Jump to content
Sign in to follow this  

Prava predaja posjeda pri darovanju


Matrix

 

<p>U praksi je nemali broj primjera sklapanja ugovora o darovanju nekretnina,a da pri tome predmetna nekretnina nije predana u posjed obdareniku,glede čega se postavlja pitanje <strong>""je li valjan ugovor o darovanju koji je sklopljen u pisanom obliku i proveden u zemljišnim knjigama, ali nije izvršena i prava predaja u posjed darovane nekretnine""</strong></p>

<p>-odgovor je<strong> negativan</strong>.</p>

<p>Naime,već je u mnogobrojnim odlukama Vrhovnog suda RH donesenim u primjeni pravnog pravila iz paragrafa 943. bivšeg OGZ-a zauzeto pravno shvaćanje da ugovor o darovanju treba biti sačinjen u formi sudskog zapisnika, odnosno javnobilježničkog akta sukladno</p>

<p>odredbi <strong>čl. 53. st. 1. toč. 3. Zakona o javnom bilježništvu</strong>, a kad ugovor o darovanju nije sačinjen u propisanoj formi,tada taj nedostatak može nadomjestiti samo prava predaja stvari, a ne i uknjižba u zemljišne knjige.Dakle, činjenica što bi ugovor bio proveden u zemljišnim knjigama ne može nadomjestiti predaju stvari u</p>

<p>neposredan posjed,glede čega je takav</p>

<p>darovni ugovor protivan zakonu, pa je zaključeni pravni posao ništav temeljem odredbi čl.322. Zakona o obveznim odnosima.</p>

<p>Pravni izvori:</p>

<p>VS RH Rev-542/03</p>

<p>VS RH Rev-995/04</p>

<p>VS RH Rev 955/09</p>

 

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...