Jump to content

Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa


Ane
 Dijeli

Inženjerski biro d.d. organizira tradicionalno savjetovanje "Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa", koje će se održati dana 23. veljače 2005. godine u Sheraton Zagreb Hotelu, Kneza Borne 2, Zagreb, s početkom u 9,00 sati.[PRBREAK][/PRBREAK]Inženjerski biro d.d. već tradicionalno početkom godine organizira savjetovanje iz područja radnih odnosa, nastojeći uvijek ponuditi teme koje, kako svojom aktualnošću tako i određenim nejasnoćama u primjeni, izazivaju pozornost praktičara. I ovaj put organizator pravničkoj i ostaloj javnosti nudi čitav niz tema za koje vjerujemo da su značajne, a odnose se na obradu onih radnopravnih instituta koji u praksi izazivaju određene nedoumice, sudsku praksu te primjenu niza novih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i socijalnog osiguranja.

 

PROGRAM SAVJETOVANJA:

 

- RADNO ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE I ACQUIS COMMUNAUTAIRE

- Pravni akti EU i njihov značaj u tumačenju i primjeni propisa RH

- Prikaz sadržaja Direktiva EU i povezivanje s odredbama Zakona o radu i drugih propisa radnog zakonodavstva RH

 

- RADNOPRAVNI STATUS POMORACA U NOVOM POMORSKOM ZAKONIKU

- Terminološka određenja

- Ugovor o radu, plaće i druga prava iz radnog odnosa

- Posada broda

- Rješenja u drugim propisima

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

- RADNI ODNOSI U PRAKSI REDOVNIH SUDOVA

- Sporovi radi isplate (plaće, naknade plaće, regres, otpremnine)

- Sporovi radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu

- Sudski raskid ugovora o radu

- Privremene mjere

Iris Gović, dipl. iur., sutkinja Općinskog suda u Zagrebu

 

- ODGOVORNOST ZA ŠTETU IZ RADNOG ODNOSA

- Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu

- Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

 

- PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI NA RADU

- Izrada procjene opasnosti

- Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu i polaganje stručnog ispita, stručnjak zaštite na radu, odbor za zaštitu na radu

- Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Mr. sc. Darko Terek, odvjetnik iz Zagreba

 

- PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA U JAVNOM SEKTORU

- Princip pogodnosti

- Isplata plaće i drugih novčanih primitaka

- Sudska zaštita prava na novčana potraživanja

 

- NOVINE U SUSTAVU DOPRINOSA ZA OBVEZNA SOCIJALNA OSIGURANJA

- Novi propisi u primjeni od 1. siječnja 2005. (izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i drugi propisi)

Mr. sc. Marija Zuber, savjetnica u RiF-u, Zagreb

 

- IZBORI ZA RADNIČKA VIJEĆA

- Radnje koje treba provesti radi održavanja izbora u ožujku 2005.

- Radnička vijeća organizacijskih jedinica i glavno radničko vijeće

- Utvrđivanje rezultata izbora, razlozi i postupak poništavanja izbora

 

- REPREZENTATIVNOST SINDIKATA I DOPRINOS SOLIDARNOSTI

- Reprezentativnost u tripartitnim i kolektivnim tijelima

- Doprinos solidarnosti i otvorena pitanja u svezi s uvođenjem i primjenom

- Provođenje referenduma i rješavanje sporova

Dušanka Marinković Drača, dipl. iur., pravni savjetnik u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske

 

 

ZBORNIK RADOVA SADRŽI:

- autorske referate

- redakcijski pročišćene tekstove zakona

 

 

 

Naknada za savjetovanje iznosi 970,00 kn po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora: Inženjerski biro d.d., Zagreb, Heinzelova 4a,

broj: 2484008-1101209853 (Raiffeisen bank),

matični broj 3272010,

s pozivom na broj 02-315001 i naznakom "za savjetovanje".

Naknada uključuje:

sudjelovanje na savjetovanju,

zbornik radova: "AKTUALNA PITANJA OSTVARIVANJA I ZAŠTITE PRAVA IZ RADNIH ODNOSA - 2005.",

radni materijal,

PDV.

Dokaz o uplaćenoj naknadi molimo predočiti na ulazu u dvoranu.

Uplata se iznimno može izvršiti i gotovinom ili čekom građana na dan savjetovanja ispred ulaza u dvoranu SHERATON ZAGREB HOTELA.

Radni materijal sudionici mogu podići na dan savjetovanja od 8,00 sati.

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija