješim, ispravite me?

Medjutim, u cijeloj ovoj priči, postoji i druga činjenica, koju smo naveli, i predočili sucu US na zadnoj raspravi.

Postoji Rješenje o izvedenom stanju, izdano od nadležnog tijela grada, za istu vrstu radova,na istoj građevini, na istoj kat.čest.zemlje, kao što sam naveo u mom prvom javljanu.

Razmišljam: to Rješenje je moglo biti izdano samo u dva slučaja:

1) Da je za izvedene radove izdana suglasnost Konzervatora i nastavno tome Rješenje o izvedenim radovima,čime je taj zatvoreni balkon legaliziran

2) Da je Rješenje o izvedenim radovima, za dotični balkon, izdano, bez suglasnosti

Konzervatora, što je moguće, npr.ako za izdavanje tog Rješenje nije uopće potrebno, a nama ga uporno traže.

 

Da li je u oba ova slučaja, poremećena jednakopravnost svih građana, i da li US o tome mora dati svoje mišljenje, ako mu se predoče činjenice, koje direktno pogađaju druge stranke.

Ako ovo ne spada u nadležnost US, čija je to onda nadležnost?

 

I na kraju, samo da Vas pitam u svoje i u ime svih mojih susjeda, koji smo se našli u ovoj mučnoj situaciji.

U slučaju, da cijela ova priča završi, Rješenjem o odbijanju zahtijeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, što to u konačnici za nas može značiti stvarno:

A) Možemo li dodatno biti novčano kažnjeni nekim iznosom za te nedozvoljene radove

B) Ili nedaj bože, nekim zahtjevom za uklanjanje tih radova, 18-20 godina, nakon što su izvedeni, i na koje nitko nije imao primjedbi, ni pritužbi.

 

Lijep pozdrav sa ,danas kišnog mora,moje Dalmacije.

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Razmišljam: to Rješenje je moglo biti izdano samo u dva slučaja:

1) Da je za izvedene radove izdana suglasnost Konzervatora i nastavno tome Rješenje o izvedenim radovima,čime je taj zatvoreni balkon legaliziran

2) Da je Rješenje o izvedenim radovima, za dotični balkon, izdano, bez suglasnosti

Konzervatora, što je moguće, npr.ako za izdavanje tog Rješenje nije uopće potrebno, a nama ga uporno traže.

 

Postoji i treća mogućnost - da je suglasnost konzervatora za tu drugu dogradnju zatražena prije srpnja 2014. godine.

A moguće da su zabunom dali suglasnost jer su izdali zabranu na bazi adrese zgrade, ne prepoznavši da na istoj čestici ista zgrada ima i drugi ulaz na drugoj adresi.

 

Da li je u oba ova slučaja, poremećena jednakopravnost svih građana, i da li US o tome mora dati svoje mišljenje, ako mu se predoče činjenice, koje direktno pogađaju druge stranke.

Ako ovo ne spada u nadležnost US, čija je to onda nadležnost?

 

US (mislite ovdje Ustavni sud, za razliku od Upravnog , u prvom postu) će se vrlo vjerojatno proglasiti nenadležnim i uputiti vas da nisu iskorištene sve pravne mogućnosti.

 

Da vam opišem svoj slučaj. Dao sam projektirati dva potpuno ista, zrcalno simetrična stambenjaka od po 7 stanova, na dvije potpuno identične čestice, koji su naslonjeni jedan na drugog. Isti projektant, sve iste suglasnosti, isti dan predan zahtjev za dozvolu. Sve isto.

Jedan susjed je potegnuo debelu vezu i dao poništiti jednu lokacijsku. Drugi objekt je napravljen.

Ustavni je napisao ovo gore.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Mislim da sam shvatio i Vaš odgovor, kada bi VUS trebao biti na „našoj“ strani ( i treba biti, jer mu je to dužnost, kako kažete).

 

Ne znam jeste li pa ću ponoviti. VUS kao žalbeni sud primarno odlučuje o osnovanosti pravnog lijeka. Znaći da žalbu može u startu odbiti kao neosnovanu. Jedan od slučajeva u kojima će Visoki upravni sud odbiti žalbu kao neosnovanu su: ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se odluka pobija ili oni postoje, ali ne utječu na donošenje drukčije odluke, a pri tomu u oba slučaja nije našao postojanje razloga na koje pazi po službenoj dužnosti: ništavost pojedinačne odluke.

 

Dakle, bojim se da bi poradi navedenoga mogao vašu žalbu odbiti kao nesnovanu. No, ako je prihvate kao osnovanu, VUS bi morao poništiti odluku prvog stupnja i zamjeniti je svojom. Što mi se čini iz navoda žalbenog zahjeva prvom stupnju da će se teško desiti.

 

Da vam probam jednostavnije objasniti. Prvi stupanj (upravni sud) je odlučivao po žalbenom zahtjevu. Navedena činjnica da još nije doneseno rješenje o utrđivanju kulturnog dobra je s razlogom odbačena jer je rješenje o preventivnoj zaštiti još važeće. Druga činjenica da je netko dobio rješenje o izvedenom stanju je također odbačena jer ne dokazuje da je rješenje konzervatora donijeta van pozitivnih propisa. A na sudu nije da istražuje kako je i na koji način to rješenje o izvedenom stanju dobiveno.

 

Ako u iduća 2 mjeseca, moja zgrada ne bude proglašena kulturnim dobrom, odluka konzervatora na koju se poziva US, a i sama odluka US-a, bi u tom slučaju bila ništavna. Ako griješim, ispravite me?

 

Ne, odluka upravnog suda ne bi bila ništavna jer se odlučivalo o nečemu što je bilo (i još uvijek je na snazi), a rješenje konzervatora istekom roka prestaje važiti.

 

Medjutim, u cijeloj ovoj priči, postoji i druga činjenica, koju smo naveli, i predočili sucu US na zadnoj raspravi.

Postoji Rješenje o izvedenom stanju, izdano od nadležnog tijela grada, za istu vrstu radova,na istoj građevini, na istoj kat.čest.zemlje, kao što sam naveo u mom prvom javljanu.

 

To sam već objasnio u prethodnom postu i poradi toga sumnjam da bi to bilo relevantno VUS. Čak i da vam sad pokaže event.svoju suglasnost konzervatora ne bi vam pomoglo jer se u žalbi ne mogu iznositi nove činjenice. Da je takovo što priloženo u prvom stupnju, možda bi nešto promjenilo tada.

 

Ako ovo ne spada u nadležnost US, čija je to onda nadležnost?

 

Sve iz uprvnih postupaka JP tijela je u nadežnosti upravnog suda pa tako i ovo.

 

I na kraju, samo da Vas pitam u svoje i u ime svih mojih susjeda, koji smo se našli u ovoj mučnoj situaciji.

U slučaju, da cijela ova priča završi, Rješenjem o odbijanju zahtijeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, što to u konačnici za nas može značiti stvarno:

 

Takovo rješenje će se dostaviti građ.inspekciji te su daljnja postupanja i inspekcijske mjere na njima, naravno po pravomočnosti rješenja (isteku žalbenog postupka).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

@felixx hvala i Vama na sudjelovanju u postu.

@ Spitfire, još jednom hvala

Nakon vašeg prvog odgovora na moj post sinoć,vidio sam u njemu nadu i mirno sam noćas spavao.

Vaš današnji dodatni odgovor,zvuči jako bolno.

Znači, daljnje Žalbe prema VUS-u nemaju smisla,jer su ove 2 činjenice, na koje se pozivamo, a iznešene su na upit suca na zadnjoj raspravi:“ Imate li još dodatnih činjenica koje možete iskazati povodom predmeta...“ iznešene i predane prekasno. Nisu ni mogle biti predane ranije, jer smo čekali 2 godine na ovu raspravu kod US, prošli tjedan.

Na kraju ostaje još mogućnost koju ste iznijeli u prvom javljanju:

„U svakom slučaju, što god poduzeli, ovo bi moglo postati zanimljivo komplicirano poradi mogučnosti da konzervatorski odjel ne donese rješenje o utvrđivanju kulturnog dobra

nakon isteka roka jer tada rješenje o preventivnoj zaštiti prestaje važiti. Pa ako ne podnesete žalbu ili bude odbijena tada će se donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, i baš bi me zanimala odluka javnopravnog tijela povodom žalbe na takovo rješenje u svijetlu ovih mogučih događanja.“

Trebati će to preživjeti.

LP svima sa, trenutno suncem okupanog,plavog mora, moje Dalmacije.

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Znači, daljnje Žalbe prema VUS-u nemaju smisla

 

To je samo moje mišljenje na osnovu onoga što ste iznijeli u uvodnom postu. No, kao što rekoh, kako čekate pismenu odluku, te na osnovu nje i svih ostalih činjenica, možda ovl.pravnik uvidi nešto što bi polučilo uspjeh u žalbi VUS.

 

jer su ove 2 činjenice, na koje se pozivamo, a iznešene su na upit suca na zadnjoj raspravi:“ Imate li još dodatnih činjenica koje možete iskazati povodom predmeta...“ iznešene i predane prekasno.

 

Nisu prekasno, nego će o istima odlučivati i VUS, a nove činjenice u žalbi VUS-u ne možete iznijeti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala puno Spitfire.

Samo mi kažite, dali se Žalba Višem upravnom sudu plaća, za razliku od Žalbe Upravnom sudu, tj. možemo li imati kakve druge troškove, (ne računajući troškove ovl.osobe pravne struke- jeste li tu mislili na advokata?) ako se odlučimo za daljnji postupak.

LP

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

OK.Kronologija događaja bi bila slijedeća:

1)Zamolba prema Konzervatorskom uredu za suglasnost (potvrdu) na izvedene radove

(izvedene prije 18 godina u mom slučaju)

2)Slijedi odbijanje Konzervatorskog ureda, temeljem Rješenja da se naša(moja) stamb.zgrada stavila pod preventivnu zaštitu do donošenja Rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, a najduže na rok od 3 god. od donošenja ovog Rješenja.(Rješenje donešeno usvibnju 2014.god. dakle punih 15 god. nakon zatvaranja naših balkona!!!)

Pouka o pravnom lijeku mi kaže da se mogu žaliti Povjerenstvu za Žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana, što ja i radim.

3)Slijedi odbijenica Povjerenstva za žalbe pri Ministarstvu kulture, koje praktički prepisuje odbijenicu Konzervatorskog odjela u mom gradu

Pouka o pravnom lijeku mi kaže da protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu, u roku od 30 dana, što smo ja i moji susjedi uradili.

I čekali dvije godine na prvu i jedinu raspravu na Upravnom sudu.

Ostatak priče znate.

 

Hvala puno na sudjelovanju,@Spitfire i @Felixx

Uz Vas mi je nekako lakše sve ovo podnositi.

LP sa, danas vedrog,burnog mora,moje Dalmacije

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

Mislite, presudom VUS-a? Bila je rijeć o daljnjem postupanju prema njemu.

 

Zanimljivo, to bi značilo da su našli razloge za ponišavanje rješenja (vjerovatno zbog preventivne zaštite određene rokom), no na osnovu toga nisu donijeli svoju odluku nego samo vratili na ponovni postupak.

 

Što to znaći za vas? Znaći da će konzervatori ponovno odlučivati o vašem zahtjevu. Ako u međuvremenu istekne trogodišnji rok preventivne zaštite a ne donesu rješenje o utvrđivanju kulturnog dobra, moguće da ste "na konju". No ako pak ne istekne ili se donese rješenje o utvrđivanju kulturnog dobra bojim se da će te od njih dobiti slično rješenje o odbijanju zahtjeva za suglasnost.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

@Spitfire puno,puno hvala na javljanju

"Mislite, presudom VUS-a? Bila je riječ o daljnjem postupanju prema njemu."

Točno, razgovarali smo o mogućem postupanju prema VUS-u, u slučaju da Upravni sud donese negativno mišljenje.Srećom,nije.

Jasno mi je da konzervatori ponovo odlučuju o svemu, no zanima me da li ja trebam sada ponoviti proceduru prema konzervatorima, (koju sam uradio 2015 god. predajom Zahtjeva za izdavanje potvrde, uz prilaganje Arhitektonske snimke izvedenog stanja rekonstruirane lođe). Znači, otići do njih, i ponovo odnijeti moj Zahtjev za izdavanje potvrde, zajedno sa ovom Presudom Upravnog suda, i zatražiti da mi izdaju suglasnost.

Ili čekati daljnje postupanje konzervatora, do daljnjega.

A,to su onda ove dvije mogućnosti koje ste Vi gore naveli. (istekne/ne istekne itd...)

Puno pozdrava sa mora

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Na to sam rješenje i mislio. Kao što rekoh, istu presudu dobivaju i oni, te bi slijedom toga po pravomočnosti iste trebali u roku 30 dana provesti ponovljeni postupak i donijeti novo rješenje.

 

Od dana Presude US, prošlo je više od 40 dana. (niz obaveza i dugotrajna viroza nakon jake upale grla su me spriječili da se prije javim na forum)

Nakon koliko dana Presuda postaje pravomočna?

Trebam li sada na neki način reagirati i obratiti se nekome, ili još pričekati koji dan?

LP

Bili9

P.S. Hvala na pomoći, uz Vaš svaki post, nešto novoga naučim.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U vašem slučaju je presuda pravomočna danom donošenja pošto žalba nije dopuštena temeljem odredbi čl.66a Zakona o upravnim sporovima.

 

Kako je i vama u interesu da istekne rok od tri godine, te se vidi hoće li se donijeti rješenje o utvrđivanju kulturnog dobra ili ne, ja bih još malo pričekao. Svakako će te imati pravo žalbe na novo rješenje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

"..Svakako će te imati pravo žalbe na novo rješenje..."

Na koje Rješenje mislite? Rješenje Povjerenstva koje je trebalo biti već napisano po Presudi US (vračanje u prvi stupanj) ili Rješenje o utvrđivanju kulturnog dobra?

Krajem 2015.god. sam uputio Zahtjev prema Upravnom odjelu za urbanizam,graditeljstvo i zaštitu okoliša, odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo u mom gradu, u kojem sam naveo da ne odustajem od mog Zahtjeva za legalizaciju zatvorene loggie, i da sam po tom pitanju podnio Tužbu US,na Rješenje Povjerenstva konzervatora, radi nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Do danas nisam dobio odgovor od njih.

Što mislite, o ponovnom slanju istog Zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju moje loggie, uz prilaganje Presude US u kojoj se poništava Rješenje konzervatora.

Na to sam mislio u postu od jučer.

LP

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Na rješenje konzervatora nakon presude.

 

Što se tiće ponovnog slanja Zahtjeva, nema potrebe jer su rokovi davno prošli te će vam ovaj novi biti automtizom biti odbačen. Vaš prvotni zahtjev je vjerovatno "na ledu" povodom žalbe na rješenje konzervatora i upravnog spora. No, ništa vas ne košta otići i probati se informirati što vam je s predmetom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

Dobar dan svima

Rok od 3 godine je istekao. Na stranicama MKRH je skinuta zabilježba P-xxxx (oznaka za objekte pod preventivnom zaštitom) na našoj zgradi, onog dana, kada je i istekla.

Novih zabilježbi nema. (mislim na pojedinačno kulturno dobro).

Prošla su 3 mjeseca, a ja nisam dobio nikakvo Rješenje od MKRH, koje je trebalo biti izdano,od njihove strane, (kao prvi stupanj) po presudi Upravnog suda.

Što sada?

Kome se obratiti dalje, i na koji način, sa onim što imam, a to je istek roka od 3 godine, i Presuda Upravnog suda, o kojoj smo već diskutirali.

Dali se obratiti nekome kvalificiranijem u nastavku procesa, mislim na advokata, ili uz Vašu pomoć ići dalje.

LP sa mora

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ono što vam je nisam htio spomenuti je bilo da, kako je presuda pravomočna danom donošenja a upravno tijelo ima 30 dana za donošenje novog, nakon toga isteka mogli ste podnijeti žalbu poradi ne donošenja rješenja u propisanom roku. No, kako je vama odgovaralo da rok od tri godine isteke, to je bilo zbog toga. Slijedeće mogućnosti su vam podnošenje požurnice upravnom tijelu s određenim rokom, nakon kojeg u slučaju da ne odgovore, isto valja uputiti drugostupanjskom tijelu. Ovo napominjem poradi toga što u tom slučaju možete pokrenuti upravni spor. Dakle, tek nakon požurnice drugostupanjskom tijelu, jer će se u protivnom ista odbiti kao preuranjena.

 

Angažman ovlaštene osobe pravne struke, prepuštam vama na izbor, no možda bi požurica s njegove strane imala dodatnu težinu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala puno na odgovoru,još jednom.

Recite mi još, dali se u ovu priču sa požurnicom, (preko advokata) mogu uključiti i moji susjedi, koji su redom svi dobili negativnu presudu Upravnog suda, ili to mogu napraviti samo ja, koji sam jedini dobio pozitivnu presudu Upravnog suda (nakon prilaganja činjenica za koje sam smatrao da mogu pomoći, sucu na raspravi).

I još nešto razmišljam, a prije podnošenja požurnice: da odem u upravno tijelo za građevinarstvo grada, i zatražim od njih, usmeno za sada, da mi izdaju Rješenje o izvedenom stanju ,moje lođe, uz prikaz svih činjenica koje su do ovog trenutka nastale, dakle Presudu Upravnog suda i istek roka, preventivne zaštite.

Mislim da sa ovim sadašnjim stanjem, mišljenje konzervatora postaje bezvrijedno, i nepotrebno, i upravno tijelo za graditeljstvo, nema pravo se na njega pozivati i tražiti ga. Što mislite?

LP

Bili9

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne vidim zašto bi se i susjedi uključivali ako kažete da su dobili negativnu presudu. Što bi značilo da je njima rješenje konzervatora na snazi i po pravomočnosti presude uprani odjel im hladno može poslati rješenje o odbijanju izdavanja rješenja o izvedenom stanju, osim ako ne iskoriste daljnje pravne lijekove po presudi.

 

Što se tiće odlaska tamo, možete no mislim da vam se to neće nešto isplatiti poradi toga što će oni svejedno čekati rješenje konzervatora.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija