Jump to content
mapmap

Zastara poreza na promet nekretninama

Preporučene objave

Molim ako mi tko moze objasniti sljedece. Zalili smo se na rjesenje o porezu na promet nekretninama. Zalbu smo podnijeli u kolovozu 2015. godine, unutar 15 dana od primitka rjesenja. Sad me zanima otkad pocinje teci zastara - odnosno znam da bi to bilo od 1.1.2016. i da bi u tom slucaju nama zastara nastupila 1.1.2019. Ali hoce li zastara stvarno tada nastupiti (ako nam u meduvremenu ne posalju novo rjesenje) bez obzira na nasu zalbu; tj. jel nasa zalba ponistava taj rok zastare od tri godine? 

I jel nam mogu naplatiti kamate za ovo vrijeme dok cekamo novo rjesenje na nasu zalbu.

hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Malo ste pobrkali relativnu i apsolutnu zastaru prema prošlom Općem poreznom zakonu. Relativna zastara od tri godine je rok u kojem je porezno tijelo trebalo utvrditi poreznu obvezu (donijeti rješenje). Kako je isto tijelo rješenje donijelo (na koje ste se žalili) relativni zastarni rok više nema nikakove veze, te za eventualnu zastaru naplate poreza računao bi se apsolutni zastarni rok od 6 godina. Dakle, zastara naplate poreza, ako ste poreznu obvezu prijavili u 2015-oj bi nastupila 01.01.2022. 

Žalba ne utjeće na apsolutni zastarni rok, a ako u rješenju piše da žalba odgađa izvršenje, kamate ne bi trebale teći. Ne bi trebale, no znam za slučajeve gdje su kamate računate i od prvostupanjskog rješenja, ali nažalost bez sudskog epiloga koji bi osnov po kojem je to računato pobio ili potvrdio.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitam ovdje jer mi se tema čini najbliža onome što me zanima. Brat i ja naslijedili smo nekretninu od bratića i dobili porezno rješenje krajem 2013. godine. Na to smo se rješenje žalili, ne zato što ne bismo htjeli platiti porez na nasljedstvo, nego zato što je u pitanju zemljište koje je u zemljišnim knjigama zavedeno kao oranica, a porez nam je razrezan kao da je u pitanjurađevinsko zemljište, dakle, u daleko višem iznosu. Na žalbu još nismo dobili odgovor, ali...

Sada imamo priliku to zemljište prodati, dakako, ne kao građevinsko, nego po odgovarajućoj cijeni. Pitanje koje mene muči - brata ne, on funkcionira po sistemu 'lako ćemo, a odgovor na žalbu najvjerojatnije nismo dobili zato što ju je podnijela njegova odvjetnica :-D - jest možemo li mi to zemljište prodati iako nismo dobili odgovor na žalbu te hoće li kupac biti dovoljno "pokriven", uostalom, i on se može konzultirati sa svojim odvjetnikom, člankom ili klauzulom u kupoprodajnom ugovoru koji bi glasio otprilike ovako: porez  na promet utvrđen rješenjem tim i tim, a na koje su se stranke (navesti ime i prezime)  žalile, no na koju žalbu u međuvremenu porezni ured taj i taj nije odgovorio, u potpunosti je obveza prodavatelja te kupca ni u kojem slučaju ne obvezuje.

Naime, moja šogorica koja je stručnjak za sve na ovome svijetu tvrdi kako se zemljište ne može prodati ako prethodno nije plaćen porez na nasljedstvo, bez obzira na to što smo brat i ja uknjiženi kao vlasnici, a ako se slučajno i može prodati, onda se kupci ne mogu uknjižiti kao vlasnici. :-o

Koliko znam, kupcima je za uknjižbu potreban kupoprodajni ugovor te tabularna isprava. Njihova je obveza da plate porez na promet nekretnina kao kupci, a "naš" porez kao nasljednika njih se ne tiče.

Razumijem njihovu dvojbu, ali me zanima griješim li u svojim pretpostavkama ili ne.

Hvala. :)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

molim Vas za savijet. Kupio sam nekretninu 2014 godine, te mi je ista bila prva nekretnina i oslobođen sam jednog djela poreza. Stiglo mi mi je riješenje prema kojem sam trebao platiti 7500 kn poreza. Na riješenje sam se žalio odmah po primitku( 2014 godie) te nisam dobio nikakav odgovor sve do danas (26.06.2018). U riješenju piše da se žalba odbija i da sam dužan platiti tih 7500kn. Dakle proslo je 4 godine od žalbe do riješenja! Postoji li kakva zastra? Kome se obratiti? Unaprijed hvala!

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, MmeTipfeler je napisao:

moja šogorica koja je stručnjak za sve na ovome svijetu tvrdi kako se zemljište ne može prodati ako prethodno nije plaćen porez na nasljedstvo, bez obzira na to što smo brat i ja uknjiženi kao vlasnici, a ako se slučajno i može prodati, onda se kupci ne mogu uknjižiti kao vlasnici.

U ovom slučaju šogorica ima pogrešno shvatanje.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Apsolutna zastara nastaje protekom šest godina od prvog dana sljedeće godine u kojoj ste bili obveznik platiti porez (porez se obračunava retroaktivno za proteklu godinu), ne od datuma dosprijeća obveze, dakle Vama bi apsolutna zastara nastupila sa danom 1.1.2021. godine, ako Vam je utvrđeno da ste porez bili dužni platiti za 2014. godinu...

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pravnica mi tvrdi da se moj slučaj vodi po starom zakonu, u kojem je u vrijeme nastanka moje porezne obveze postojao i termin relativne zastare. Dakle riješenje sam dobio 2014 godine kada je nastala porezna obveza. Zastara krece dana 1.1.2015 i 1.1 2018 godine je proslo tri godine tijekom kojih ja nisam dobio nikakvu opomenu niti bilo kakvu izmijenu riješenja. A novi zakon o zastari stupa na snagu 1.1 2017 godine. 

Članak 5.

U postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme nastanka činjenica na kojima se temelji oporezivanje.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Točno Vam je rekla, ali kod Vas se ne radi o relativnoj zastari, jer relativna zastara od tri godine je rok u kojem je porezno tijelo trebalo utvrditi poreznu obvezu (donijeti rješenje), a po Vašim navodima je i donijelo u tom roku, u zakonskom roku, te ste na isto uložili žalbu ...

Kod Vas bi se moglo raditi samo o apsolutnoj zastari od šest godina koja će nastupiti sa 1.1.2021. godine (čl. 96. st. 1. OPZ-a), kako sam Vam u prethodnom postu i napisao...

Da Vam malo pojasnim, dakle, da porezno tijelo nije donijelo Rješenje unutar tri godine po utvrđivanju duga, više nebi moglo donijeti takvo Riješenje, jer bi nastupila relativna zastara koja je i po starom i sadašnjem zakonu iznosila tri godine, a pošto je u tom roku donijeto Rješenje, više nemate osnove pozivati se na institut relativne zastare, već samo na apsolutnu zastaru od šest (6) godina, a koja će nastupiti protekom naprijed navedenog datuma (1.1.2021. g.)..

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 16 sati , Željac047 je napisao:

Da Vam malo pojasnim, dakle, da porezno tijelo nije donijelo Rješenje unutar tri godine po utvrđivanju duga, više nebi moglo donijeti takvo Riješenje, jer bi nastupila relativna zastara koja je i po starom i sadašnjem zakonu iznosila tri godine, a pošto je u tom roku donijeto Rješenje, više nemate osnove pozivati se na institut relativne zastare, već samo na apsolutnu zastaru od šest (6) godina, a koja će nastupiti protekom naprijed navedenog datuma (1.1.2021. g.)..

Nije baš kvalitetno pojašnjeno jer bi se dalo zaključiti da donošenjem samog rješenja ne bi bilo relativne ni za naplatu, te da je relativna služila samo za donošenje rješenja, što nije točno pa je i pravnica donekle na dobrom putu u svojoj tvrdnji. Jer ovo,

prije 16 sati , Željac047 je napisao:

 relativna zastara od tri godine je rok u kojem je porezno tijelo trebalo utvrditi poreznu obvezu (donijeti rješenje),

donijeti rješenje i utvrditi obvezu nije jedno te isto.

Pitanje je kompleksnije nego se čini, pa tako i sam odgovor. Pri pojašnjenju treba uzeti u obzir sam zakon, njegovo tumačenje, kao i zakone koji se naslanjaju na njega, pa samo pojašnjavanje određene situacije postaje malo sofisticiranije.

Dakle, postoje odredbe bivšeg Općeg poreznog zakona u čl.94, 95 i 96.

Prema čl.94 je određeno kada nastupa zastara prava na utvrđivanje porezne obveze, pri čemu je pravnici vjerovatno zanimljiv st.6 koji kaže da zastara prava na naplatu poreza, ... počinje teći ..., ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu ...

Iz toga bi se dalo zaključiti da se ne može naplatiti porez ni istekom tri godine od donošenja prvog rješenja. I to je pravilan zaključak u nekim slučajevima.

No, "utvrdilo" je boldano iz razloga što su utvrđivanje i naplata porezne obveze dvije etape porezno pravnog odnosa, te da naplata porezne obveze ne može ni započeti prije nego li se ista utvrdi. Pa tako ni tijek roka za naplatu ne može započeti prije nego li se porezna obveza utvrdi.

Kako su sva rješenja o porezu na promet nekretnina pisana tako da žalba odgađa izvršenje rješenja dolazimo do toga da je porezna obveza utvrđena izvršnošću rješenja, a kada je izvršno propisuje Zakon o općem upravnom postupku u čl.133 na kojeg Opći porezni zakon upućuje kao opći propis.

Slijedom navedenog, porezna obveza je nastala, pravo na utvrđivanje je pokrenuto unutar roka relativne zastare,  porezna obveza je utvrđena dostavom rješenja kojim se odbija žalba (od prije dva dana) te bi sad tek počeo teći rok od tri godine za pravo na naplatu, no dalje se primjenjuje čl.96 i rok od 6 godina koji počinje od kada je zastara prvi put počela teći.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da, u pravu ste, ja sam samo "šturo" htio pojasniti zbog čega nije nastupila zastara, dok ste Vi detaljno obrazložili, no na kraju se opet sve svodi na apsolutnu zastaru od šest (6) godina sukladno čl. 96. OPZ-a, dakle, u konkretnom slučaju nije nastupila relativna zastara, jer je, pravo na utvrđivanje pokrenuto unutar roka relativne zastare i utvrđena porezna obveza unutar tog roka od tri godine, kako i Vi navodite...

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molio bih cjenjeno mišljnje gospode pravnih stručnjaka Legalisa po pitanju relativne zastare po predmetu iz vremena ranijeg Općeg poreznog zakona.

Ugovor o kupnji nekretnine sklopio sam 07.prosinca 2013. i tog dana isti ovjerio kod Javnog bilježnika.

Poreznu prijavu s preslikom tog ugovora dostavio sam Poreznoj upravi (PU) 05. siječnja 2014.

Rješenje o porezu po navedenom ugovoru PU je donijela tek ove godine, odnosno 14.kolovoza 2019., nakon više od pet i pol godina od dana kad je sklopljen navedeni ugovor.

Poštovana gospodo molim da mi odgovorite je li nastala relativna zastara za donošenje navedenog rješenja, koja je čini mi se po starom Općem poreznom zakonu iznosila tri godine, te kada je nastala, kako bih izjavio žalbu na rješenje iz toga razloga. Napominjem da mi od podnošenja porezne prijave do donošenja poreznog rješenja PU nije dostavljala nikakve obavijesti, niti sam ja njima distavljao bilo kakva pismena, tj. nije bilo razloga za prekid postupka.

 Molim i broj članka u svezi te zastare u navedenom starom Zakonu jer nisam uspio doći do toga Zakona na netu, te članka novog zakona koji je veza sa starim.

Hvala lijepa.

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

I molim vas samo još jedno pitanje, a to je što trebam u žalbi navesti, kakvo traženje? Trebam li u navesti da tražim poništavanje poreznog rješenja, odnosno trebam li još dodati i da tražim obustavu postupka.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 17 sati , Bodul je napisao:

iz vremena ranijeg Općeg poreznog zakona

OPZ propisuje trogodišnji rok relativne zastare prava iz porezno pravnog odnosa pri čemu su člankom 94. stavkom 3. OPZ-a taksativno navedena prava koja zastarijevaju. Tako, između ostalih prava, zastarijeva pravo na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe. Zastara počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamatu i troškove ovrhe (članak 94. stavak 4. OPZ-a).

 

prije 17 sati , Bodul je napisao:

te članka novog zakona koji je veza sa starim.

 

IMG_20190909_132000.png

 

prije 1 sat, Bodul je napisao:

što trebam u žalbi navesti, kakvo traženje?

Da pobijate rješenje u cijelosti, pozivajući se pri tome na  relativnu zastaru glede odredaba čl. 94 st. 3 i 4 bivšeg OPZ u vezi čl. 197 st. 2 OPZ (trenutno važećeg) 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...