Jump to content

Preporuke pravobraniteljice za djecu o zaštiti prava djece u odgojno-obrazovnim ustanovama


Mrljavac

ZAGREB, 10. rujna 2014. (Hina) - Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić uputila je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta preporuke vezane uz zaštitu prava djece u odgojno-obrazovnim ustanovama upozorivši da je učitelje i nastavnike potrebno dodatno educirati u području uočavanja, prevencije i mjera zaštite od nasilničkog ponašanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, a učenike pravovremeno obavijestiti o njihovim pravima. Dokument upućen MZOS-u objedinjuje problematiku najčešćih pritužbi na kršenja prava djece u odgojno-obrazovnom sustavu i predlaže mjere njihova rješavanja. Riječ je o dvadesetak preporuka, prijedloga i stajališta namijenjenih boljoj zaštiti i unapređivanju prava djece, a odnose se na područja kao što su odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, djece s poremećajima u ponašanju, darovite djece, pripadnika nacionalnih manjina, zatim organizacija rada u školi, suradnja s roditeljima i drugim tijelima i institucijama, zdravstveni i građanski odgoj, nadzor nad radom i licencije za odgojno-obrazovne radnike te druga pitanja.

Važan aspekt prevencije, suzbijanja i zaštite od nasilja među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama kao i zaštite prava djece s problemima u ponašanju jest upoznavanje djece i roditelja s pravilnicima i protokolima koji propisuju mjere i postupanje u takvim slučajevima, stoji u dokumentu. Učitelje i nastavnike trebalo bi dodatno educirati, a postupak provođenja osloboditi prevelike birokratiziranosti, dodaje se.

U dokumentu se upozorava i na neujednačene i diskriminirajuće prakse u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju i na potrebu donošenja novih provedbenih propisa koji prate zakonom propisane mogućnosti. Nužno je, također, pronaći rješenje za sustavno (su)financiranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, te odgojno-obrazovne radnike dodatno stručno usavršiti s ciljem promicanja inkluzivnih obrazovnih načela, mišljenje je Ureda pravobraniteljice.

Školama se, također, preporuča sustavno provođenje programa sprečavanja nasilničkog ponašanja prema djeci pripadnicima manjinskih zajednica, usmjerenih učenju sve djece toleranciji, nediskriminaciji i prihvaćanju različitosti.

Dio preporuka odnosi se na zaštitu prava učenika strukovnih škola, za što je pri izradi strukovnih kurikuluma potrebno voditi računa da oni budu usklađeni sa Zakonom o strukovnom obrazovanju. Također bi trebalo dopuniti Zakon o strukovnom obrazovanju prekršajnim, odnosno kaznenim odredbama u slučaju povrede prava učenika od strane poslodavca, kao i jasnijim odredbama o nadzoru i nadležnosti za provedbu inspekcijskog nadzora nad poslodavcima u segmentu zaštite prava učenika, mišljenje je Ureda pravobraniteljice.

Kako ne bi bilo ugroženo pravo djece na sudjelovanje u kreiranju politike i strategije koje se izravno tiču njihova obrazovanja, potrebno je elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u srednje škole pretočiti u podzakonski propis trajnog karaktera, kao i unaprijediti postojeći proces upisa učenika s teškoćama u prvi razred srednje škole, dodaje se.

U dokumentu se upozorava i na važnost unaprjeđenja srednjoškolskog strukovnog obrazovanja učenika s teškoćama, kao i na nužnost donošenja podzakonskog propisa kojim bi se uredila prava darovite djece.

Škola je obavezna organizirati dopunsku nastavu za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju, a mišljenje je pravobraniteljice da je građanski odgoj i obrazovanje potrebno uvesti u sve škole kao obvezni nastavni sadržaj/predmet. Usto, zbog uočenih manjkavosti potrebno je unaprijediti zaštitu privatnosti djece u odgojno-obrazovnom procesu.

Roditelje i djecu potrebno je pravovremeno obavijestiti o svim promjenama i razlozima promjena u organizaciji rada u školi, a učenik mora pravovremeno biti upoznat sa svojim pravima, obvezama i odgovornostima, pedagoškim mjerama, kriterijima ocjenjivanja itd, te načinima postupanja u slučaju nasilja i mogućnostima dobivanja pomoći u određenim situacijama, ističe se u dokumentu.

Dokument s podrobnim obrazloženjima svih prijedloga i preporuka upućen je MZOS-u, a pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić pozvala je ministra Vedrana Mornara da o njima obavijesti sve odgojno-obrazovne ustanove te da svojim zalaganjem pripomogne njihovu ostvarivanju u praksi.

 

 

(Hina)


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija