Jump to content

Izmjenjen Zakon o telekomunikacijama


Zex
 Dijeli

Hrvatski je sabor u hitnom postupku donio izmjene Zakona o telekomunikacijama, kojima su značajno proširene ovlasti Agencije za telekomunikacije, a propisano je i osnivanje Vijeća korisnika.[PRBREAK][/PRBREAK]Trećinu Vijeća činit će predstavnici udruga za zaštitu potrošača, a rješavat će sporove između pružatelja i korisnika TK usluga.

 

Vijeće će djelovati u sklopu Agencije, kao savjetodavno tijelo.

 

Agencija za telekomunikacije ubuduće će, među ostalim, arbitrirati u sporovima oko zajedničke uporabe postojeće telekomunikacijske infrastrukture.

 

U krugu Agencije djelovat će i TK nadzornici, na temelju čijih će prijava inspektori iz nadležnog ministarstva izricati prekršajne kazne, koje za teže povrede Zakona mogu iznositi i do pet posto prihoda koje je operator ostvario godinu ranije.

 

Propisuje se suradnja s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, a kategorija operatora sa znatnom tržišnom snagom (SMP) uvodi se i na

područje mobilne telefonije.

 

Propisan je i rok od 60 dana za imenovanje ravnatelja Agencije za telekomunikacije, a preciznije je propisan postupak razrješenja

članova Vijeća Agencije.

 

Sabor je donio novi Zakon o zaštiti prirode kojim se, među ostalim, predviđa sudjelovanje jedinica lokalne samouprave i građana u donošenju planova za upravljanje zaštićenim područjima.

 

Donesen je i Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, kojim se predviđa ustrojiti jedinstveno središnje koordinacijsko tijelo koje bi u potpunosti provodilo postupak provjere i registracije sredstava za zaštitu bilja.

 

Sabor je ratificirao niz međunarodnih konvencija i ugovora, među kojima i dva okvirna ugovora o zajmu između Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, kojima se kani financirati obnova i izgradnja škola u Hrvatskoj, te komunalna društvena infrastruktura na otocima.

 

Izmijenjena je Odluka o redoslijedu i dinamici privatizaciji INA-e, kojom se prodaja dionica nacionalne naftne kompanije odgađa do kraja

godine.

 

Donesen je Pravilnik o javnosti rada Sabora i radnih tijela kojim se, u velikoj mjeri, formalizira već prisutna praksa glede organiziranog posjeta građana, saborskih prijenosa, akreditiranja novinara itd.

 

U drugo saborsko čitanje upućene su izmjene Zakona o upravnim pristojbama, zakoni o šumama i lovstvu, te Zakon o doplatku za djecu.

 

Saborskom istražnom povjerenstvu za Radimira Čačića i Zlatka Tomčića produljen je mandat za tri mjeseca.

 

Dužnosti predsjednika Odbora za izbor i imenovanja razriješen je Branimir Glavaš, a na to je mjesto imenovana HDZ-ova zastupnica Nevenka Majdanić.

 

Hrvatski sabor zaključio je današnje zasjedanje, a 14. će sjednicu nastaviti u utorak.

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija