Jump to content

HGK: skidanje filmova s interneta nezakonito i kažnjivo


Mrljavac
 Dijeli

ZAGREB, 13. ožujka 2012. (Hina) - Hrvatska gospodarska komora (HGK) ustvrdila je danas, suprotno tumačenju nekih medija, da je neovlašteno 'skidanje' filmova s interneta nezakonito i kažnjivo.[PRBREAK][/PRBREAK]Grupacije kinodistributera, videodistributera te kinoprikazivača HGK tvrde u priopćenju da se članak 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ne može primijeniti na skidanje nezakonitih kopija autorskih djela sa interneta, navodeći pritom da bez obzira na tehnološke promjene, autorsko pravo i dalje predstavlja temeljno ljudsko pravo priznato Općom deklaracijom o pravima čovjeka od strane Ujedinjenih Naroda.

 

Neki mediji objavili da je prema 82. članku dopušteno za osobnu upotrebu skinuti i na magnetski medij (disketu, CD, DVD, Blue-ray, tvrdi disk) pohraniti autorsko djelo i bez dozvole autora pri čemu su filmovi navedeni kao klasična autorska djela za koje ne vrijedi iznimka kao za softver.

 

Grupacije distributera i kinoprikazivača navode da članak 82. doista propisuje da fizička osoba može reproducirati autorsko djelo na bilo koju podlogu ako to čini za privatno korištenje koje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti. Međutim, navode, kako bi fizička osoba mogla iskoristiti takvo pravo bitno je da se radi o zakonito pribavljenom autorskom djelu, a ne o nezakonitoj kopiji autorskog dijela neovlašteno distribuiranoj putem Interneta.

 

Svrha zakonske odredbe je omogućiti korisnicima zakonito pribavljenih autorskih djela da naprave dodatne reprodukcije (kopije) za vlastito korištenje, primjerice digitaliziranje vlastite zbirke originalnih videograma na VHS-u za vlastito korištenje ili kopiranje vlastitog originalnog CD-a za potrebe slušanja u vlastitom vozilu ili na MP3 sviraču. S obzirom da se putem Interneta distribuiraju i nezakonite kopije filmova i glazbe, njihovim skidanjem od strane fizičkih osoba se one ne mogu naknadno legalizirati. Stoga se članak 82. ne može primijeniti na skidanje nezakonitih kopija autorskih djela sa Interneta, zaključuje HGK.

 

Predstavnici grupacija naglašavaju da brojni dostupni sustavi za razmjenu datoteka putem interneta, koji se koriste za skidanje nezakonitih kopija autorskih djela, funkcioniraju na način da se istovremeno sa skidanjem skinuti sadržaj dijeli s ostalim korisnicima sustava. Grupacije ukazuju da na taj način fizičke osobe koje skidaju određeno autorsko djelo istovremeno ga čine pristupačnim javnosti, čime se na njih ne može primijeniti članak 82.

 

Navode da osobe koje omogućuju distribuciju nezakonitih kopija autorskog djela putem interneta, odnosno putem sustava za razmjenu datoteka ili drugačije čine kazneno djelo iz članka 230. Kaznenog zakona. Stoga, fizičke osobe koje skidaju takve nezakonite kopije postaju sudionicima tog istog kaznenog djela. Naravno, na njih se ne primjenjuje članak 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kažu grupacije.

 

(Hina)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija