Jump to content

Gospodarska kaznena djela


Ane

Nakladnik Zgombić & Partneri objavo je novu knjigu pod naslovom "Gospodarska kaznena djela iz područja trgovačkih društava i vrijednosnih papira" autora mr. sc. Zorislava Kaleba, suca kaznenog odjela Općinskog suda u Zagrebu i izmiritelja Centra za mirenje pri HGK.[PRBREAK][/PRBREAK]ISBN: 953634842X

Zagreb, 2006.

Broj stranica: 388

Dimenzije: 170 × 240 mm

Uvez: TVRDI

Cijena : 234,00 kuna

 

Recenzenti : mr. sc. Gordana Mršić i mr. sc. Ivica Pezo

 

 

O knjizi:

 

Gospodarski kriminal u vezi trgovačkih društava i vrijednosnih papira, njegovo otkrivanje i suzbijanje.

 

U prvom djelu knjige autor obrađuje šest kaznenih djela iz Zakona o tržištu vrijednosnih papirima, a zatim u drugom djelu i šest kaznenih djela iz Zakona o trgovačkim društvima. te u trećem "Oduzimanje imovinske koristi od fizičkih osoba i trgovačkih društava u kaznenom postupku". U sklopu drugog djela autor obrađuje i zanimljivu tematiku: "Osuđivanost za kaznena djela kao ograničenje za imenovanje člana uprave i nadzornog odbora".

 

Autor je ukratko objasnio neke institute i pojmove iz kaznenog prava s obzirom da je knjiga namijenjena i osobama koja se ne bave svakodnevno kaznenim pravom. Neki osnovni pojmovi trgovačkog prava i prava društava su namijenjeni kaznenim sucima i odvjetnicima koji se s tim pojmovima rijetko susreću u praksi.

 

Knjiga je namijenjena: prvenstveno praktičarima, kaznenim i prekršajnim sucima koji se bave predmetima gospodarskog kriminala, parničnim sucima, policijskim djelatnicima iz odjela gospodarskog kriminaliteta, državnim odvjetnicima, brokerskim društvima, odvjetnicima kod priprema obrane za ista kaznena djela, kao i pravnicima iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga prilikom podnošenja kaznenih prijava za predmetna kaznena djela. Pored toga knjiga može koristiti i studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija iz trgovačkog prava i kaznenopravnih znanosti, naročito iz predmeta Gospodarska kaznena djela kod pisanja seminarskih radova i ispita.

 

 

SADRŽAJ

 

PREDGOVOR

KAZNENE ODREDBE IZ ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1. UVOD

2. KAZNENA DJELA IZ ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

3. HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (HANFA)

 

4. O KAZNENIM DJELIMA U BIVŠEM ZAKONU O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

5. KOMENTAR KAZNENIH ODREDBI IZ ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE I ODAVANJE POVLAŠTENIH INFORMACIJA (članak 149. ZTVP)

 

 

 

MANIPULIRANJE CIJENAMA I ŠIRENJE NEISTINITIH INFORMACIJA (članak 150. ZTVP)

 

NAVOĐENJE NEISTINITIH PODATAKA U PROSPEKTU I NJEGOVA NEDOPUŠTENA DISTRIBUCIJA (članak 151. ZTVP)

 

NEDOPUŠTENO UVRŠTENJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA (članak 152. ZTVP)

 

PRIKRIVANJE VLASNIŠTVA (članak 153. ZTVP)

 

NEDOPUŠTENA TRGOVINA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (članak 154. ZTVP)

 

OSTALA KAZNENA DJELA U VEZI VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA U VEZI KAZNENIH ODREDBI ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

 

 

KAZNENA DJELA IZ ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

1. UVOD

 

2. DAVANJE NETOČNIH PODATAKA (članak 624. ZTD)

 

3. NETOČNO PRIKAZIVANJE IMOVINSKOG STANJA (članak 625. ZTD)

 

4. POVREDA DUŽNOSTI U SLUČAJU GUBITKA, PREZADUŽENOSTI ILI NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE (članak 626. ZTD-a)

 

5. NETOČNO IZDAVANJE ILI KRIVOTVORENJE POTVRDA O POLAGANJU DIONICA (članak 627.)

 

6. POVREDA DUŽNOSTI DA SE DADE IZVJEŠĆE (članak 628.)

 

7. POVREDA DUŽNOSTI ČUVANJA TAJNE (članak 629. ZTD-a)

 

8. ZAKLJUČNO O KAZNENOM ODREDBAMA U ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

 

9. OSUĐIVANOST ZA KAZNENA DJELA KAO OGRANIČENJE ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

 

 

 

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI OD FIZIČKIH OSOBA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KAZNENOM POSTUPKU

 

UVOD

 

1. CILJ I SVRHA INSTITUTA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

 

2. ODNOS ODLUKE O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU I ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

 

3. SOCIJALNA KOMPONENTA I PRAVNA PRIRODA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

 

4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI

 

 

 

LITERATURA

KRATICE

PRILOZI:

 

ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA (NN 84/02 od 17. srpnja 2002. i NN 140/05) - redakcijski pročišćeni tekst

ZAKON O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (NN 140/05 od 28. studenog 2005.)

PRAVILNIK O ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA I INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA (NN 118/03 od 24. srpnja 2003., NN 140/05)

IZVADAK IZ ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - KAZNENE I PREKRŠAJNE ODREDBE I KAZNE REGISTARSKOG SUDA (pročišćeni tekst)

ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA NN br. 84/02, 87/02 - ispravak, 120/02- ispravak i 140/05. - redakcijski pročišćeni tekst

STVARNO KAZALO

BILJEŠKA O AUTORU


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija