Jump to content

Država će isplaćivati do tri minimalca radnicima u blokiranim tvrtkama


Mrljavac

 

<p>Ministar Mrsić kazao je kako se ovim odredbama, zajedno s odredbama Stečajnog zakona, u Hrvatskoj štiti i onaj dio radnika koji rade, a ne isplaćuje im se plaća. „Država štiti radnike i širi njihovu zaštitu i na onaj period kada tvrtka još nije u stečaju“. </p>

<p> </p>

<p>S 233. sjednice Vlade Republike Hrvatske, Saboru je upućen Konačni prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (EU). „Bitne novine koje se predlažu ovim zakonskim prijedlogom su minimalno radno vrijeme ugostiteljskih objekata koje se utvrđuje ovim zakonom, ali se omogućuje i predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da odrede i duže radno vrijeme na svome području, kako za pojedine vrste ugostiteljskih objekata, tako i za pojedina naselja“, kazao je ministar turizma Darko Lorencin. Nadalje, omogućuje se ugostitelju pružanje usluga smještaja u objektima vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor ne samo u poslovnom prostoru već i u prostoru stambene namjene, i to ne više privremeno do 2016. godine kako je ograničeno važećim Zakonom. Privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju omogućuje se pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Omogućava se pripremanje i usluživanje napitaka i pića koje organiziraju udruge umirovljenika za svoje članove, te se omogućava pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka dobrovoljnim vatrogasnim društvima za svoje članove i goste, te članove drugih vatrogasnih organizacija, u njihovim prostorijama i prostorima, za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i ostalih vatrogasnih manifestacija, do najviše četiri puta u jednoj kalendarskoj godini. Osniva se Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu, kojim će se obuhvatiti svi ugostitelji i drugi pružatelji ugostiteljskih usluga, odnosno svi ugostiteljski objekti, objekti u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u kojima se pružaju ugostiteljske usluge. Ministar Lorencin izvijestio je i da se smanjuju najviši i najniži iznosi novčanih kazni za pojedine prekršaje, a propisuju veći iznosi novčanih kazni za ponavljanje prekršaja. „Smanjuju se iznosi novčanih kazni koje se mogu izreći na mjestu izvršenja prekršaja“, rekao je ministar Lorencin i zaključio: „Cilj nam nije kazniti, ali za ponavljače znatno povećavamo kazne“.</p>

<p> </p>

<p>Ministar turizma Darko Lorencin predstavio je i Prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu (EU), kojim se uređuje način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu. Ministar Lorencin kazao je da se nova rješenja predlažu zbog potrebe usklađivanja s europskom regulativom, ali i na temelju prijedloga i poticaja strukovnih udruga i udruženja poslovnoga sektora. Novine se odnose na: turističke agencije, turističke vodiče i posebne oblike turističke ponude. Uvodi se obveza prijave početka poslovanja, uz ispunjavanje propisanih uvjeta za voditelja poslovanja. S obzirom na sve veći značaj interneta u poslovanju turističkih agencija, propisuje se jasna obaveza svim turističkim agencijama koje posluju putem interneta primjene odredbi posebnog propisa koji uređuje zaštitu potrošača. Ispitni program stručnog ispita za turističkog vodiča pripisuje se kao jedinstven program za područje cijele Republike Hrvatske, tako da turistički vodiči koji polože stručni ispit za turističkog vodiča na jednom od visokih učilišta, koja već imaju ili će imati ovlaštenje za njihovu organizaciju, mogu pružati usluge na svim turističkim cjelinama na području Republike Hrvatske, a ne više kao prema važećem Zakonu samo na području županija za koje su ispit polagali. Ministar Lorencin pojasnio je da se detaljnije i jasnije određuju posebni oblici turističke ponude, poput nautičkog i zdravstvenog turizma, aktivnog i pustolovnog turizma te kongresnog i poslovnog turizma. Posebno se regulira pružanje turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma, propisivanjem jasnijih obveza za pružatelja usluge (organizatora) takvih aktivnosti, ali i osoba koje pružatelji usluga angažiraju za izvođenje tih aktivnosti, a što je sve vezano za sigurnost i zaštitu potrošača, a time i pružatelja usluga. Ministar Lorencin kazao je da se odsad preciznije definira i usluga transfera.</p>

<p> </p>

<p>Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. „Ovim prijedlogom Vlada Republike Hrvatske ispunjava zadaću koju je dobila od Ustavnog suda Republike Hrvatske iz kolovoza 2014. godine o potrebi da se u Zakonu uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina propiše sankcija za predstavničko tijelo ukoliko ne donese statut kojim se reguliraju prava nacionalnih manjina. Predloženo je u zakonu da se u tom slučaju predstavničko tijelo raspusti i imenuje povjerenik kojim ima ovlasti urediti prava nacionalnih manjina sukladno zakonu“, kazao je ministar uprave Arsen Bauk.</p>

<p> </p>

<p>Ministar je pojasnio je da je predsjednik Sabora 2001. godine u trenutku donošenja Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina istaknuo kako je riječ o zakonu koji se donosi dvotrećinskom većinom. „Bit će potrebna dvotrećinska većina, koju pod navodnicima naša koalicija ne kontrolira, to je skoro konsenzus, i poruka javnosti, političkim partnerima i opoziciji. Ovo ne možemo sami promijeniti“, rekao je predsjednik Vlade Zoran Milanović.</p>

<p> </p>

<p>Ministar Mrsić predstavio je Izmjene i dopune Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, kojim se uvodi još jedna novina u zaštiti materijalnih prava radnika za period kada poslodavac iz bilo kojeg razloga ne može isplaćivati plaću. Istaknuo je da će u predviđenom tromjesečnom razdoblju minimalnu plaću radnicima osigurati Agencija, a „poslodavcu će se time omogućiti da proba nastaviti proizvodnju i izvuče se iz stečaja, jer je jasno da radnici, ako nemaju plaću nemaju niti motiva za nastavak rada.“ Ministar je kazao kako se ovim odredbama, zajedno s odredbama Stečajnog zakona, u Hrvatskoj štiti i onaj dio radnika koji rade, a ne isplaćuje im se plaća. „Država štiti radnike i širi njihovu zaštitu i na onaj period kada tvrtka još nije u stečaju“, zaključio je ministar Mrsić.</p>

<p> </p>

<p>Vlada je usvojila Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj, a potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić istaknula je da je ovo prvi puta da se u Hrvatskoj zakonom reguliraju prava koja omogućavaju korištenje svih oblika sustava komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba, odnosno svi oblici podrške tim osobama u svim životnim situacijama pri tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima. „Dakle, u svim situacijama kada bi gluhoća ili gluhosljepoća bila prepreka za izjednačavanje s mogućnostima djelovanja i ostvarivanja prava“, rekla je potpredsjednica te dodala: „Ovaj zakon omogućava i obrazovanje, pristup informacijama i komunikaciju u svrhu ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda koje konzumiraju i one osobe koje nemaju oštećenje sluha i vida.“</p>

<p> </p>

<p>Ministar zdravlja Siniša Varga predstavo je Prijedlog odluke o načinu čuvanja matičnih serija virusa koje je proizveo Imunološki zavod Zagreb, kojom matične serije virusa, po sili zakona, postaju vlasništvo Republike Hrvatske te su proglašenje javnim dobrom u općoj uporabi. „Matične serije virusa ovom se Odlukom daju na čuvanje Imunološkom zavodu koji se obvezuje na čuvanje s pažnjom dobrog gospodarstvenika, bez prava otuđenja i opterećenja te uz osiguranje sustava njihove kvalitete u skladu s dobrom proizvođačkom praksom“, kazao je ministar Varga. Vršenje vlasničkih ovlasti nad državnom imovinom povjereno je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, a radi zaštite državnog vlasništva pristupa matičnim serijama virusa moguć je samo uz nazočnost inspektora Ministarstva zdravlja.</p>

<p> </p>

<p>Vlada je na sjednici usvojila Uredbu o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, kojom se, kako je istaknuo ministar Zmajlović, nastavlja vladin plan smanjenja broja agencija, zavoda i fondova. „Ovom Uredbom prestaju postojati Državni zavod za zaštitu prirode i Agencija za zaštitu okoliša, a na godišnjoj razini očekuje se ušteda u poslovanju u iznosu višem od dva milijuna kuna“, rekao je ministar Zmajlović.</p>

<p> </p>

<p>Između ostalog, donesen je Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (EU) te je prihvaćen Zaključak o praćenju napretka provedbe postupaka dodjele bespovratnih sredstava koji se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i „Programa ruralnog razvoja“ pripremaju za sufinanciranje iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Izvor: Vlada RH</p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija