Jump to content

Imenovanje za suca – provjera znanja pred DSV-om


IusInfo

Nakon zadnje izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću, svi kandidati koji se prvi puta imenuju za suca obvezni su pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem čije provođenje i način ocjenjivanja uređuje novodoneseni Pravilnik.[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o Državnom sudbenom vijeću koji uređuje uvjete za izbor članova i predsjednika Državnoga sudbenog vijeća (u nastavku: Vijeće) i prestanak njihove dužnosti, postupak za imenovanje i razrješenje sudaca, te postupak za utvrđivanje njihove stegovne odgovornosti, kao i druga pitanja vezana za rad Vijeća, u svojoj je posljednjoj noveli (NN 153/09), koja je stupila na snagu 29. prosinca 2009., uz ostalo, izmijenio članak 17. koji se odnosi na provjeru znanja kandidata koji se imenuju za suca.

 

Naime, u postupku imenovanja suca slobodno mjesto za suca objavljuje ministarstvo pravosuđa po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenih osoba (predsjednik suda za koji se imenuje sudac, predsjednik neposredno višeg suda i predsjednik Vrhovnog suda RH). Oglas o slobodnim mjestima u pravilu se objavljuje u „Narodnim novinama“, a sadrži poziv kandidatima da u roku, koji ne smije biti kraći od 15 dana niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje suca kao i podatke o svojem radu (članak 16.).

 

Po proteku navedenog roka, ministar pravosuđa Vijeću dostavlja sve prijave s dokazima i podacima koje su kandidati priložili uz prijavu.

 

Novina je da kandidati koji se prvi puta imenuju za suca pristupaju provjeri znanja pred Vijećem. Provjera znanja sastoji se od pisanja dvije pisane radnje koje predstavljaju izradu cjelovitih prvostupanjskih presuda utemeljenih na konkretnom spisu predmeta, a vrsta predmeta određuje se prema vrsti suda za koji su se kandidati javili na oglas za suca.

 

Kandidati iz pisanih radnji mogu ostvariti ukupno najviše 100 bodova, a oni kandidati koji su ostvarili najbolji uspjeh na provjeri znanja, pozivaju se na usmeni razgovor na kojem se ocjenjuje njihova motiviranost za rad u pravosuđu, sposobnost za rješavanje sukoba i donošenje odluka, osjećaj za pravdu i odgovorno obnašanje sudačke dužnosti. Na usmenom razgovoru može se ostvariti najviše 50 bodova.

 

Sve navedeno detaljnije propisuje novi Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na sudačku dužnost kojeg je Vijeće donijelo na sjednici održanoj 25. veljače 2010.

 

Dakle, postupak se, kako je već rečeno, sastoji od provjere znanja i razgovora s kandidatima. Provjeru znanja provodi Povjerenstvo od pet članova Državnog sudbenog vijeća koje rješenjem imenuje Vijeće.

 

Kandidatu se stavlja na raspolaganje cijeli spis osim presude, žalbe na presudu i drugostupanjske odluke. Ako postoje opravdani razlozi, kao što su zaštita privatnosti, zaštita poslovne ili službene tajne te zaštita podataka iz nekog drugog opravdanog razloga, iz spisa predmeta uklonit će se podaci o strankama u postupku (članak 4. Pravilnika.).

 

Obavijest o provjeri znanja, koja sadrži vrijeme i mjesto održavanja provjere, naznaku kandidatu da je prilikom dolaska dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, te uputu o mogućnosti korištenja zakonskih tekstova s komentarima, mora se javiti kandidatima najmanje 15 dana prije ispita.

 

Provjera znanja može trajati najviše osam sati. Povjerenstvo je dužno pregledati i ocijeniti uspjeh pisane radnje najkasnije u roku od 30 dana po dovršetku provjere znanja te odrediti kandidate koji su ostvarili najbolji uspjeh radi provođenja razgovora.

 

Na razgovor koji provode članovi Vijeća, pozvat će se najmanje dvostruki broj kandidata od broja osoba koje se imenuju sukladno oglasu, a ako je najbolji uspjeh ostvarilo više osoba od dvostrukog broja osoba koje se trebaju imenovati, pozvat će se svi kandidati koji su ostvarili najbolji uspjeh (članak 9.).

 

Nakon provjere znanja i provedenog razgovora, Državno sudbeno vijeće sastavlja listu prvenstva kandidata na temelju rezultata provjere znanja i razgovora te donosi odluku o imenovanju (članak 12.).

 

Iako Pravilnik stupa na snagu 20. ožujka 2010., ova provjera znanja primjenjuje se od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o Državnom sudbenom vijeću, dakle od 29. prosinca 2009.

 

Također, važno je istaknuti, da se ovakav način provjere znanja odnosi na kandidate koji nisu završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, no, i do tada je potrebno osigurati objektivan i transparentan postupak u kojem će se provjeriti stručna znanja i vještine kandidata koje su potrebne za obnašanje vrlo zahtjevne sudačke dužnosti.

 

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ovaj tekst objavljen je i prenesen s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija