Jump to content
Sign in to follow this  

Ovrha dužnikova nasljednika


Matrix

 

<p>Sukladno Ovršnom zakonu,ovrha se može odrediti na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili da je na nju na drugi način prešla,a što se na odgovarajući način primjenjuje i na ovrhu protiv osobe <strong>koja u ovršnoj ispravi nije označena kao dužnik</strong>,glede čega se postavlja pitanje <strong>može li sud osnovom pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju odrediti ovrhu protiv nasljednika ostavitelja.</strong></p>

<p>Naime,sudska praksa je zauzela stav da pravomoćno rješenje o nasljeđivanju predstavlja ispravu na temelju koje će ovršni sud odrediti ovrhu protiv nasljednika dužnika iz ovršne isprave, a nasljednik kao ovršenik može se protiviti navedenoj ovrsi izjavljivanjem žalbe te isticanjem tvrdnje u njoj da ne odgovara za dugove dužnika(ostavitelja),<strong> što čini žalbeni razlog iz članka 50. st.1. točka 7.Ovršnog zakona</strong>,povodom kojeg će ovršni sud ovršenika uputiti na parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom <strong>(članak 52.Ovršnog zakona)</strong>.Što se sve smatra ovršnom ispravom propisano je u <strong>članku 23. Ovršnog zakona</strong>, dok je podobnost ovršne isprave za ovrhu propisana u <strong>članku 29.istog zakona</strong>,temeljem kojeg pravomoćno rješenje o nasljeđivanju predstavlja ispravu osnovom koje će ovršni sud odrediti ovrhu protiv nasljednika dužnika iz ovršne isprave,s tim da kao što je već rečeno da se nasljednik kao ovršenik može protiviti navedenoj ovrsi, među ostalim, i pozivom na odredbu iz <strong>članka 139. Zakona o nasljeđivanju</strong>,prema kojoj nasljednici odgovaraju za dugove ostavitelja i to do visine vrijednosti naslijeđene imovine,uz napomenu da na visinu vrijednosti naslijeđene imovine i vrijednost ostaviteljevih dugova koje je nasljednik već podmirio sud pazi samo na prigovor nasljednika,a kad ima više nasljednika, oni odgovaraju solidarno za ostaviteljeve dugove<strong>(svi za jednog,jedan za sve)</strong>, i to svaki do visine vrijednosti svoga nasljednog dijela, bez obzira je li izvršena dioba nasljedstva,a među nasljednicima dugovi se dijele razmjerno njihovim nasljednim dijelovima, ako oporukom ostavitelj nije drugačije odredio.</p>

<p>Bit iznesenog u smislu naslova ovog članka,da je nužno pravomoćno rješenje o nasljeđivanju a koje je akcesorno ovršnoj ispravi<strong>(pravomoćno ovršno rješenje)</strong> u kojoj je ostavitelj naveden kao dužnik/ovršenik,budući da se ovim ispravama <strong>dokazuje neprekinuti niz nasljeđivanja</strong>,odnosno činjenica da su nasljednici potomci ostavitelja koji je iza sebe zaista i ostavio određene dugove zbog kojih je pokrenut ovršni postupak,glede čega te isprave ne mogu egzistirati jedna bez druge ako se dugovanje želi namiriti od ostaviteljevih nasljednika.</p>

<p>Pravni izvori članka:</p>

<p>-Ovršni zakon</p>

<p>-Zakon o nasljeđivanju</p>

<p>-Sudska praksa</p>

 

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...