Jump to content

Izuzeće suca od obavljanja sudske dužnosti


IusInfo
 Dijeli

Ustavni sud: okolnost da je isti sudac u predistražnom postupku donio jednu od posebnih privremenih izvidnih mjera, da bi kasnije tijekom postupka, nakon podignute optužnice, kao predsjednik izvanraspravnog vijeća sudjelovao u donošenju rješenja o produljenju pritvora, ne predstavlja razlog za isključenje niti razlog za otklon od obavljanja sudske dužnosti.[PRBREAK][/PRBREAK]Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Vrhovnog suda, kojim je odbijena žalba podnositelja podnesena protiv rješenja Županijskog suda u S. B.

 

Prvostupanjskim rješenjem podnositeljima je u tijeku postupka nakon podignute optužnice zbog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga iz članka 173. stavka 2. Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06 i 110/07), produljen pritvor na temelju zakonske osnove iz članka 102. stavka 1. točke 4. Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 110/97, 27/98. – ispr., 58/99, 112/99, 58/02, 143/02. – ispr., 63/03 – proč. tekst i 115/06 - u nastavku: ZKP).

 

Podnositelji smatraju da im je osporenim rješenjima, zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrijeđeno ustavno pravo na nepristrano suđenje zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava RH.

 

U ustavnoj tužbi navode kako je sudac S. F. bio predsjednik izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u S. B., koje je donijelo osporeno rješenje o produljenju pritvora podnositeljima, a koji je prethodno, tijekom istražnog postupka, glede podnositelja donio rješenje o privremenom ograničavanju ustavnih prava i sloboda na tajnost telefonskih razgovora (u smislu članka 180. ZKP-a).

 

Smatraju kako navedena okolnost, sukladno članku 36. stavku 1. ZKP-a, predstavlja razlog za izuzeće suca, a budući da se on nije izuzeo, prema njihovom mišljenju, povrijeđeno je njihovo ustavno pravo na pravično i nepristrano suđenje.

 

Ustavna tužba nije osnovana.

 

Podnositeljima je stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela zlouporabe opojnih droga iz članka 173. stavka 2. KZ-a, a sud je utvrdio kako je produljenje pritvora protiv podnositelja, zbog posebno teških okolnosti djela, neophodno i dalje.

 

Vrhovni sud, odlučujući o žalbi podnositelja, osporenim je rješenjem u cijelosti prihvatio stajalište prvostupanjskog suda kako i nadalje postoje razlozi za primjenu mjere pritvora protiv podnositelja iz članka 102. stavka 1. točke 4. ZKP-a.

 

ZKP odredbom članka 36. stavka 1. propisuje slučajeve isključenja suca od obavljanja sudske dužnosti. Odredbom točke 5., sudac ili sudac porotnik isključen je od obavljanja sudske dužnosti ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke nižeg suda ili ako je u istom sudu sudjelovao u donošenju odluke koja se pobija žalbom ili izvanrednim pravnim lijekom. Odredbom članka 36. stavka 2. ZKP-a propisana je mogućnost da sudac bude otklonjen od obavljanja sudske dužnosti ako se izvan slučajeva za isključenje navedu i dokažu okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristranost.

 

U konkretnom slučaju, sudac S. F. bio je predsjednik izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u S. B., koje je donijelo osporeno rješenje o produljenju pritvora podnositeljima, a koji je prethodno u predistražnom postupku, u smislu članka 180. ZKP-a, odredio (privremenu izvidnu) mjeru nadzora i snimanja telefonskih razgovora glede podnositelja ustavne tužbe.

 

Polazeći od tih utvrđenja, tj. da je isti sudac u predistražnom postupku donio jednu od posebnih privremenih izvidnih mjera, da bi kasnije tijekom postupka nakon podignute optužnice, kao predsjednik izvanraspravnog vijeća sudjelovao u donošenju osporenog rješenja o produljenju pritvora podnositeljima, navedena okolnost ne predstavlja razlog za isključenje (članak 36. stavak 1. ZKP) niti razlog za otklon od obavljanja sudačke dužnosti (članak 36. stavak 2. ZKP).

 

Te zakonske odredbe imaju za svrhu jamčiti sudačku nepristranost pri donošenju odluka kojima se meritorno odlučuje »o sumnji ili optužbi zbog kaznenog djela« (članak 29. stavak 1. Ustava; slično članak 6. stavak 1. Europske konvencije o ljudskim pravima), a ne pri donošenju sukcesivnih postupovnih odluka u sudskom predmetu koje prethode sudskoj odluci za čije donošenje zakon ne traži »vrlo visok stupanj« uvjerenja o krivnji (arg. iz presude Europskog suda za ljudska prava od 24. svibnja 1989., u predmetu Hauschildt protiv Danske, § 27).

 

Stoga Ustavni sud ocjenjuje da u postupku donošenja osporenog prvostupanjskog rješenja o produljenju pritvora podnositeljima nisu zanemarene odredbe ZKP-a o otklonu suca u kaznenom postupku te da nije dovedena u sumnju objektivna nepristranost suca.

 

Odluka Ustavnog suda broj U-III-3543/2009 od 29. srpnja 2009., objavljena je u Narodnim novinama broj 98/09 od 12. kolovoza 2009.

 

Pregled odluke pripremila: Ljiljana Drakulić

 

Ova vijest objavljena je i prenesena s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija