Jump to content
Sign in to follow this  

Zemljišno-knjižni upisi/potrebni dokumenti


Matrix

 

<p>U članku je prikazana potrebna dokumentacija i pristojbe za pojedine zemljišno-knjižne upise,uz napomenu da prijedlog kojim se inicira postupak upisa možete potražiti u Narodnim Novinama ili pak izravno u nadležnom Z.K.uredu.</p>

<p><strong>DAROVANJE</strong></p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Ugovor o darovanju</p>

<p>–Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (Domovnica ne starija od 30 dana, osobna iskaznica ili putovnica)</p>

<p>-Pristojba: 250,00 kn[PRBREAK][/PRBREAK]</p>

<p><strong>KUPOPRODAJA</strong></p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Ugovor o kupoprodaji</p>

<p>–Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava valsništva (Domovnica ne starija od 30 dana, osobna iskaznica, putovnica)</p>

<p>-Pristojba: 250,00 kn</p>

<p> </p>

<p><strong>NASLJEĐIVANJE</strong></p>

<p>Upis ide „automatski“; pravomoćno rješenje o nasljeđivanju sud ili javni bilježnik, koji su proveli ostavinski postupak i donijeli rješenje,po službenoj dužnosti su dužni dostaviti Gruntovnici te stranka ne plaća pristojbu,no u slučaju da stranka osobno dostavlja rješenje potrebni su sljedeći dokumenti:</p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti</p>

<p>-Pristojba: 50,00 kn ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe.</p>

<p><strong>ZAMJENA</strong></p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Ugovor o zamjeni</p>

<p>-Pristojba: 250,00 kn</p>

<p><strong>DIOBA/RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA</strong></p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Ugovor o diobi</p>

<p>-Pristojba 50,00 kn</p>

<p>Čestice koje su predmet diobe ili razvrgnuća moraju biti upisane u zemljišnoj knjizi, a ako tek nastaju temeljem prijavnog lista Katastra, prije podnošenja prijedloga za diobu/razvrgnuće izvršava se u Katastru cijepanje i formiranje novih čestica, o čemu Katastar po službenoj dužnosti izvještava Gruntovnicu uz dostavu prijavnog lista, kopije plana i pravomoćnog rješenja o promjeni.</p>

<p><strong>ETAŽIRANJE</strong></p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Etažni elaborat potvrđen od strane nadležnog tijela</p>

<p>–Međusuvlasnički ugovor (ako se radi o više suvlasnika)</p>

<p>–Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku)</p>

<p>–Pristojba od 50,00 do 250,00 ili kn, ovisno o prijedlogu.</p>

<p><strong>PRIVREMENA MJERA</strong></p>

<p>Vrši se službenim putem, a ako je poduzima stranka potrebni dokumenti su:</p>

<p>–Prijedlog (2x)</p>

<p>–Sudska odluka</p>

<p>-Pristojba: 100,00 kn.</p>

<p><strong>HIPOTEKA</strong></p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Ovjereni ugovor o kreditu</p>

<p>-Pristojba od 250,00 kn.</p>

<p>Pristojba 250,00 kuna plaća se ako je uz prijedlog priložen ugovor o kreditu koji nije solemniziran a ako je ugovor solemniziran ne plaća se sudska pristojba.</p>

<p><strong>FIDUCIJARNI PRIJENOS</strong></p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika</p>

<p>-Nema pristojbe</p>

<p><strong>UKNJIŽBA BRISANJA</strong></p>

<p>Uknjižba brisanja hipoteke</p>

<p>–Prijedlog u dva primjerka</p>

<p>–Brisovnica – Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju sa izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika</p>

<p>–Potvrda iz Registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe ako fizička osoba predstavlja pravnu osobu kao vjerovnika.</p>

<p>-Pristojba: 50,00 kn.</p>

 

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...