Jump to content

XXVII. redovno savjetovanje "ISKORACI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAKSE U EUROPSKO KAZNENO PRAVO"


Zex

 

<p><span style="color:#3E3E3E;">U Opatiji, u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta, od 4. do 6. prosinca 2014., pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ive Josipovića, održat će se XXVII. redovno savjetovanje pod nazivom "ISKORACI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAKSE U EUROPSKO KAZNENO PRAVO", u organizaciji Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (HUKZP).</span>[PRBREAK][/PRBREAK]</p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p>[ATTACH=CONFIG]615[/ATTACH]</p>

<p> </p>

<p><strong>XXVII. REDOVNO SAVJETOVANJE </strong></p>

<p><strong>POD VISOKIM POKROVITELJSTVOM</strong></p>

<p><strong>PREDSJEDNIKA </strong></p>

<p><strong>REPUBLIKE HRVATSKE</strong></p>

<p> </p>

<p><strong><em>Prof. dr. sc. Ive Josipovića</em></strong></p>

<p> </p>

<p><strong>ISKORACI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA </strong></p>

<p><strong>I PRAKSE U EUROPSKO KAZNENO PRAVO</strong></p>

<p><strong>Opatija, 4. - 6. XII. 2014.,</strong></p>

<p><strong><em>Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta****</em></strong></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong><em>TRIBINA</em></strong></p>

<p><strong><em>Pitanja i odgovori o praktičnim aspektima primjene</em></strong></p>

<p><strong><em>Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku</em></strong></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong><span style="font-size:18px;">P R O G R A M</span></strong></p>

<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Četvrtak, 4. prosinca 2014.</strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong><em>U prijepodnevnim satima dolazak i registracija sudionika</em></strong></p>

<p><strong>12,00</strong> <strong>Sjednica Upravnog odbora Udruženja s referentima savjetovanja </strong></p>

<p>15,00 Otvaranje savjetovanja</p>

<p> Dražen Tripalo, predsjednik Udruženja </p>

<p> <strong>Izbor radnog predsjedništva, pozdravni govori</strong></p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><strong>Plenarni dio</strong></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Uvodno izlaganje:</strong> </p>

<p><strong>15,15-16,00 Europsko pravo kao okvir pravosudne suradnje u kaznenim stvarima</strong></p>

<p><strong><em> Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang</em></strong><em>, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p><strong>16,00-16,30 Doseg isključenja provjere dvostruke kažnjivosti iz Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije</strong></p>

<p><strong><em> Prof. dr. sc. Davor Derenčinović</em></strong><em>, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p><strong>16,30-17,00 Pauza</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>17,00-17,30 Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu</strong></p>

<p><strong><em> Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas</em></strong><em>, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p><strong>17,30-18,00 Druga novela Kaznenog zakona</strong></p>

<p><strong><em> Prof. dr. sc. Petar Novoselec</em></strong><em>, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini</em></p>

<p> </p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong><span style="text-decoration:underline;">21,00 VEČERNJE PREDAVANJE</span></strong></p>

<p><strong>Je li Sud EU relevantan kaznenim pravnicima?</strong></p>

<p><strong><em>Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta,</em></strong> katedra europskog javnog prava</p>

<p>Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu</p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Petak, 5. prosinca 2014. – prijepodne</strong></span></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p><strong> 9,00 -9,30 Europski uhidbeni nalog s osvrtom na praksu hrvatskih sudova</strong></p>

<p><strong><em> Mr. sc. Ivan Turudić,</em></strong><em> Županijski sud u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p><strong> 9,30-10,00 Pribavljanje i osiguranje dokaza te osiguranje i oduzimanje imovine i predmeta prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije</strong></p>

<p><strong><em> Danka Hržina</em></strong><em>, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i </em></p>

<p><strong><em> Zoran Burić</em></strong><em>, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p><strong>10,00-10,30 Priznanje i izvršenje stranih odluka prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije</strong></p>

<p><strong><em> Iztok Krbec</em></strong><em>, Županijski sud u Puli-Pola</em></p>

<p> </p>

<p><strong>10,30-11,00 Pauza</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>11,00-11,30 Kriminološki pregled i kaznenopravna zaštita postupaka javne nabave</strong></p>

<p><strong><em> Mr. sc. Šime Pavlović</em></strong><em>, odvjetnik u Zadru</em></p>

<p> </p>

<p><strong>11,30-12,00 Izvršenje sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti s aspekta zaštite prava zatvorenika s duševnim smetnjama</strong></p>

<p><strong><em> Marija Pleić,</em></strong><em> Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu</em></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong> 12,00 Godišnja skupština Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu</strong></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Petak, 5. prosinca 2014. - poslijepodne</strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p><strong>16,00-16,30 Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje – teorijski i praktični problemi</strong></p>

<p><strong><em> Dr. sc. Dalida Rittossa i dr. sc. Igor Martinović</em></strong><em>, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci</em></p>

<p> </p>

<p><strong>16,30-17,00 Prekršajnopravna zaštita od nasilja u obitelji</strong></p>

<p><strong><em> Snježana Oset,</em></strong><em> Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</em></p>

<p> </p>

<p><strong>17,00-17,30 Pauza</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>17,30-18,00 Djela prekršaja zlouporabe droga i učinci nakon dekriminalizacije kaznenog djela posjedovanja droge bez namjere njenog stavljanja u promet te osvrt na neke aspekte Prekršajnog zakona</strong></p>

<p><em> </em><em><strong>Siniša Nikšić</strong></em><em>, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</em></p>

<p> </p>

<p><strong>18,00-18,30 Međunarodna policijska suradnja Republike Hrvatske s državama članicama Europske unije</strong></p>

<p><strong><em> Marijo Rošić</em></strong><em>, MUP RH, Uprava kriminalističke policije</em></p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Subota, 6. prosinca 2014.</span></strong></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>10,00 Tribina:</strong> Rasprava i odgovori na pitanja - Sažetak savjetovanja</p>

<p><strong>* Pitanja za Tribinu sudionici mogu pripremiti unaprijed ili na savjetovanju te ih u pisanom obliku ubaciti u za to predviđenu kutiju u predvorju dvorane. </strong></p>

<div style="text-align:center;">

<p></p>

<p><strong>Završetak Savjetovanja</strong></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size:12px;">VAŽNE OBAVIJESTI</span></strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>1. Kotizacija za Savjetovanje je 1.250,00 kn </strong></p>

<p><strong>2. ZA ČLANOVE UDRUŽENJA 1.055,00 kn</strong></p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong>(koji redovno plaćaju članarinu) </strong></span></p>

<p><strong>PDV je uključen u iznose za kotizaciju. </strong></p>

<p> </p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="text-decoration:underline;">Važna napomena za tijela/ustanove:</span></strong></span></p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="text-decoration:underline;">kotizacija može biti uplaćena po ispostavi fakture (nakon savjetovanja) najkasnije do 28. 2. 2015.</span></strong></span></p>

<p> </p>

<p>3. <strong>KOTIZACIJA SE UPLAĆUJE NA RAČUN:</strong></p>

<p><strong>Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu</strong></p>

<p><strong>Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb OIB: 89986866813</strong></p>

<p><strong>IBAN: HR7423600001101221317</strong></p>

<p><strong>Poziv na broj: OIB uplatitelja</strong> (tijela/ustanove, odvjetnički uredi, ......)</p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><span style="color:#ff0000;"><strong>SUDIONICI SAMI REZERVIRAJU SMJEŠTAJ</strong></span></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Udruženje je sudionicima Savjetovanja osiguralo smještaj po prihvatljivim cijenama. </strong><em>(cijene hotelskog smještaja nisu se mijenjale)</em></p>

<p>[h=2]<span style="font-size:14px;">Milenij Grand hotel 4 opatijska cvijeta****, Hotel Royal****- cijene po osobi i danu u kn:</span>[/h][TABLE=width: 464]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD][/TD]</p>

<p>[TD]<strong>jednokrevetna soba</strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>dvokrevetna soba</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Noćenje s doručkom[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>433,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>320,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD=align: center]Polupansion[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>465,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>351,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD=align: center]Puni pansion[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>549,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>435,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD=colspan: 3][h=2]<span style="font-size:14px;">Hotel Milenij***** - cijene po osobi i danu u kn:</span>[/h][/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Noćenje s doručkom[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>477,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>352,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Polupansion[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>511,00 </strong>[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>386,50</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Puni pansion[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>604,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD=align: center]<strong>479,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[/TABLE]</p>

<p>Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kn po osobi i danu. </p>

<p><strong>Rezervacije se primaju isključivo u pisanom obliku na </strong></p>

<p><strong>Telefax: 051 278 021 </strong></p>

<p><strong>E-mail: </strong><strong><a href="mailto:info@milenijhoteli.hr" rel="">info@milenijhoteli.hr</a></strong><strong> </strong></p>

<p><strong>Informacije: 051 278 007 </strong></p>

<p><strong>Rok za rezervaciju smještaja je 5. studenog 2014., nakon toga je rezervacija smještaja na upit.</strong></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><strong><span style="font-size:12px;">P R I J A V N I L I S T</span></strong></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Kako bismo Vam mogli ispostaviti račun R1, molimo Vas, </strong></p>

<p><strong>prijavni list </strong><strong><span style="color:#ff0000;">ili DOPIS </span></strong><strong>s imenima sudionika i podacima o uplatitelju, OIB, adresa,…. pošaljete</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>POŠTOM na adresu: EMPORION d. o. o. (za Savjetovanje)</strong></p>

<p><strong> Heinzelova 62 a, 10000 Zagreb</strong></p>

<p> </p>

<p>ili </p>

<p>Prijave telefaksom na: 01 / 63 87 701 </p>

<p>(<span style="color:#ff0000;">DOPIS </span>sa imenima sudionika i podacima o uplatitelju, OIB, adresa, telefon)</p>

<p> </p>

<p><strong>ili</strong> </p>

<p><strong>Prijave e-mailom: </strong><strong><a href="mailto:andrea.kazesovic@zg.t-com.hr" rel="">andrea.kazesovic@zg.t-com.hr</a></strong></p>

<p> (imena sudionika, podaci o uplatitelju, OIB, adresa, telefon)</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>a) </strong><strong>Puni naziv ustanove/tijela</strong> (Sud, Državno odvjetništvo, PU ili dr.)</p>

<p> </p>

<p><strong>__________________________________________________</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>b) </strong><strong>OIB </strong> <strong>tijela/ustanove koja plaća kotizaciju </strong>(za fakturu)</p>

<p> </p>

<p><strong>_________________________</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>c) </strong><strong>Adresa</strong>_________________________________________________</p>

<p> </p>

<p> ulica, kuć. broj, pošt. broj, grad</p>

<p> </p>

<p><a rel=""><span style="color:#000000;">Tel:____</span>____</a>____ telefax:_____________ e-mail____________________________</p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p> </p>

<p><strong><em>* Dolazak sudionika očekuje se u četvrtak, 4. prosinca, u prijepodnevnim satima. </em></strong></p>

<p><strong><em>*Rad Savjetovanja započinje u četvrtak, 4. prosinca u 15 sati, a završava u subotu, 6. prosinca do 12,00 sati.</em></strong></p>

<p><strong>Za dodatne informacije o Savjetovanju možete se obratiti</strong></p>

<p><strong>gđa Andrea Kazesović 091/ 222 0 987</strong></p>

<p><a href="mailto:andrea.kazesovic@zg.t-com.hr" rel=""><strong>andrea.kazesovic@zg.t-com.hr</strong></a></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija