Jump to content

Doktor stomatologije postaje doktor dentalne medicine


IusInfo
 Dijeli

Izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti mijenja se naziv stomatološke djelatnosti u djelatnost dentalne medicine, doktor stomatologije u doktor dentalne medicine, a stomatološki studij zamjenjuje se nazivom studij dentalne medicine. Uređena je i djelatnost dentalnih tehničara i dentalnih asistenata što bi trebalo dovesti do kvalitetnije zdravstvene usluge i time većeg zadovoljstva pacijenata.[PRBREAK][/PRBREAK]Europski Parlament i Vijeće Europske unije 7. rujna 2005. godine donijeli su Direktivu 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija, kojom se jamči osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Pod uređenom profesijom podrazumijeva se profesionalna djelatnost kod koje je pristup i obavljanje izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija.

 

Budući da Direktiva govori o uređenoj profesiji koju obavljaju doktori dentalne medicine, postupajući po preporukama Europske komisije, bilo je potrebno naziv doktora stomatologije izmijeniti u naziv doktor/doktorica dentalne medicine.

 

Doktoru stomatologije sa završenim sveučilišnim studijem stomatologije u Republici Hrvatskoj, nadležno sveučilište izdat će potvrdu o izjednačenosti naziva doktor stomatologije s nazivom doktor/doktorica dentalne medicine.

 

S obzirom da zubni tehničari nisu imali reguliran sustav stručnog usavršavanja, obvezu ishođenja i obnavljanja odobrenja za samostalan rad te da nisu imali ustrojen svoj registar, u Zakonu su iza članka 36. dodane Glava V.a i članci 36.a do 36.m, te Glava V.b i članci 36.n do 36.p, kojima je regulirana djelatnost sada dentalnih tehničara, stjecanje i gubitak prava na obavljanje te djelatnosti, organizacija djelatnosti, međusobni odnosi doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara te vrednovanje djelatnosti dentalnih tehničara. Člancima 36.n do 36.p propisana je djelatnost dentalnih asistenata te dozvola za njihov rad kojom dokazuju stručnu osposobljenost za obavljanje djelatnosti prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine na području RH.

 

Pri Hrvatskoj stomatološkoj komori osniva se Strukovni razred dentalnih tehničara te Strukovni razred dentalnih asistenata, koji odlučuje o pitanjima važnim za njihovu djelatnost (članak 37.a). Članstvo u Komori obvezno je za sve dentalne tehničare i asistente koji obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

 

Zubni tehničari i stomatološki asistenti koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju svoju djelatnost po do sada važećim propisima, mogu i nadalje obavljati tu djelatnost pod uvjetom da u roku od godine dana steknu odobrenje za samostalan rad sukladno ovome Zakonu, odnosno asistenti dozvolu za rad.

 

Od ostalih novina ističemo da je sada propisana obveza svakog doktora dentalne medicine da istakne cjenik svojih usluga na dostupnom i za pacijente vidljivom mjestu, brisan je stavak 1. u članku 36. prema kojem je doktor stomatologije mogao obavljati stomatološku djelatnost i u karitativnom obliku u okviru vjerskih ili nevladinih udruga, a također je brisanjem riječi “privatni” u drugom stavku istoga članka, utvrđeno pravo svakog doktora dentalne medicine da u okviru svoje djelatnosti pruži dentalnu pomoć članovima svoje uže obitelji bez naknade.

 

Objavljivanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti u „Narodnim novinama“ očekuje se tijekom ovog tjedna, a izmjene će, osim dva izuzetka, stupiti na snagu osam dana od dana objave.

 

Pripremila: Ljiljana Drakulić

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img]Ova vijest objavljena je i prenesena s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija