Jump to content

Vlada: izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Zavoda za sigurnost informacijskih sustava


Mrljavac
 Dijeli

ZAGREB, 8. studenog 2012. (Hina) - Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 60. sjednice dala suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Zavoda za sigurnost informacijskih sustava. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetna Odluka je klasificiran oznakom "povjerljivo" budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga je nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti, stoji u priopćenju Vlade.

Vlada je dala odgovor Upravnom sudu u Zagrebu u vezi upravnog spora radi poništenja Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću. Osporavana Odluka Vlade prema svom sadržaju i dosegu nema karakter upravnog akta i Vlada, utvrđujući pravila postupanja subjekata na koje se Odluka odnosi, nije odlučivala u upravnom postupku o upravnoj stvari niti u području upravnog prava. Stoga Vlada predlaže da Upravni sud odbaci tužbu i prijedlog tužitelja radi određivanja privremene mjere, kao nenadležan za postupanje u ovoj stvari. Ovlast za zastupanje u navedenom postupku dana je ravnateljici Ureda za zakonodavstvo Zdenki Pogarčić.

Usvojen je zaključak u vezi s vođenjem kaznenog postupka protiv člana Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske ne daje odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv doc. dr. sc. Željka Jovanovića, ministra znanosti, obrazovanja i sporta, po privatnoj tužbi Frane Matušića zbog kaznenog djela iz članka 200. Kaznenog zakona.

Vlada je prihvatila Dvostrani sporazum između Republike Hrvatske i Europola za međusobnu povezanost računalnih mreža. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetni Zaključak je klasificiran oznakom „ograničeno“ budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga ga nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.

Što se tiče kadrovskih pitanja, imenovan je glavni tajnik Ministarstva zdravlja Velibor Drakulić, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Dosadašnji predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi, zamjenici članova, tajnice i pomoćnica tajnice Vijeća za djecu razriješeni su, te su imenovani nova predsjednica, zamjenica predsjednice, članovi i zamjenici članova, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija sukladno Odluci o osnivanju Vijeća za djecu.

Tako je razriješen dosadašnji predsjednik Vijeća za djecu Tomislav Ivić i njegov zamjenik Stjepan Adanić. Milanka Opačić imenovana je novom predsjednicom, a Jasna Ćurković Kelava zamjenicom predsjednice.

Razriješeni dosadašnji članovi Vijeća su Zdenko Žunić, Vini Rakić, Danica Kramarić, Tatjana Katkić Stanić, Srećko Šestan, Davorka Martinjak, Vesna Batistić Kos, Gordana Kolić Lenuzzi, Vesna Dovranić, Marijana Cikoja, Mirta Kuharić, Lana Velimirović Vukalović, Ninoslava Pećnik, Valentina Kranželić, Gordana Keresteš, Renata Miljević Riđički, Vladimir Lulić, Blanka Šegović El Khalifa, Aida Salihagić Kadić i Gorana Hitrec. Novi članovi su Martina Štabi, Sabina Glasovac, Danica Kramarić, Vladimir Stojsavljević, Renata Odeljan, Vesna Batistić Kos, Ivana Graf, Mirta Kuharić, Danijela Gaube, Helenca Pirnat-Dragičević, Vinko Filipović, Marina Ajduković, Valentina Kranželić, Gordana Keresteš, Gordana Buljan Flander, Julije Meštrović, Ljerka Lacković, Đurđa Čaćić, Gorana Hitrec, Aida Salihagić Kadić, Lana Petö Kujundžić, Vladimir Lulić, Alen David Jeđud i Karlo Škorić. Razriješeni zamjenici članova su Zoran Žagrić, Mara Ivanković, Sanja Predavec, Blanka Žic Grgat, Ankica Janković, Renata Odeljan, Romana Kuzmanić Oluić, Danijela Žagar, Mirjana Vatavuk, Vesna Huljak Novotny, Lidija Schauperl, Ines Loknar Mijatović, Branka Sladović Franz, Martina Ferić Šlehan, Gordana Kuterovac Jagodić, Vladimira Velički, Zlatna Belavić, Živana Miharija, Emil Paravina i Gordana Buljan Flander. Novi zamjenici članova su Suzana Horvat-Kutle, Katja Vujasinović, Sanja Predavec, Mihaela Majcen Marinić, Marijana Valjan-Harambašić, Vanja Popović, Aleksandra Gavrilović, Renata Kordić, Lana Velimirović Vukalović, Marinka Orlić, Sanja Urek, Ninoslava Pećnik, Jasmina Ivšac Pavliša, Gordana Kuterovac Jagodić, Bruna Profaca, Branka Polić, Ivana Šešo, Svjetlana Tončetić Bogović, Sanja Orešković Vrbanec, Sonja Borovčak, Davorka Lalić Lukač, Višnja Biti, Gabrijela Grubišić-Čabo i Anja Kolarić. Također, razriješena je dosadašnja tajnica Vijeća Jasminka Brstilo, te pomoćnice tajnice Petra Stupar i Maja Grozdanić.

Razriješen je dosadašnji predsjednik Komisije za provedbu postupaka javnih natječaja za davanje državnih lovišta u zakup Stanko Grčić te je Goran Videc imenovan novim predsjednikom. Razriješeni su i članovi Silvia Cikoš, Davor Zec, Darko Vuletić, Lovre Bučan te tajnica Komisije Natalija Fundurulić. Novim članovima imenovani su Marijan Grubešić, Ivan Ištok, Nikica Šprem i Zdravka Miletić, a Tomislav Žuglić imenovan je novim tajnikom.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Glavnoj skupštini društva Vinka d.d., Vinkovci, predlaže se opoziv dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Luke Burilovića, a za novog člana predlaže se Ivan Levaković.

Skupštini Veterinarske stanice d.O.o., Vinkovci, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv člana Nadzornog odbora Gabrijela Šokičića te izbor Dubravka Korenike za novog člana.

 

 

(Hina)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija