Jump to content

Inženjerski biro d.d. predstavio tri nova izdanja


Ane

Inženjerski biro d.d. ovih je dana u svojoj nakladi objavio tri nova izdanja iz područja prava i to zbornik radova Odgovornost za štetu autora dr.sc. Ive Grbina, Ivice Crnića, dr.sc. Ivana Kaladića, mr. sc. Hrvoja Momčinovića, prof.dr.sc. Petra Klarića, dr.sc. Marijana Ćurkovića i Dražena Jakovine, zatim Zakon o sigurnosti prometa na cestama s objašnjenjima, napomenama i bilješkama, sudskom praksom, prilozima, literaturom i stvarnim kazalom autora mr.sc. Šime Pavlovića te Kazneni zakon sa sudskom praksom, sporednim kaznenim zakonodavstvom i stvarnim kazalom autora Damira Kosa, mrsc. Marina Mrčele i Dražena Tripla.[PRBREAK][/PRBREAK]U knjizi "ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA s objašnjenjima, napomenama i bilješkama, sudskom praksom, prilozima, literaturom i stvarnim kazalom" autora mr. sc. Šime Pavlovića, kroz analizu zakonskog teksta na pregledan i svakome razumljiv način daje se objašnjenje odredaba novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je u primjeni od 20. kolovoza 2004. posebno ukazujući na novine u odnosu na prije važeći Zakon, kaznene odredbe koje se odnose na pojedine zakonske članke, sudsku praksu u vezi počinjenih prekršaja i kaznenih djela te relevantne podzakonske propise.

Radi lakšeg praćenja zakonskog teksta knjiga sadrži opsežno stvarno kazalo i tekst podzakonskih propisa u prilogu.

Aktualnošću i načinom obrade teme knjiga "ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA" s objašnjenjima, napomenama i bilješkama, sudskom praksom, prilozima, literaturom i stvarnim kazalom" dragocjena je pomoć svima koji se na bilo koji način susreću s problematikom sigurnosti prometa na cestama

IZ SADRŽAJA:

• Tekst Zakona o sigurnosti prometa na cestama s objašnjenjima pojedinih zakonskih odredaba, napomenama i sudskom praksom čija stajališta mogu poslužiti i pri tumačenju odredaba ovog Zakona

• Stvarno kazalo

• Priloge:

o Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama,

o Pravilnik o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila,

o Pravilnik o vozačkim dozvolama,

o Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi

utvrđivanja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari

o Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

Cijena 300,00 kn

______________________________________________________________________

 

Damir Kos, dipl. iur., mr. sc. Marin Mrčela, Dražen Tripalo, dipl. iur.

 

KAZNENI ZAKON (autorski pročišćeni tekst) sa sudskom praksom, sporednim kaznenim zakonodavstvom i stvarnim kazalom

Knjiga "KAZNENI ZAKON (autorski pročišćeni tekst) sa sudskom praksom, sporednim kaznenim zakonodavstvom i stvarnim kazalom" Damira Kosa, dipl. iur., suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Marina Mrčele, suca Županijskog suda u Zagrebu i Dražena Tripala, dipl. iur., suca Županijskog suda u Zagrebu, koja osim autorskog pročišćenog teksta Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00 51/01 105/04) i stvarnog kazala sadrži tekst svih prije važećih odredaba Kaznenog zakona s naznakom od kada se pojedina izmjena Zakona primjenjuje, sporedno kazneno zakonodavstvo, sudsku praksu te sažeti prikaz novina koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov.,br. 105/04) dobrodošla je pomoć svima koji se u svom radu susreću s primjenom Kaznenog zakona.

IZ SADRŽAJA:

• Uvod sa sažetim prikazom novina prema Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 105/04);

• Autorski pročišćeni tekst Kaznenog zakona;

• Tekst svih ispravaka, izmjena i dopuna odnosno svih prije važećih odredaba uz naznaku od kada se koja izmjena primjenjuje;

• Sudsku praksu uz pojedine članke Kaznenog zakona;

• Sporedno kazneno zakonodavstvo (izvodi iz posebnih zakona koji sadrže pojedina kaznena djela);

• Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela;

• Opširno stvarno kazalo.

Cijena 300,00 kn

______________________________________________________________________

 

Dr. sc. Ivo Grbin, Ivica Crnić, dipl. iur., dr. sc. Ivan Kaladić, mr. sc. Hrvoje Momčinović, prof. dr. sc. Petar Klarić, dr. sc. Marijan Ćurković, Dražen Jakovina, dipl. iur.

 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Odgovornost za štetu pravna teorija i praksa smatraju jednim od najznačajnijih instituta obveznoga prava, međutim i ovo "klasično" područje prava u suvremenim životnim uvjetima svakodnevno doživljava nove izazove otvarajući niz pitanja koja se postavljaju s obzirom na sve učestalije i sofisticiranije načine uzrokovanja i oblika šteta.

Zbornik radova "ODGOVORNOST ZA ŠTETU" nakon dužeg vremena predstavlja izdanje koje na jednom mjestu obuhvaća obradu danas aktualnih tema iz ovog pravnog područja te je korisna pomoć pravnicima, ali i svima onima koji se na bilo koji način susreću s pitanjima odgovornosti (izvanugovorne i ugovorne) za naknadu štete.

Sadržaj:

Dr. sc. Ivo Grbin

ODGOVORNOST ZA ŠTETU PO OSNOVI KRIVNJE

Ivica Crnić, dipl. iur.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNIH STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI

Dr. sc. Ivan Kaladić

PODIJELJENA ODGOVORNOST

Mr. sc. Hrvoje Momčinović

UGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Prof. dr. sc. Petar Klarić

ODŠTETNA ODGOVORNOST MEDICINSKIH USTANOVA I LIJEČNIKA

Dr. sc. Marijan Ćurković

ODGOVORNOST OSIGURATELJA ZA ŠTETU NA TEMELJU OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Dražen Jakovina, dipl. iur.

ODGOVORNOST NAKLADNIKA ZA ŠTETU

Cijena 300,00 kn


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija