Jump to content
sivko

Zabrane i provjere

Preporučene objave

Slova koja se utiskuju u putovnicu i njihova značenja

A -  nema valjanu putnu ispravu 

B-   ima lažnu/krivotvorenu ispravu

C-   nema valjanu vizu ili boravišnu dozvolu

D-   ima lažnu/krivotvorenu vizu ili boravišnu dozvolu

E-    nema odgovarajuću dokumentaciju kojom bi opravdao svrhu i uvjete svog boravka

F-    već je boravio 90 dana u predhodnom razdoblju od 180 dana na državnom području država članica Europske unije

G-   nema dovoljno sredstava za uzdržavanje s obzirom na trajanje i vrstu boravka ili sredstava za povratak u matičnu državu ili državu tranzita

H-   radi se o osobi za koju je izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska

-u SIS-u

-u nacionalnoj evidenciji

I-    smatra se prijetnjom javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili međunarodnim odnosima jedne ili više država članica EU-a

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=HR

Kontrola da li se ima zabrana,do kad traje i zašto nije obrisana

"U skladu s načelima zaštite podataka, svim osobama čiji podaci se obrađuju u sustavu SIS II Uredbom SIS II i Odlukom SIS II 4 jamče se posebna prava, što je analizirano u nastavku. Tko god ostvaruje bilo koje od ovih prava se može obratiti nadležnim tijelima države po vlastitom izboru koja koristi SIS II. Ova opcija je moguća stoga što su sve nacionalne podatkovne baze (N.SIS II) istovjetne podatkovnoj bazi središnjeg sustava5 . Stoga se takva prava mogu ostvarivati u bilo kojoj zemlji koja koristi SIS II, bez obzira koja je država članica izdala upozorenje. Kada osoba ostvari svoje pravo pristupa, ispravka netočnih podataka i brisanja bespravno spremljenih podataka, nadležna tijela moraju odgovoriti unutar strogog roka. Osobu je potrebno obavijestiti čim je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije 60 dana od datuma kada zatraži pristup, odnosno ranije ukoliko to propisuje nacionalno pravo6 . Osobu će se nadalje obavijestiti o naknadnim aktivnostima u vezi ostvarivanja njegovih prava na ispravak i brisanje što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije tri mjeseca od datuma kada zatraži ispravak ili brisanje, odnosno ranije ukoliko to predviđa nacionalno pravo.

 

Pravo pristupa ostvaruje se u skladu sa zakonima države članice u kojoj se podnosi zahtjev. Postupci se razlikuju od zemlje do zemlje, kao i pravila za priopćavanje podataka podnositelju zahtjeva. Kada država članica primi zahtjev za pristup upozorenju koje nije sama izdala, takva država mora zemlji izdavatelju pružiti mogućnost obrazloženja svog stava u odnosu na mogućnost otkrivanja podataka tražitelju podataka8 . Informacija se neće priopćiti onome na koga se podaci odnose ukoliko je to neophodno za obavljanje pravnog posla u vezi s upozorenjem ili zbog zaštite prava i sloboda drugih ljudi.

U skladu sa schengenskim pravnim okvirom samo država koja je izdala upozorenje u sustavu SIS II može ga izmijeniti ili brisati (vidjeti članak 34. stavak 2. Uredbe SIS II i članak 49. stavak 2. Odluke SIS II). Ukoliko se zahtjev podnese u državi članici koja nije izdala upozorenje, nadležna tijela dotičnih država članica surađuju na obradi slučaja razmjenom informacija i provedbom potrebnih provjera. Podnositelj zahtjeva mora navesti osnovu za podnošenje zahtjeva za ispravak ili brisanje podataka i skupiti sve popratne informacije."

Schengenski informacijski sustav

 

 

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Posjetitelj
This topic is now closed to further replies.×
×
  • Napravi novi...