Jump to content
Sign in to follow this  

Presuđena stvar u ostavinskom postupku


Matrix

 

<p>U članku se dotićemo pitanja,dali sudionik ostavinskog postupka nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju može kroz parnicu isticati daljnje nasljedno-pravne zahtjeve;</p>

<p><strong>odgovor je negativan</strong> budući da pravomoćno rješenje o nasljeđivanju veže stranke koje su sudjelovale u ostavinskom postupku ukoliko im nije priznato pravo da svoj zahtjev ostvaruju u parnici.</p>

<p>Naime,ukoliko nasljednik sudionik ostavinskog postupka nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pokrene parnicu sa određenim nasljedno-pravnim zahtjevom za imovinu identičnoj imovini koja je bila predmet ostavinskog postupka,a u kojem između stranaka nije bilo spora o veličini ostavine, niti je stranka isticala određeni zahtjev,tada tužbu treba odbaciti kao nedopuštenu ili presudom odbiti tužbeni zahtjev kao neutemeljen,budući da je takav zahtjev mogao istaknuti već u ostavinskom postupku,pa kako to nije učinio tad, takav zahtjev ne može s uspjehom isticati niti u parnici, jer pravomoćna odluka ostavinskog suda u odnosu na konkretnu parnicu, ima pravne učinke <strong>presuđene stvari</strong>, no treba istaknuti da sudionici </p>

<p>ostavinskog postupka mogu i poslije pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju tužbom tražiti stvar koja se vodila kao stvar ostavine ako se tužbeni zahtjev zasniva na <strong>pravu vlasništva ili na nekoj drugoj pravnoj osnovi nezavisnoj od nasljedstva</strong>, jer pravomoćno rješenje o nasljeđivanju veže stranke koje su </p>

<p>sudjelovale u ostavinskom postupku samo glede isticanja daljnih zahtjeva <strong>nasljedno-pravnog karaktera i legata.</strong></p>

 

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...