Jump to content

Vlada utvrdila amandmane na nekoliko zakonskih prijedloga


Mrljavac

ZAGREB, 27. lipnja 2013. (Hina) - Hrvatska je Vlada danas na telefonskoj sjednici utvrdila svoje amandmane na konačni prijedlog zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, prijedlog zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu te prijedlog izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a suglasila se i s prijedlozima amandmana Odbora za zakonodavstvo na nekoliko zakonskih prijedloga. Kako je priopćeno iz Službe za odnose s javnošću, Vlada je danas održala telefonsku sjednicu na čijem su dnevnom redu bili prijedlozi amandamana Vlade na tri spomenuta zakonska teksta te prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na konačne prijedloge zakona o hrani, zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu te prijedloga zakona o morskom ribarstvu.

Amandmanima Vlade na konačni prijedlog zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja u člancima 17. stavku 4. i članku 19. stavku 4. brisana je riječ "naputkom" te u potpunosti brisan stavak 5.

Kako se obrazlaže, ministar ne može naputkom odrediti laboratorij (za potrebne analize), budući da se, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave, naputkom propisuje način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Vlada je amandmanom reagirala i na članak 32. u kojem se u stavku 1. briše podstavak 1. s obrazloženjem da se amandmanom na članak 41. konačnog prijedloga zakona o hrani, stavlja izvan snage cijeli Zakon o hrani, pa stoga predloženim zakonom nije potrebno stavljati izvan snage samo pojedine odredbe Zakona o hrani.

Isto je obrazloženje Vlada dala i za amandman na konačni prijedlog zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu u kojem se briše članak 22.

Vlada je utvrdila i dva svoja amandmana na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a kojima se nomotehnički usklađuju odredbe članaka 27. i 28. radi preciznijeg definiranja obavljanja javnozdravstvene djelatnosti.

Zaključcima je Vlada ovlastila svoje predstavnike da prihvate amandmane koje je na jučerašnjoj sjednici utvrdio Odbor za zakonodavstvo na četiri konačna prijedloga zakona - o hrani; o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja; o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu; o morskom ribarstvu.

 

 

(Hina)


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija