Jump to content

Javna rasprava o izmjen. Zakona o elektron. komunikacijama


Mrljavac
 Dijeli

ZAGREB, 28. travnja 2011. (Hina) - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je putem internetske stranice javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama na koji će se do 20. svibnja moći očitovati zainteresirani sudionici na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u Hrvatskoj, a osobito operatori, industrija i udruge za zaštitu potrošača.[PRBREAK][/PRBREAK]Iz tog ministarstva napominju kako se Republika Hrvatska obvezala u postupku pristupnih pregovora donijeti izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama iz 2008. u svrhu potpunog usklađivanja s novom pravnom stečevinom EU iz 2009. godine.

Ovim Nacrtom prijedloga Zakona uređuje se dodatno jačanje neovisnosti, samostalnosti i učinkovitosti nacionalnoga regulatornog tijela - Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u obavljanju regulatornih i drugih zadaća.

Također, predviđeno je jačanje mehanizama kojima se dodatno osigurava zaštita prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga, uključujući i osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na razdoblje trajanja pretplatničkih ugovora, opće uvjete poslovanja operatora i djelotvornije rješavanje sporova između krajnjih korisnika usluga i operatora elektroničkih komunikacija.

Tako se prava prepaid korisnika izjednačavaju s pravima pretplatnika, primjerice predlaže se zabrana operatorima da uvjetuju korisnicima sklapanje pretplatničkog ugovora za jednu uslugu kupnjom terminalne opreme ili sklapanjem pretplatničkog ugovora za neku drugu uslugu. Također, prepaid korisnici imaju pravo na uvrštenje u javni imenik pretplatnika.

Predviđa se da opći uvjeti poslovanja operatora javnih komunikacijskih usluga moraju biti napisani jednostavnim jezikom razumljivim prosječnom korisniku, a za operatore je predviđena obveza redovitog objavljivanja usporedivih podataka o cijenama njihovih usluga.

Mogućnost postavljanja zabrane odlaznih javnih komunikacijskih usluga proširuje se uz govorne i na podatkovne usluge (kao što su SMS i MMS poruke). Jednako tako operatori moraju osigurati korisnicima na njihov zahtjev, uz već postojeću zabranu poziva na određene vrste brojeva, i zabranu slanja ili primanja SMS i MMS poruka na ili s određenih vrsta brojeva.

Dodatno se unaprjeđuje i jača mehanizam za upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, u cilju poticanja daljnjih ulaganja u njezinu izgradnju i razvoj te omogućivanja otvorenog pristupa internetu za sve građane.

Predviđa se poboljšanje djelotvornosti i transparentnosti postupaka planiranja i upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, uključujući i pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola za njegovu uporabu, kao i uređenje prijenosa i davanja u najam, a u cilju prevladavanja digitalnog jaza.

Također, predviđa se jačanje mehanizama za zaštitu sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, osobito u slučaju povrede osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama, te djelotvorniji inspekcijski nadzor na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koji se iz djelokruga središnjeg tijela državne uprave (Ministarstva) prebacuje u nadležnost nacionalnoga regulatornog tijela (HAKOM).

(Hina)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija