Jump to content

Sabor izmijenio Zakon o poticanju investicija


Mrljavac
 Dijeli

ZAGREB, 22. veljače 2013.(Hina) - Hrvatski sabor izmijenio je danas Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja. Zakonskim izmjenama se projekt početne investicije definira kao ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, i to u minimalnom iznosu od 50 tisuća eura za mikro poduzetnike.

Uz navedene uvjete morat će biti zadovoljen i onaj o otvaranju najmanje pet novih radnih mjesta koji su povezani s investicijom (u slučaju mikro poduzetnika tri radna mjesta).

Mijenja se i definicija izračuna opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta koji su povezani s investicijom, tako da se izračunavaju kao bruto plaća u dvogodišnjem razdoblju, a ne kao postotak bruto plaće.

Promijenjen je i članak kojim se omogućuje Vladi da određeni investicijski projekt proglasi od interesa za RH - to će područje ubuduće biti regulirano posebnim zakonom, onim o strateškim investicijama koji je u pripremi.

Sabor je donio i s direktivama EU uskladio novi Zakon o tržištu plina, koji uvodi novu kategoriju javne usluge, tzv. zajamčenu opskrbu plinom koju će obavljati zajamčeni opskrbljivač.

Njome se kupcu priključenom na distribucijski plinovod jamči opskrba dovoljnom količinom plina u slučajevima kada njegov opskrbljivač iz bilo kojeg razloga prestane s radom.

Definiran je posebni nacionalni interes opskrbe plinom, pa tako domaći prirodni plin mora biti isporučen u transportni, odnosno dstribucijski sustav Hrvatske, te prvenstveno ponuđen opskrbljivačima u Hrvatskoj.

Pravo na posebnu zaštitu i određen oblik socijalne pomoći ostvarit će ugroženi kupci kojima će tijela nadležna za socijalnu skrb utvrđivati ugroženi socijalni status ili ugroženost života i zdravlja u slučaju ograničenja opskrbe prirodnim plinom.

Određuju se i uvjeti za razdvajanje mrežne djelatnosti transporta plina od proizvodnje i opskrbe, i to primjenom triju modela - vlasničkim razdvajanjem, razdvajanjem po modelu neovisnog operatora sustava i razdvajanjem po modelu neovisnog operatora transporta.

Zastupnici su izmijenili Zakon o genetski modificiranim organizmima i Državnom sudbenom vijeću, donijeli novi Zakon o sudovima te prihvatili novu Migracijsku politiku i Izvješće o stanju u prostoru.

Na prijedlog Vlade izabrali su novi sastav Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) - za predsjednika je izabran Dražen Lučić, na njegova zamjenika Domagoj Jurjević, a za članove Zdravko Jurić, Nikola Popović i Marijan Bolarić.

Svečanu prisegu pred zastupnicima je položila nedavno izabrana nova pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Sabor je zaključio ovotjedno zasjedanje, a 7. sjednicu nastavlja 13. ožujka, raspravom o konačnom prijedlogu zakona o dadiljama.

 

(Hina)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija