Jump to content

Hrvatska javna uprava


Ane
 Dijeli

Institut za javnu upravu i Narodne novine d.d. započele su izdavati prvi i jedini specijalizirani časopis za teoriju i praksu javne uprave pod nazivom "Hrvatska javna uprava".[PRBREAK][/PRBREAK]HRVATSKA JAVNA UPRAVA

 

Glavni i odgovorni urednik Dragan Medvedović

 

Uredništvo: Božo Gagro (Zagreb), Dunja Jurić-Knežević (Zagreb), Ivan Koprić (Zagreb), Zvonimir Lauc (Osijek), Pavle Matičić (Zagreb), Dragan Medvedović (Zagreb), Davorin Mlakar (Zagreb), Željko Pavić (Zagreb), Zoran Pičuljan (Zagreb), Alen Rajko (Rijeka), Milan Ramljak (Zagreb), Branko Smerdel (Zagreb)

 

Hrvatska javna uprava (HJU) je časopis koji:

 

upoznaje pravnike i druge stručnjake s teorijom i praksom javne uprave u Hrvatskoj i inozemstvu,

upućuje stručnjake na rješenja problema u primjeni i provedbi važećih pravnih propisa,

izlazi tromjesečno (četiri puta godišnje).

 

HJU putem redovnih rubrika

 

RADOVI - PRIKAZI - SUDSKA PRAKSA

 

objavljuje:

 

članke o položaju uprave u društvu i državi odnosu vlasti i javne uprave

povijesnom razvitku hrvatske javne uprave ustrojstvu i djelovanju državne uprave ustrojstvu i djelovanju lokalne samouprave i uprave, njezinom odnosu prema državnoj upravi i drugim tijelima ustrojstvu i djelovanju pravnih osoba koje obavljaju javne službe raznovrsnim oblicima nadzora nad zakonitosti i svrhovitosti rada uprave pravnom statusu, pravima i obvezama pojedinaca i pravnih osoba prema upravi

zaštiti ljudskih prava i sloboda od nezakonitog rada uprave i postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i drugim tijelima institucijama upravnog prava

planiranju, metodama, postupcima i tehnici rada u upravi pravnom položaju službenika i namještenika u državnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

financiranju državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave pravnoj doktrini, zakonodavstvu i praksi drugih država prilagodbi hrvatske državne uprave standardima Europske unije,

recenzije, prikaze i osvrte na domaće i inozemne knjige o temama iz područja javne uprave.

prikaze, komentare i izvode iz odluka Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda RH, Upravnog suda RH, drugih sudova i upravnih tijela.

Mnoštvo tema iz područja javne uprave obrađuje se s različitih aspekata - pravnog, politološkog, upravno-tehničkog i interdisciplinarnog.

HJU pridonosi znanstvenom i stručnom proučavanju hrvatske javne uprave, te reformi javne uprave u skladu s europskim standardima.

 

Godišnja pretplata iznosi 793,00 kune (uključuje PDV).

 

 

Broj 1/2005

 

SADRŽAJ

 

Riječ urednika

 

RADOVI

 

Antun Palarić

Prilagodba hrvatske državne uprave za pridruživanje Europskoj uniji 3

 

Eugen Pusić

Hrvatska javna uprava i pregovori o pridruživanju Europskoj uniji 13

 

Ivan Koprić

Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave 35

 

Dragan Medvedović

Nadzor izvršne vlasti nad općim aktima jedinica lokalne samouprave

– de lege lata i de lege ferenda – 81

 

Vedran Đulabić

Neki razvojni procesi uređenja lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj 111

 

Robert Blažević

Lika i hrvatska lokalna (i regionalna) samouprava 137

 

Teodor Antić

Odnos lokalne samouprave prema građanima – pojedinačni akti i radnje 153

 

Silva Rulic Hren

Zaštita prava na lokalnu samoupravu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske 169

 

PRIKAZI

 

Modernizacija hrvatske uprave, Zagreb, 19. veljače 2004. (Vedran Đulabić) 195

Institut za javnu upravu: kratki prikaz aktivnosti (Zoran Pičuljan) 199

 

SUDSKA PRAKSA

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija