Jump to content

Javni poziv savjetnicima zaposlenim u pravosudnim tijelima


Mrljavac

 

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">Na temelju članka 76., 78. i 80. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 137/15) Uprava za organizaciju pravosuđa Ministarstva pravosuđa upućuje</span></span></p>

<p>[h=3]<span style="font-family:arial;">JAVNI POZIV</span>[/h][h=4]<span style="font-family:arial;">savjetnicima zaposlenim u pravosudnim tijelima</span></p>

<p><span style="font-family:arial;">na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo pravosuđa,</span></p>

<p><span style="font-family:arial;">Upravu za organizaciju pravosuđa i Upravu za građansko, upravno i trgovačko pravo</span>[/h][PRBREAK][/PRBREAK]<span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">Sukladno odredbama članka 76., 78. i 80. Zakona o državnim službenicima državni službenici mogu se po potrebi službe iz jednog državnog tijela premjestiti u drugo, uz prethodni pisani sporazum čelnika tijela iz kojih se službenici premještaju i čelnika tijela u koja se službenici premještaju.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">Zbog popune upražnjenih radnih mjesta za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Uprave za organizaciju pravosuđa i Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo koji se moraju obavljati bez prekida, potrebe povećanja broja izvršitelja pojedinih radnih mjesta uslijed povećanog opsega posla, bolje organizacije rada te pravodobnijeg i učinkovitijeg rada Uprava, ali i racionalnijeg upravljanja ljudskim resursima u pravosudnim tijelima i Ministarstvu pravosuđa, a imajući u vidu i postojeća ograničenja u zapošljavanju državnih službenika, objavljuje se poziv svim zainteresiranim savjetnicima zaposlenim u pravosudnim tijelima na iskazivanje interesa za premještaj u Upravu za organizaciju pravosuđa i Upravu za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa na radna mjesta viši upravni savjetnik, upravni savjetnik, viši stručni savjetnik i stručni savjetnik, uvjet za raspored na koja je položen pravosudni ispit.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>Uprava za organizaciju pravosuđa</strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> je upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravosuđa koja obavlja poslove pravosudne uprave koji služe obavljanju sudbene vlasti i izvršavanju ovlasti državnih odvjetništava, poslove prikupljanja statističkih i drugih podataka te analizu podataka o radu sudova i državnih odvjetništava, poslove vođenja evidencija, poslove vezane uz donošenje strategije razvoja pravosuđa, poslove reorganizacije pravosudnog sustava, poslove pravosudne inspekcije u pravosudnim tijelima, poslove izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa za ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova i državnih odvjetništava, poslove izrade nacrta prijedloga zakona i propisa koji se odnose na rad odvjetništva, javnobilježničke službe, stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača te njihove provedbe, poslove nadzora javnobilježničke službe, poslove organizacije pravosudnog, javnobilježničkog i drugih stručnih ispita te poslove vođenja posebnih upravnih postupaka. Uprava obavlja i poslove osiguranja pravosudnih tijela.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo </strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">je upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravosuđa koja obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata, provođenja zakona i drugih propisa iz područja građanskoga materijalnog prava, građanskoga procesnog prava, ovršnog prava, trgovačkog prava i prava društava, stečajnog prava te upisa u sudski registar, obveznog i nasljednog prava i besplatne pravne pomoći, mirenja, arbitraže i drugih alternativnih načina rješavanja sporova, izvlaštenja i naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i područja stvarnih prava, prometa nekretnina i zakupa poslovnog prostora te upravno sudskog postupovnog prava, općeg stvarnopravnog uređenja – prava vlasništva, prava služnosti, prava građenja, prava iz stvarnog tereta i založnog prava, zakupa poslovnog prostora te iz područja kojima se uređuju zemljišne knjige; analizira i daje prijedloge za usklađenje tih propisa s pravom Europske unije pripreme stručnih mišljenja o nacrtima prijedloga propisa koje su izradila druga središnja tijela državne uprave, vođenja registra pružatelja pravne pomoći, vođenja registra izmiritelja, izdavanja suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na području Republike Hrvatske, izuzimanja od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske određenih pravnih osoba,izvlaštenja i naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">Kandidati </span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>zainteresirani </strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">da svojim znanjem, iskustvom i radom doprinesu unaprjeđenju rada Uprave za organizaciju pravosuđa </span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>svoje prijave</strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> na iskazivanje interesa za rad u Upravi </span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>mogu podnijeti</strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> putem e-mail adrese:</span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><a href="mailto:ministar@pravosudje.hr" rel="">ministar@pravosudje.hr</a></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva</strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>U prijavi</strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> zainteresiranih službenika potrebno je </span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong>navesti kontakt podatke</strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">, a prijavi</span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"><strong> priložiti životopis i motivacijsko pismo</strong></span></span><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;"> </span></span></p>

<p><span style="font-family:arial;"><span style="color:#424242;">Izvor: Ministarstvo pravosuđa RH</span></span></p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija