Jump to content

Održan Ljetni pravni seminar u Dubrovniku – ''Europski sud za ljudska prava - Ustavni sud Europe?''


Zex

 

<p>U organizaciji Europske udruge studenata prava (ELSA) Sarajevo i ELSA Osijek, u periodu od 19. do 23. kolovoza 2015. godine, održan je Ljetni pravni seminar u Dubrovniku, na temu ''Europski sud za ljudska prava - Ustavni sud Europe?''. [PRBREAK][/PRBREAK] </p>

<p>Organizacijski odbor Seminara činili su Hrvoje Miloglav, predsjednik Studenog zbora Pravnog fakulteta u Osijeku - u svojstvu predsjednika; Mirza Hebib, predsjednik ELSA-e u Bosni i Hercegovini - u svojstvu generalnog tajnika; Harun Išerić, predsjednik ELSA-e Sarajevo - u svojstvu rukovoditelja za akademski program; Tina Aničić, predsjednica ELSA-e Hrvatska - u svojstvu rukovoditeljice za financije, te Matea Opačak, dopredsjednica za razmjenu studentskih praksi ELSA-e Hrvatska - u svojstvu rukovoditeljice za marketing i odnose s javnošću. U skladu s unaprijed utvrđenim planom i programom rada na projektu, Organizacijski odbor radio je u kontinuitetu šest mjeseci na pripremi i organizaciji projekta.</p>

<p>Pravo na apliciranje na Seminar imali su članovi i članice ELSA-e Sarajevo i ELSA-e Osijek, kao i studenti i studentice prava koji su u vrijeme održavanja Seminara imali boravište ili prebivalište u Dubrovniku. Kroz proces selekcije prošlo je više od osamdeset aplikacija, a u konačnici je odabrano 25 sudionika. </p>

<p> </p>

<p>Za vrijeme trajanja Seminara, predavanja su održali sljedeći predavači:</p>

<p><em>a. </em>Gđa. Zikreta Ibrahimović, zamjenica zastupnice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava – <em>Uloga i važnost Europskog suda za ljudska prava.</em></p>

<p><em>b. </em>Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević – <em>Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava</em></p>

<p><em>c. </em>Prof. dr. sc. Zdravko Bazdan – <em>Republika Hrvatska - država ljudskih prava?</em></p>

<p><em>d. </em>Doc. dr. sc. Igor Vuletić – <em>Agent provokator i članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima </em></p>

<p><em>e. </em>Gosp. Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH - <em>Zaštita prava vlasništva - teorija i praksa Europskog suda za ljudska prava</em></p>

<p><em>f. </em>Doc. dr. sc. Mato Palić – <em>Pravo na slobodne izbore - teorija i praksa Europskog suda za ljudska prava</em></p>

<p><em>g. </em>Doc. dr. sc. Midhat Izmirlija – <em>Diskriminacija - teorija i praksa Europskog suda za ljudska prava</em></p>

<p> </p>

<p>Uvodno predavanje odžala je zamjenica zastupnice Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava, gospođa Zikreta Ibrahimović. Njen posao ogleda se u koordiniranju procesa izvršenja presuda Suda u BiH.</p>

<p>Kroz svoje izlaganje, gđa. Ibrahimović je pažnju posvetila ulozi Suda i spomenula dvije njegove funkcije, presuđujuću i konstitutivnu, provučene kroz mnogobrojne primjere iz prakse. </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, predsjednik Katedre za europsko pravo i nositelj Jean Monnet katedre za procesno pravo EU-a na Pravnom fakultetu u Osijeku, održao je predavanje o procesnim aspektima rada Europskog suda za ljudska prava. </p>

<p>Docent Petrašević govorio je o načinu pokretanja postupka pred Sudom, tijeku postupka i implementaciji odluka.</p>

<p> </p>

<p>Prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, dugogodišnji profesor Sveučilišta u Dubrovniku, bivši dopredsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u RH, kroz svoje predavanje pokušao je od sudionika dobiti argumentirani odgovor na pitanje: "Je li Republika Hrvatska država ljudskih prava?" Prema njegovom mišljenju, gotovo nijedna država to nije, a one koje su najbliže tome su skandinavske zemlje. </p>

<p>Također, naveo je nekolicinu slučajeva kada je došlo ili i dalje dolazi, do kršenja ustavnih odredaba i njima zagarantiranih ljudskih prava.</p>

<p> </p>

<p>Doc. dr. sc. Igor Vuletić, predavač na Pravnom fakultetu u Osijeku, u okviru katedre kazneno-pravnih znanosti, predaje tri predmeta: Kazneno pravo, Kriminologija i Međunarodno kazneno pravo. "Agent provokator i čl. 6. EKLJP" je bila tema njegovog izlaganja.</p>

<p>Docent Vuletić govorio o pojmu agenta provokatora, te je provukao paralelu između termina: prikriveni istražitelj, pouzdanik i agent provokator. Agent provokator prelazi granice dopuštenog i potiče potencijalnog počinitelja kaznenog djela na učinjenje istog, a to je upravo ono što ga razlikuje od spomenute dvije kategorije. </p>

<p>Nakon toga su učesnici imali priliku kroz dokumentarac o poznatom FBI agentu Donnie-u Brasco-u dodatno upoznati se sa problematikom teme. </p>

<p> </p>

<p>Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH održao je predavanje na temu "Zaštita prava vlasništva - teorija i praksa Europskog suda za ljudska prava". Kao praktičar i sudac najvišeg suda u RH, Sessa je studentima iz prve ruke rekao je li, i u kojoj mjeri je, Europski sud za ljudska prava, ustavni sud Europe.</p>

<p> </p>

<p>Docent na Katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku, doc. dr. sc. Mato Palić, govorio je o teorijskim i praktičnim aspektima prava na slobodne izbore, u okviru teme "Pravo na slobodne izbore - teorija i praksa Europskog suda za ljudska prava". Posebnu pažnju posvetio je upravo praksi ESLJP o kojoj je raspravljao s našim studentima.</p>

<p> </p>

<p>Posljednje predavanje održao je Viši asistent Pravnog fakultet u Sarajevu, doc. dr. sc. Midhat Izmirlija, na temu "Diskriminacija- teorija i praksa ESLJP". </p>

<p>Kroz svoje izlaganje spomenute teme, Docent je objasnio razliku između posredne i neposredne diskriminacije, a posebno važnost članka 14. EKLJP koji predstavlja osnovnu odredbu o zabrani diskriminacije u Konvenciji. Nije samostalan, uvijek se veže za neki drugi članak, a njegova svrha je da se pojedinci zaštite od diskriminacije u uživanju prava i sloboda zajamčenih odredbama Konvencije i Protokola uz nju. </p>

<p> </p>

<p>U okviru Seminara, sudionici su, također, imali priliku obići mnoge znamenitosti u Dubrovniku, saznati nešto više o kulturi, povijesti i tradiciji grada. Osim toga, kroz bogat socijalni program, međusobno su se upoznali i sklopili prijateljstva jedni s drugima.</p>

<p> </p>

<p>Cjelokupan projekt okončan je svečanom dodjelom certifikata, održanom 22. kolovoza 2015. godine, na najstarijem brodu na Jadranu, sv. Ivan, koji datira iz 1878. godine.</p>

<p>S obzirom da je svaki od sudionika Seminara imao zadatak da prezentira kolegama jedan od bitnih slučajeva ESLJP za ustavnopravni poredak RH i BiH, na koncu večeri je proglašena najuspješnija prezentacija, ocijenjena od strane komisije koja je tokom čitavog Seminara pratila i ocijenjivala argumentiranost, stil i način prezentacije slučaja. Titulu najbolje prezentacije odnijele su članice ELSA-e Sarajevo, Dženana Planić i Nina Vukmirović, a tema iste bila je "Sejdić i Finci protiv BiH i Azra Zornić protiv BiH".</p>

<p>U govoru koji je održao predsjednik organizacijskog odbora, Hrvoje Miloglav, rečeno je da će Seminar zasigurno biti organiziran i sljedeće godine, ali će se raditi i na njegovom promicanju na međunarodni nivo.</p>

<p> </p>

<p>Organizaciju ovog Seminara podržali su Pravni fakultet Osijek, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ured Vijeća Europe u Sarajevu te Dubrovačko-neretvanska županija.</p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija