Jump to content

Izbori 2005.


Ane
 Dijeli

Nakladnička kuća Novi Informator d.O.o. izdala je priručnik pod nazivom "Izbori 2005. za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Priručnik urednika Davorke Foretić, dipl. iur i Krešimira Oreškovića, dipl. iur., u potpunosti objašnjava pripreme i odvijanje izbornog postupka navodeći sve relevantne odredbe zakona i drugih propisa koji reguliraju ovo područje.[PRBREAK][/PRBREAK]Riječ izdavača:

 

Ustavom Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 41/01 - proč. tekst i 55/01 - isp.) član­kom 132. regulirano je pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koja se ostvaruje preko lokalnih, odnosno područ­nih (regionalnih) predstavničkih tijela čiji su članovi izabrani na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jedna­kog i općeg biračkog prava. Vlada Repub­like Hrvatske svojom je Odlukom od 7. trav­nja 2005. (Nar. nov., br. 46/05) raspisala iz­bore za članove tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji će se održati u nedjelju, 15. svibnja 2005. Stoga, da bismo pridonijeli pripremama i poduzimanju određenih izbornih radnji do­nosimo u ovom prilogu prikaz izbornog sustava, tekst Odluke Vlade Republike Hr­vatske o raspisivanju izbora (Nar. nov., br. 46/05), Obvezatne upute Državnog izbor­nog povjerenstva Republike Hrvatske, broj LS II (Nar. nov., br. 46/05), Odluke Ustav­nog suda o imenovanju članova i zamjeni­ka stalnog sastava Državnog izbornog povjerenstva (Nar. nov., br. 44/05), izvod iz Ustava Republike Hrvatske o mjesnoj, lo­kalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o iz­boru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupra­ve (Nar. nov., br. 44/05 - proč. tekst), Za­kon o popisima birača (Nar nov., br. 19/92), izvod iz Ustavnog zakona o Ustavnom su­du Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 49/02 - proč. tekst) - glave IX., izvod iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Nar. nov., br. 155/02), glave II. i glave III. tekst Europske povelje o lokalnoj samoup­ravi (Nar. nov. - dodatak - MU br. 14/97), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 i 60/01 -vjerodostojno tumačenje), Zakon o Gradu Zagrebu (Nar. nov., br. 62/01) te Zakon o političkim strankama (Nar. nov., br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01 - redakcijski proč. tekst), odnosno propise koji se odnose na predstojeće izbore za članove predstavnič­kih tijela za lokalne i područne (regional­ne) izbore.

 

SADRŽAJ:

 

1. Izborni sustav za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (autor: doc. dr. sc. Mario Jelušić, docent na katedri Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu)

2. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o imenovanju članova i zamjenika članova stalnog sastava Državnoga izbornog povjerenstva za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

5. Izvod iz odredaba Ustava Republike Hrvatske o mjesnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - glave VI. koja nosi naziv mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava

6. Zakon o izboru Članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

7. Zakon o popisima birača

8. Izvod iz odredaba Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - glave IX. kojom je propisan nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma i izborni sporovi

9. Izvod iz Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina - glave II. koja nosi naslov prava i slobode i glave III. koja nosi naslov vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama samouprave

10. Europska povelja o lokalnoj samoupravi

11. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

12. Zakon o Gradu Zagrebu

13. Zakon o političkim strankama

 

Uredili: Davorka Foretić, dipl. iur., glavna urednica u Novom informatoru i Krešimir Orešković, dipl. iur., urednik-savjetnik u Novim informatoru i voditelj dokumentacije lista Informator.

 

opseg 48 str., meki uvez, format 21 x 28 cm

Cijena jednog primjerka 40 kn (s PDV-om)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija