Jump to content

Aktualna pitanja kaznenog zakonodavsva - 2007.


Ane

Inženjerski biro d.d. u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske održao je tradicionalno savjetovanje iz područja kaznenog i srodnih prava. Kao rezultat ovog savjetovanja, nastao je zbornik radova Aktualna pitanja kaznenog zakonodavsva - 2007. kao djelo grupe autora, a teme koje su obrađene predstavljaju aktualna pitanja i probleme u kaznenopravnoj praksi nakon izjmene Kaznenog zakona.[PRBREAK][/PRBREAK]AKTUALNA PITANJA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA - 2007.

 

Zbornikom radova "Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2007." Inženjerski biro u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske nastavlja s dugogodišnjom praksom objave radova koji su bili prezentirani na savje¬tovanju iz područja kaznenog i srodnih grana prava. U svim radovima autori nastoje dati posebni naglasak na praksu sudova u vezi sa svim pita¬njima o kojima se piše i raspravlja na seminaru.

Ove godine autori su u Zborniku obradili niz raznolikih aktualnih tema koje su odabrane od značajnog broja tema koje su na molbu urednice savjeto¬vanja predložili suci općinskih i županijskih sudova. Kod odabira naglasak je dan na one teme za koje smo ocijenili da stvaraju određene probleme u primjeni ili se radi o temama koje su postale osobito aktualne nakon posljednjih izmjena Kaznenog zakona od 1. listopada 2006. godine, kao što je vještačenje počinitelja kaznenih djela radi utvrđivanja smanjene ubroji¬vosti u znatnoj mjeri, u kojem slučaju postoji mogućnost blažeg kažnja¬vanja.

Ostali referati posvećeni su pojedinim temama iz - kaznenog procesnog prava u tijeku prethodnog postupka, glavne rasprave i žalbenog postupka - kaznenog materijalnog prava u vezi s gospodarskim kaznenim djelima, te prekršajnog postupka s aktualnom temom prekršajnopravne zaštite od nasilja u obitelji i na športskim terenima. Jedna tema posvećena je zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova; na radionici u sklopu savjetovanja obradit će se izručenje u sudskoj praksi, a jedan referat obrađuje vrlo interesantnu temu položaja "zviždača" u hrvatskom pravnom sustavu.

Sadržaj ovog Zbornika radova poslužit će svima koji se bave primjenom kaznenog prava u najširem smislu, pa ga preporučujemo i onima koji na savjetovanje nisu mogli doći.

 

 

Marijan Benko, dipl. krim., pomoćnik ministra unutarnjih poslova - ravnatelj policije

Ana Garačić, dipl. iur., zamjenica predsjednika i predsjednica Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

prim. dr. sc. Miroslav Goreta, Centar za forenzičnu psihijatriju, Psihijatrijska bolnica Vrapče

Melanija Grgić, dipl. iur., Sektor za međunarodnu pravnu pomoć,

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

mr. sc. Zorislav Kaleb, sudac Općinskog suda u Zagrebu

Sanja Katušić-Jergović, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici

mr. sc. Antonija Kovačić, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

Ranko Marijan, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Dragan Novosel, dipl. iur., Prvi zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Jasna Omejec, profesorica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i zamjenica predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

mr. sc. Šime Pavlović, odvjetnik iz Zadra

mr. sc. Damir Primorac, sudac Županijskog suda u Splitu

Marko Rašo, dipl. iur., sudac i zamjenik predsjednika Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ksenija Turković i suradnici, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

408 stranica

Cijena: 380,00 kuna


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija