Jump to content
adrijak

Nasljedstvo i dug

Preporučene objave

Poštovani, 

moj otac je 2002. dignuo kredit u banci i zadužio se još u dućanu na 120.000 kn,  2003. je  umro te je majka (lišena poslovne sposobnosti) i 5 malodobne djece naslijedilo nekretninu (najstarije dijete je imalo 8 godina). Djeca su završila u domu i skrbnik je centar za soc. skrb. Sada su sva djeca punoljetna i htjela bi se odreći svega jer u kući nisu zapravo ni bili nego u domovima centra do punoljetnosti, a kasnije se nisu ni vraćali kući. Moja pitanja su:

1.da li se djeca mogu odreći dijela nekretnine, a time i dugova koja su ih sada snašla

2. ako se ne mogu odreći, što bi bilo najbolje za napraviti jer se dug se popeo na 70 000 eura

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 23 sati , adrijak je napisao:

da li se djeca mogu odreći 

Što se tiče odricanja,završena stvar.

 

prije 23 sati , adrijak je napisao:

ako se ne mogu odreći, što bi bilo najbolje za napraviti

Dajte malo informacija glede kredita,o kakvoj je vrsti kredita riječ,kad je zadnji put nešto plaćeno po pitanju otplate kredita,jel tražbina po osnovu kredita utužena,odnosno jel ugovor o kreditu raskinut.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kredit je dignuo otac na hipoteku u Hrvatskoj poštanskoj banci 2002. i počeo graditi kuću. Kuća i dvorište je veliko 648 m kvadratnih.

2003. otac je umro i centar za socijalnu skrb je stopirao taj kredit, djeca su sva zavrsila u domovima i udomiteljskim obiteljima. Svi bi se još i 2002. odrekli svog dijela kuće, ali nam nije bila dana mogućnost i skrbnik nam je postao centar za socijalnu skrb.

Sada je nedavno došlo rješenje da se kredit mora podmirit do 22.4.2018. (70 000 eura) inače će se krenut s prisilnom naplatom duga tako da se uzima iz računa djece. Znači nitko ne želi tu nekretninu jer niti nema uporabnu dozvolu. 

Dali je moguće u najboljem slučaju da banka uzme kuću i da se ne dira u račune djece?

Jer svako živi svoj život, i niko od djece i majke nije zajedno, svi živimo u različitim dijelovima Hrvatske i Njemačke. Dakle nitko ne želi tu nekretninu.

 

Također je otac kupovao i materijal za kuću u dućanu i tamo je još jedan dug od 120 000 kn. To su sve ogromni novci za platiti s obzirom da su svi završili u domovima i nitko nije vezan tom nekretninom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, adrijak je napisao:

Kredit je dignuo otac na hipoteku u Hrvatskoj poštanskoj banci 2002. i počeo graditi kuću. Kuća i dvorište je veliko 648 m kvadratnih.

2003. otac je umro i centar za socijalnu skrb je stopirao taj kredit, djeca su sva zavrsila u domovima i udomiteljskim obiteljima. Svi bi se još i 2002. odrekli svog dijela kuće, ali nam nije bila dana mogućnost i skrbnik nam je postao centar za socijalnu skrb.

Sada je nedavno došlo rješenje da se kredit mora podmirit do 22.4.2018. (70 000 eura) inače će se krenut s prisilnom naplatom duga tako da se uzima iz računa djece. Znači nitko ne želi tu nekretninu jer niti nema uporabnu dozvolu. 

Dali je moguće u najboljem slučaju da banka uzme kuću i da se ne dira u račune djece?

Jer svako živi svoj život, i niko od djece i majke nije zajedno, svi živimo u različitim dijelovima Hrvatske i Njemačke. Dakle nitko ne želi tu nekretninu.

 

Također je otac kupovao i materijal za kuću u dućanu i tamo je još jedan dug od 120 000 kn. To su sve ogromni novci za platiti s obzirom da su svi završili u domovima i nitko nije vezan tom nekretninom.

nastupila je zastara za potraživanje kredita.  vjerovnike uputite da u sudskom postupku potražuju dug. nemojte nikako priznati dug. ako dug priznate (plaćanjem djela duga, razgovorom o dugu) dužni ste ga i platiti.

ako dođe  do  sudskog postupka pozovite se na zastaru potraživanja duga (obvezno. na zastaru sud ne pazi po službenoj dužnosti).

pokušajte tražiti obnovu postupka (pred sudom koji je donio rješenje o  ostavinskoj). 

niste sudjelovali na ostavinskoj raspravi. da postoji razlog iz toč.2. st.1. čl. 421. Zakona o parničnom postupku za ponavljanje postupka, jer nezakonitim postupanjem suda tužitelju nije bila dana mogućnost da raspravlja pred sudom.

 

Uređeno od bovu

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala puno na odgovoru. Samo da još nešto pitam. Mislim da smo krivo postupili, naime dotadašnji naš skrbnik, mamin bratić, drži sve papire od kuće i sva moguća rješenja kod sebe i ne da nikome to da vidi, pa ne znam zbog toga potpuno sve detalje vezano za kuću i ovrhu i dug. Kada je došlo to zadnje rješenje (da do 22.4.2018. se mora platit dug) na svo čuđenje nas je pozvao i prijateljski s nama razgovarao, što se nikad nije dogodilo, i prestrašio nas zapravo s tim da će na se banka naplaćivat s naših računa, i rekao nam je da bi svi trebali ugovorom o darovanju prenjet svoju 1/6 vlasništva na mamu, i što smo napravili u toj strci samo da se toga riješimo, pa smo sad shvatili da je taj dug još uvijek tu.

Da li je to bila velika pogreška što smo prenjeli na mamu vlasništvo kuće?

 

Mamin bratić nas nije ni obavijestio kad je to rješenje stiglo nego tek dva tjedna prije nego je isticao taj rok (22.4.) i dopeljal nas je na gotov čin, i pred javnog bilježnika i pred zemljoknjižni sud da to imamo potpisat i da nemamo uopće razmišljat o tome i da će se to tak sve rješit ( a ako bi se, hipotetski,  u obnovi postupka tražilo odreknuće od nasljedstva, to se odnosi ako se ne raspolaže imovinom, a ovak smo zapravo raspolagali)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 19 sati , bovu je napisao:

nastupila je zastara za potraživanje kredita.  vjerovnike uputite da u sudskom postupku potražuju dug. nemojte nikako priznati dug.

 

, adrijak je napisao:

Kredit je dignuo otac na hipoteku

Pozornost obratiti na odredbe čl.222 Zakona o obveznim odnosima

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, Matrix je napisao:

 

Pozornost obratiti na odredbe čl.222 Zakona o obveznim odnosima

Članak 222.

(1) Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi.

(2) Međutim, zastarjela tražbina kamata i drugih povremenih davanja ne može se namiriti ni iz opterećene stvari

adrijakje napisao "Dakle nitko ne želi tu nekretninu".

 

Prije 38 minuta, bovu je napisao:

Članak 222.

(1) Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi.

(2) Međutim, zastarjela tražbina kamata i drugih povremenih davanja ne može se namiriti ni iz opterećene stvari

adrijakje napisao "Dakle nitko ne želi tu nekretninu".

možete se pismeno odreći nasljedstva (ako ga niste prihvatili).

nasljedni postaje općina.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Gradovi-nesretni-nasljednici-nekretnina-kojih-su-se-vlasnici-odrekli

 

 

, adrijak je napisao:

Hvala puno na odgovoru. Samo da još nešto pitam. Mislim da smo krivo postupili, naime dotadašnji naš skrbnik, mamin bratić, drži sve papire od kuće i sva moguća rješenja kod sebe i ne da nikome to da vidi, pa ne znam zbog toga potpuno sve detalje vezano za kuću i ovrhu i dug. Kada je došlo to zadnje rješenje (da do 22.4.2018. se mora platit dug) na svo čuđenje nas je pozvao i prijateljski s nama razgovarao, što se nikad nije dogodilo, i prestrašio nas zapravo s tim da će na se banka naplaćivat s naših računa, i rekao nam je da bi svi trebali ugovorom o darovanju prenjet svoju 1/6 vlasništva na mamu, i što smo napravili u toj strci samo da se toga riješimo, pa smo sad shvatili da je taj dug još uvijek tu.

Da li je to bila velika pogreška što smo prenjeli na mamu vlasništvo kuće?

 

Mamin bratić nas nije ni obavijestio kad je to rješenje stiglo nego tek dva tjedna prije nego je isticao taj rok (22.4.) i dopeljal nas je na gotov čin, i pred javnog bilježnika i pred zemljoknjižni sud da to imamo potpisat i da nemamo uopće razmišljat o tome i da će se to tak sve rješit ( a ako bi se, hipotetski,  u obnovi postupka tražilo odreknuće od nasljedstva, to se odnosi ako se ne raspolaže imovinom, a ovak smo zapravo raspolagali)

nastupila je zastara potraživanja duga. mogu se samo naplatiti iz vrijednosti kuće na koju je upisana hipoteka (i to samo glavnicu). pokrenut ovrhu na kuću ali ovršt mogu samo vlasnika kuće.

banka pokušava sve da bi priznali dug. ako dug priznate dužni ste ga i platiti. ako na ime duga uplatite neku svoto (na što će vas banka pokušati navuć) priznali ste dug,prekinuli zastaru i dužni ste ga plaćati.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, bovu je napisao:

niste sudjelovali na ostavinskoj raspravi. da postoji razlog iz toč.2. st.1. čl. 421. Zakona o parničnom postupku za ponavljanje postupka, jer nezakonitim postupanjem suda tužitelju nije bila dana mogućnost da raspravlja pred sudom.

Osnova za ponavljanje postupka nema,obzirom da su maloljetnici u postupku imali zakonskog skrbnika.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, adrijak je napisao:

Hvala puno na odgovoru. Samo da još nešto pitam. Mislim da smo krivo postupili, naime dotadašnji naš skrbnik, mamin bratić, drži sve papire od kuće i sva moguća rješenja kod sebe i ne da nikome to da vidi, pa ne znam zbog toga potpuno sve detalje vezano za kuću i ovrhu i dug. 

na  koju foru je mamin bratić skrbnik a ne mama ili neka bliža rodbinan (baka,djeda,stric,ujak,tetka)?

kao skrbnik odlučio je u vaše ime pa neka vrača dug.

Uređeno od bovu

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 29 minuta, bovu je napisao:

kao skrbnik odlučio je u vaše ime pa neka vrača dug.

Nije u obvezi,dok je procesno nedopušteno voditi postupak radi naplate protiv skrbnika dužnika.

 

Prije 29 minuta, bovu je napisao:

na  koju foru je mamin bratić skrbnik a ne mama ili neka bliža rodbina

To je neka druga priča,no očito da je imenovan za skrbnika,dok je s druge strane njihov otac preminuo ,a majka lišena poslovne sposobnosti.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 8 sati , bovu je napisao:

na  koju foru je mamin bratić skrbnik a ne mama ili neka bliža rodbinan (baka,djeda,stric,ujak,tetka)?

kao skrbnik odlučio je u vaše ime pa neka vrača dug.

Nemamo nijednu bližu rodbinu, a mama ima i teži oblik epilepsije i po tome se ona nije mogla brinut o nama, tak su nam barem rekli

 

ima zapravo članak koji sam pronašla u Večernjem listu iz 2003. o nama

https://www.vecernji.hr/vijesti/samo-da-nam-je-nekako-dovrsiti-kucu-740836

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

 Poštovani, 

Hvala na prethodnim

 Poštovani, 

Hvala na prethodnim odgovorima.. 

Mislim da sam opet pogriješila ... 

Tijekom ostavinske rasprave, koju smo započeli kod javne bilježnice u Arena centru, sestra i ja htjele smo se odreći svega, kako nam je savjetovano..   jer ništa nismo naslijedile.. osim dva nepodmirena računa u dvije banke, revolving karticu u Privrednoj i tekući račun u Zagrebačkoj banci.. koji sada traže da se odmah podmire, za sada samo Privredna banka.. 

No kada je, nakon naše izjave o odricanju od svega, javna bilježnica počela spominjati grobno mjesto na Krematoriju te jedine mamine žive rođake.. Oni žive u Sloveniji, nećak i nećakinju, ne kontaktiramo godinama s njima, otkada su im umrli roditelji... ne znam niti adresu više.. 

 

Zato je bilježnica na kraju predložila da ukinemo postupak ostavinske rasprave  što smo i prihvatile.. 

Vrlo rado bih podmirila računa, ali i sestra i ja bunrmo od nasljeđe bolesti kojoj nema lijeka, ja sam u invalidskoj mirovini već 9 godina , a sestra na bolovanju do mirovine.. Niti jedna nemamo obitelj i živimo više nego skromno.. Nismo u mogućnosti platiti dugove.. 

Mislim da smo ipak pogriješile,  ne znam hoće li nam rješenje o obustavi ostavinske jer nemamo što ns liječiti, biti uvaženi, jer ne možemo platiti dugove.. Ne spavam mirno noću od briga, i bolest mi se pogoršala.. od goleme tuge i brige... 

Je li ipak bolje uzeti odvjetnika i završiti postupak ostavinske rasprave, tako da se svega odreknemo.. Bojim se.. Pokušati ću zamijeniti stan za manji, ali

Mislim da sam opet pogriješila ... 

Tijekom ostavinske rasprave, koju smo započeli kod javne bilježnice u Arena centru, sestra i ja htjele smo se odreći svega, kako nam je savjetovano..   jer ništa nismo naslijedile.. osim dva nepodmirena računa u dvije banke, revolving karticu u Privrednoj i tekući račun u Zagrebačkoj banci.. koji sada traže da se odmah podmire, za sada samo Privredna banka.. 

No kada je, nakon naše izjave o odricanju od svega, javna bilježnica počela spominjati grobno mjesto na Krematoriju te jedine mamine žive rođake.. Oni žive u Sloveniji, nećak i nećakinju, ne kontaktiramo godinama s njima, otkada su im umrli roditelji... ne znam niti adresu više.. 

 

Zato je bilježnica na kraju predložila da ukinemo postupak ostavinske rasprave  što smo i prihvatile.. 

Vrlo rado bih podmirila računa, ali i sestra i ja bolujemo od nasljedne bolesti kojoj nema lijeka, ja sam u invalidskoj mirovini već 9 godina , a sestra na bolovanju do mirovine.. Niti jedna nemamo obitelj i živimo više nego skromno.. Nismo u mogućnosti platiti dugove.. 

Mislim da smo ipak pogriješile,  ne znam hoće li nam rješenje, jer ne možemo platiti dugove.. Ne spavam mirno noću od briga, i bolest mi se pogoršala.. od goleme tuge i brige... 

Je li ipak bolje uzeti odvjetnika i završiti postupak ostavinske rasprave, tako da se svega odreknemo.. Bojim se.. Pokušati ću zamijeniti stan za manji, ali to nije isto lako.., I ne znam bih li dobila dovoljno novca za sve dugove i kredite.. 

I još jednom napominjem, nemamo ništa za naslijediti.. od moje drage majke.. 

Lijepo vas molim za odgovor, unaprijed se zahvaljujem... 

S poštovanjem, 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...