Jump to content

e-Oglasna ploča sudova


Mrljavac

 

<p>Objavom na novoj e-Oglasnoj ploči (<a href="https://e-oglasna.pravosudje.hr/" rel="external nofollow">https://e-oglasna.pravosudje.hr/</a>) prestala je objava na svim drugim elektroničkim oglasnim pločama i stranicama sudova. Provedbom projekta IPA 2009. „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“ razvijena je i implementirana usluga elektroničke oglasne ploče (e-Oglasna ploča) te je time omogućena dostava pismena sudionicima u sudskim postupcima putem oglasne ploče korištenjem informacijskih tehnologija.[PRBREAK][/PRBREAK] </p>

<p></p>

<ul><li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/Odluka%20ministra.pdf" rel="external nofollow">Odluka ministra</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/e-Oglasna%20plo%C4%8Da_prirucnik.pdf" rel="external nofollow">e-Oglasna ploča, priručnik za korištenje</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/Postupak%20i%20pravila%20otvaranja%20korisni%C4%8Dkih%20ra%C4%8Duna%20na%20e-Oglasnoj%20plo%C4%8Di_v%201%200%20T.pdf" rel="external nofollow">Postupak i pravila otvaranja korisničkih računa na e-Oglasnoj ploči, naputak za korištenje</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/Tehni%C4%8Dki%20preduvjeti%20za%20prestanak%20objave%20pismena.pdf" rel="external nofollow">Tehnički preduvjeti za prestanak objave pismena na fizičkoj Oglasnoj ploči suda i uspostavu objave pismena na e-Oglasnoj ploči, naputak</a><br /></li>

</ul><p></p>

<p> [h=3]Sudovi[/h] Na e-Oglasnoj ploči objavljuju se presude sukladno Zakonu o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_10_53_1297.html" rel="external nofollow">53/91</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1992_12_91_2357.html" rel="external nofollow">91/92</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_10_112_1823.html" rel="external nofollow">112/99</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_10_88_1498.html" rel="external nofollow">88/01</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_117_1639.html" rel="external nofollow">117/03</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_07_88_1731.html" rel="external nofollow">88/05</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_2_185.html" rel="external nofollow">02/07</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_96_3004.html" rel="external nofollow">96/08</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_84_2720.html" rel="external nofollow">84/08</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_123_3550.html" rel="external nofollow">123/08</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1260.html" rel="external nofollow">57/11</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html" rel="external nofollow">148/11</a>-pročišćeni tekst, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html" rel="external nofollow">25/13</a> i <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_89_1807.html" rel="external nofollow">89/14</a>) te sva pismena sukladno članku 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html" rel="external nofollow">112/12</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html" rel="external nofollow">25/13</a> i <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html" rel="external nofollow">93/14</a>).</p>

<p> </p>

<p>Pored navedenog, na e-Oglasnoj ploči suda objavljuju se i sva pismena koja se prema postupovnim propisima objavljuju na oglasnoj ploči suda.</p>

<p> </p>

<p></p>

<ul><li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/Uvo%C4%91enje%20e-Oglasne%20plo%C4%8De%20sudova.pdf" rel="external nofollow">Uvođenje e-Oglasne ploče sudova</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/Ukidanje%20fizi%C4%8Dke%20oglasne%20plo%C4%8De%20sudova.pdf" rel="external nofollow">Ukidanje fizičke oglasne ploče sudova</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/Odluka%20ministra%20o%20anonimizaciji%20odluka%20i%20drugih%20pismena.pdf" rel="external nofollow">Odluka ministra o anonimizaciji odluka i drugih pismena</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/Ostvarivanje%20tehni%C4%8Dkih%20preduvjeta.pdf" rel="external nofollow">Ostvarivanje tehničkih preduvjeta za ukidanje fizičke oglasne ploče sudova</a><br /></li>

</ul><p></p>

<p> [h=3]Javni bilježnici[/h] Javni bilježnici su dužni na e-Oglasnoj ploči objavljivati sva pismena sukladno članku 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html" rel="external nofollow">112/12</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html" rel="external nofollow">25/13</a> i <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html" rel="external nofollow">93/14</a>).</p>

<p> </p>

<p>Kako javni bilježnici imaju dozvole za objavu oglasa na e-Oglasnoj ploči svakog općinskog suda, sve objave stavljene na e-Oglasne ploče sudova koji su od 1. travnja 2015. godine prestali s radom, odnosno koji su postali stalne službe sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html" rel="external nofollow">128/14</a>), ne smatraju se uredno izvršenom dostavom.</p>

<p> </p>

<p></p>

<ul><li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/HJK%20Objave%20javnih%20bilje%C5%BEnika%20na%20e-Oglasnoj%20plo%C4%8Di%20sudova.pdf" rel="external nofollow">Objave javnih bilježnika na e-Oglasnoj ploči sudova</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/HJK%20Objave%20javnih%20bilje%C5%BEnika%20na%20e-Oglasnoj%20plo%C4%8Di%20sudova,%20poja%C5%A1njenje.pdf" rel="external nofollow">Objave javnih bilježnika na e-Oglasnoj ploči sudova - pojašnjenja</a><br /></li>

<li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/HJK%20Objave%20javnih%20bilje%C5%BEnika%20na%20e-Oglasnoj%20plo%C4%8Di%20sudova,%20uputa%20za%20postupanje.pdf" rel="external nofollow">Objave javnih bilježnika na e-Oglasnoj ploči sudova – uputa za postupanje</a><br /></li>

</ul><p></p>

<p> [h=3]Financijska agencija[/h] Na e-Oglasnoj ploči Financijska agencija objavljuje pismena sukladno članku 209. stavku 5. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html" rel="external nofollow">112/12</a>, <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html" rel="external nofollow">25/13</a> i <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html" rel="external nofollow">93/14</a>).</p>

<p> </p>

<p></p>

<ul><li>

<a href="https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dodaci%20uz%20vijesti/e-Oglasna%20plo%C4%8Da/FINA%20Objave%20pismena%20na%20e-Oglasnoj%20plo%C4%8Di%20sudova.pdf" rel="external nofollow">Objave pismena na e-Oglasnoj ploči sudova</a><br /></li></ul><p></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Izvor: Ministarstvo pravosuđa RH</p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija