Jump to content

uknjižba u katastar_pitanje


jasna_1
 Dijeli

Preporučene objave

Geodeta me uvjerava da se nedavno legalizirana kuća, sagrađena na 2 katastarske čestice, obje u vlasništvu istih osoba, od kojih je jedna u građevnoj, a druga u Z1 zoni, može samo uz elaborat o objedinjavanju čestica, dakle bez utvrđivanja građevne čestice, uknjižiti u katastar. Meni to zvuči kao znanstvena fantastika, tim više što uz to tvrdi da na taj način te čestice postaju jedna građevna. Ima nas više suvlasnika, a svi ne misle jednako, pa mi je važan vaš komentar.

Unaprijed hvala.

J.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, jasna_1 je napisao:

tim više što uz to tvrdi da na taj način te čestice postaju jedna građevna.

Za ovo bi valjalo imati uvid u odredbe prost.planova, no da se ne bi moglo objediniti u postupku utvrđivanja građevne čestice s tim bih se složio, jer se Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice mogu postojećoj čestici pripojiti samo oni dijelovi drugih čestica koji se prema prostornom planu nalaze u građevinskoj zoni, a u nekim slučajevima samo oni koji se nalaze u istoj namjeni.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zahvaljujem na odgovoru. Naime, kuća je sagrađena s građevnom dozvolom, dakle legalno. Naknadno su dograđene garaže na čestici u Z1 zoni (koja je GUP-om predviđena za javni park). Nadležni ured za prostorno uređenje predložio je Rješenje o utvrđivanju građevne čestice na način da se oko legaliziranih garaža prostor od 3m pripoji građevnoj čestici. Mi smo pristali na 3m na stranama garaže gdje nije ulaz, ali, obzirom da je radijus skretanja prosječnog auta barem 5m, nismo pristali na 3m ispred ulaza. Geodeta nam je predložio ovo što sam gore spomenula, uz obrazloženje da na taj način možemo uknjižiti kuću u katastar. Smatram da je to nevjerojatno jer, prema svim izvorima koje sam konzultirala, za uknjižbu legalizirane zgrade u katastar najprije treba ishoditi Rješenje o utvrđivanju građevne čestice. Suvlasnici vjeruju geodeti koji smatra da za uknjižbu u katastar nije potrebno Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, već geodetski elaborat o objedinjavanju čestica. Ja, pak, smatram da najprije treba ishoditi od naležnog ureda za prostorno uređenje Rješenje o utvrđivanju građevne čestice na način da se pokuša povećati prostor ispred ulaza u legalizirane garaže, ako je to uopće moguće u Z1 zoni. Molila bih Vaš komentar.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Znači da su samo pomoćne građevine na drugoj čestici?

Zakon o prostornom uređenju dopušta spajanje cijelih čestica na kojima je postojeća zgrada, no u ovom slučaju dvojim da bi se moglo pošto je zgrada (sada legalna, dakle postojeća) na jednoj a pomoćni objekti na drugoj, pa čak i da je dio zgrade na obje dvojim i iz razloga drugačije namjene druge čestice određene prostornim planom. Prema svemu bi mišljenje nadležnog ureda o Rješenju o utvrđivanju građevne čestice imalo smisla, s time da bi se mogli mogli pozvati, što se tiče ovih 5 m na odredbu čl.159 st.1 koja kaže da se građevna čestica određuje u skladu s prostornim planom, a ako to nije moguće tada u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, Spitfire je napisao:

Znači da su samo pomoćne građevine na drugoj čestici?

Zakon o prostornom uređenju dopušta spajanje cijelih čestica na kojima je postojeća zgrada, no u ovom slučaju dvojim da bi se moglo pošto je zgrada (sada legalna, dakle postojeća) na jednoj a pomoćni objekti na drugoj, pa čak i da je dio zgrade na obje dvojim i iz razloga drugačije namjene druge čestice određene prostornim planom. Prema svemu bi mišljenje nadležnog ureda o Rješenju o utvrđivanju građevne čestice imalo smisla, s time da bi se mogli mogli pozvati, što se tiče ovih 5 m na odredbu čl.159 st.1 koja kaže da se građevna čestica određuje u skladu s prostornim planom, a ako to nije moguće tada u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. 

Moguće je spojiti dvije čestice na kojima je izgrađena postojeća zgrada, bez utvrđenja građevne čestice. 

Katastar ne provjerava (niti nezna) namjenu čestice prema prostornom planu. Prema zakonu o prostornom uređenju dozvoljeno je spajanje cijelih k.č. istog vl. na kojim je postojeća zgrada. U pravilniku o Geodetskim elaboratima postoji uputa za takav elaborat, pa kat ni ne provjerava ništa drugo. Potrebo je samo da je u rješenju o izvedenom stanju napisano da je građevina izgrađena na 2 k.č. 

Ako su garaže samostalne (odvojene) i na posebnoj su k.č. to nebi bio slučaj. Možda su tijekom legalizacije garaže prikazane kao dio osnovne zgrade, a ne samostalni objekti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, jtubic je napisao:

Moguće je spojiti dvije čestice na kojima je izgrađena postojeća zgrada, bez utvrđenja građevne čestice. 

Katastar ne provjerava (niti nezna) namjenu čestice prema prostornom planu. Prema zakonu o prostornom uređenju dozvoljeno je spajanje cijelih k.č. istog vl. na kojim je postojeća zgrada. U pravilniku o Geodetskim elaboratima postoji uputa za takav elaborat, pa kat ni ne provjerava ništa drugo. Potrebo je samo da je u rješenju o izvedenom stanju napisano da je građevina izgrađena na 2 k.č. 

Ako su garaže samostalne (odvojene) i na posebnoj su k.č. to nebi bio slučaj. Možda su tijekom legalizacije garaže prikazane kao dio osnovne zgrade, a ne samostalni objekti.

Zakon o prostornom uređenju propisuje da za sve legalizirane građevine treba najprije ishoditi Rješenje o građevnoj čestici i tek tada pristupiti parcelaciji. Nije li ovo što Vi sugerirate u suprotnosti sa Zakonom? Uostalom, kada bi došlo do spajanja čestica kako Vi sugerirate, kakva bi bila namjena te novonastale čestice?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...
, jtubic je napisao:

Prema zakonu o prostornom uređenju dozvoljeno je spajanje cijelih k.č. istog vl. na kojim je postojeća zgrada.

Jest, ali izgrađenog građevinskog zemljišta. 

Za detaljniji i precizniji odgovor, trebalo bi imati uvid u UPU. 

U čemu je problem napraviti prijedlog parcelacije, i na osnovu ROUČG provesti parcelaciju? 

, jtubic je napisao:

Katastar ne provjerava (niti nezna) namjenu čestice prema prostornom planu.

 

, jasna_1 je napisao:

U pravilniku o Geodetskim elaboratima postoji uputa za takav elaborat, pa kat ni ne provjerava ništa drugo.

Ako misilite da možete, napravite elaborat, pa nam javite ishod istoga. 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Jtubic  je napisao, a ne ja: "U pravilniku o Geodetskim elaboratima postoji uputa za takav elaborat, pa kat ni ne provjerava ništa drugo." Zabunom ste citat pripisali meni.

Prema UP čestica na kojoj je kuća je u građevnoj zoni, a čestica na kojoj su garaže (koje su spojene sa kućom) je u Z1 zoni. Mislim da čestice tako različitih namjena nije moguće spojiti, bez obzira provjeravao li to katastar ili ne, no ne mogu uvjeriti suvlasnike jer geodeta tvrdi isto što i Jtubic. Ni meni nije jasno zašto najprije ne zatražiti od nadležnog ureda za prostorno uređenje Rješenje o utvrđivanje građevne čestice na način kako savjetuje Spitfire i tek tada pristupiti izradi parcelacijskog elaborata, no geodeta tvrdi da je objedinjavanje čestica za nas povoljnije, a ja sam jedina od suvlasnika koja se s njim ne slaže. Voljela bih znati jesam li u pravu ja ili geodeta.

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 16 sati , jasna_1 je napisao:

Jtubic  je napisao, a ne ja: "U pravilniku o Geodetskim elaboratima postoji uputa za takav elaborat, pa kat ni ne provjerava ništa drugo." Zabunom ste citat pripisali meni.

Moja isprika. 

prije 17 sati , jasna_1 je napisao:

Ni meni nije jasno zašto najprije ne zatražiti od nadležnog ureda za prostorno uređenje Rješenje o utvrđivanje građevne čestice

Zato što je ovo kraći, brži, jednostavniji, iako smatram nepravilni put, po principu app....

prije 17 sati , jasna_1 je napisao:

Prema UP čestica na kojoj je kuća je u građevnoj zoni, a čestica na kojoj su garaže (koje su spojene sa kućom) je u Z1 zoni.

Potrebno je iščitati iz plana, poglavlja koja su od utjecaja na formiranje čestice.

Odite jednostavno do mjesno nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje, gdje će Vas osobe koje poznaju UP, detaljno uputiti. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, mutavi je napisao:

Jest, ali izgrađenog građevinskog zemljišta. 

Za detaljniji i precizniji odgovor, trebalo bi imati uvid u UPU. 

U čemu je problem napraviti prijedlog parcelacije, i na osnovu ROUČG provesti parcelaciju? 

 

Ako misilite da možete, napravite elaborat, pa nam javite ishod istoga. 

 

Zakon o Prostornom uređenju članak 161 stavak 2. 

Zašto na taj način - brže, manje troška za stranku, brže, brže, brže... pogotovo u ZG. Rješenje znam čekati po 6-12 mjeseci

Do sada sam izradio desetke takvih elaborata i ovjereni su od katastra, te provedeni u kat i zk. Napominjem katastar ne provjerava prostorni plan. Ako je zgrada izgrađena na dvije čestice moguće je spojiti čestice bez ROUGČ. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, mutavi je napisao:

Zato što je ovo kraći, brži, jednostavniji, iako smatram nepravilni put, po principu app....

Potrebno je iščitati iz plana, poglavlja koja su od utjecaja na formiranje čestice.

Odite jednostavno do mjesno nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje, gdje će Vas osobe koje poznaju UP, detaljno uputiti. 

Slažem se s ovim. Ovo je brži i jednostavniji put. Bez dijela app. :)

Neznam cijeli predmet, ali npr. može biti i nepravilni.

Kao što sam napisao može se izraditi elaborat i spojiti čestice. Zakonska obveza utvrđenja građ. čestice nakon Legalizacije tu nije prestala. Prilikom prvog slijedećeg koraka na nekretnini npr. etažiranje morati će se izraditi prijedlog i zatražiti ROUGČ.

Imao više primjera gdje sam za postojeću česticu (nije bilo nikakve parcelacija) morao utvrditi građ. česticu jer je tako u zakonu.

Ako to primjenimo na ovaj predmet može se desiti da nakon upisa ide etažiranje. Koje nije moguće izraditi bez ROUGČ, te novog geodetskog elaborata i parcelacije dijela zemljišta.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 19 sati , jtubic je napisao:

pogotovo u ZG. Rješenje znam čekati po 6-12 mjeseci

Žalosno. 

prije 19 sati , jtubic je napisao:

Kao što sam napisao može se izraditi elaborat i spojiti čestice

Dobro, nije sporno, konstatirali smo da je moguće naravno sukladno zakonu. 

prije 19 sati , jtubic je napisao:

Kao što sam napisao može se izraditi elaborat i spojiti čestice. Zakonska obveza utvrđenja građ. čestice nakon Legalizacije tu nije prestala. Prilikom prvog slijedećeg koraka na nekretnini npr. etažiranje morati će se izraditi prijedlog i zatražiti ROUGČ.

Iz navedenog proizlazi da bi Vi izradili dva elaborata (jedan prema čl 161. st. 2., drugi prema ROUČG), praktički za istu stvar pa osobno nevidim način kako je to povoljnije.

Sve ovisi šta stranke (vlasnici) zapravo žele svojim zahtjevom. Što kako i zbog čega.  Ako je to samo spajanje čestica i upis kuće tim elaboratom onda se moram složiti s Vama da je ovo brži i jednostavniji put. 

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija