Jump to content

Na tri mjeseca ograničena produžena primjena kolektivnih ugovora


Mrljavac
 Dijeli

ZAGREB, 28. srpnja 2012. (Hina) - Od danas više nema produžene primjene kolektivnih ugovora na neodređeno vrijeme ili praktički u nedogled, njihova je produžena primjene ograničena na tri mjeseca, što Vlada smatra dovoljnim i primjerenim rokom za provedbu postupka pregovaranja i zaključenja novog kolektivnog ugovora.

 

Ograničenje produžene primjene kolektivnih ugovora na tri mjeseca propisao je Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, koji je Hrvatski sabor donio 13. srpnja, a danas je stupio na snagu.

 

Tim je zakonom ukinuta odredba Zakona o radu (članak 262.) koja je omogućavala produživanje primjene kolektivnog ugovora, čija je važnost istekla, do sklapanja novog.

 

Upravo je zadiranje Zakona o reprezentativnosti u Zakon o radu, kao i više drugih njegovih odredbi, primjerice one o reprezentativnosti strukovnih sindikata, izazvalo nezadovoljstvo sindikalnih središnjica koje najavljuju i mogućnost pokretanja preispitivanja njegove ustavnosti.

 

Sindikalne središnjice nisu poduprle taj zakon, a predsjednici Saveza samostalnih sindikata (SSSH) Mladen Novosel i Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Krešimir Sever ističu kako stručne službe, odnosno pravni stručnjaci sindikata rade na ocjeni i eventualnom prijedlogu kojim bi se Ustavnom sudu obratili sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti pojedinih njegovih odredbi.

 

Novosel najavljuje kako bi početkom rujna sindikalne središnjice mogle ići sa zajedničkim zahtjevom za ocjenom ustavnosti pojedinih odredbi, za koje se usuglase, a napominje kako bi možda neki mogli ići i s vlastitim zahtjevima.

 

To najavljuje i Sever, koji podsjeća kako sindikati nisu poduprli zakon o reprezentativnosti, posebice što se njime zadire i u Zakon o radu, odnosno ukidaju neki članici ZOR-a vezano za produljenu primjenu kolektivnih ugovora.

 

Zakon inače propisuju kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, kao i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje te prava reprezentativnih udruga.

 

Tako je reprezentativna udruga poslodavaca više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini udruga poslodavaca više razine koja kumulativno ispunjava pet uvjeta - da je najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti upisana u registar udruga poslodavaca više razine, da je u nju udruženo najmanje tri tisuće poslodavaca ili da u nju udruženi poslodavci zapošljavaju najmanje sto tisuća radnika, da je u nju udruženo najmanje pet udruga poslodavaca koje djeluju u različitim područjima, da imaju područne urede u najmanje četiri županije te da raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad i da zapošljava najmanje pet radnika na temelju ugovora o radu.

 

Reprezentativna udruga sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini također mora kumulativno ispunjavati pet uvjeta - da je najmanje šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti upisana u registar udruga sindikata više razine, da u nju udruženi sindikati imaju najmanje pedeset tisuća radnika članova, da je u nju udruženo najmanje pet sindikata koji djeluju u različitim područjima, da ona ili u nju udruženi sindikati imaju područne urede u najmanje četiri županije, da raspolaže potrebnim prostorom i materijalnim uvjetima za rad te da zapošljava najmanje pet radnika na temelju ugovora o radu.

 

Kod utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje, ako na području odnosno razini na kojoj se pregovara djeluje više sindikata, a oni ne postignu pisani sporazum, reprezentativnim će se smatrati sindikat koji kod poslodavca ili na razini za koju se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje 20 posto radnika-članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih kod poslodavca koji posluje na razini za koju se sklapa kolektivni ugovor.

 

Ako na području, odnosno razini za koju se pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora djeluje samo jedan sindikat, on se smatra reprezentativnim i njegovu reprezentativnost nije potrebno utvrđivati.

 

Zakon prepoznaje i strukovne sindikate koji se uvode u kolektivno pregovaranje, ali uz ograničenja pri sklapanju kolektivnih ugovora te onemogućavanje sklapanje strukovnih kolektivnih ugovora.

 

Strukovni će sindikati morati zadovoljiti tri kumulativna uvjeta - od ukupnog broja članova najmanje 75 posto ih moraju biti radnici iste struke i zanimanja, moraju biti izravno vezani s područjem za koje se pregovara, a u svom članstvu moraju imati najmanje 40 posto radnika iste struke i zanimanja od ukupnog broja radnika iste struke i zanimanja zaposlenih kod poslodavca.

 

Reprezentativnost će, prema Zakonu, utvrđivati neovisno tijelo, odnosno povjerenstvo koje imenuje ministar na prijedlog socijalnih partnera.

 

(Hina)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija