Jump to content

JPP i drugi načini upravljanja nekretninama


Ane

Novi informator d.d. objavio je u svojoj nakladi pripručnik grupe autora pod nazivom Javno-privatno partnerstvo i drugi načini upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova i županija.[PRBREAK][/PRBREAK]Javno-privatno partnerstvo i drugi načini upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova i županija

 

 

Opseg: 208 str.

Format: 17 x 24 cm

Uvez: meki

Šifra: 03960001

 

Cijena: 250.00 kn

narudžbenica

 

Predgovor

 

Javno-privatno partnerstvo skupni je naziv za različite vrste i oblike poslova koje zaključuju država i druge osobe javnog prava s fizičkim i pravnim osobama privatnog sektora.

 

Radi se o modelu izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturnih i društvenih projekata uz pomoć i uz sudjelovanje privatnog sektora, koji se u svijetu razvija već dvadesetak godina. Da bi olakšale provođenje takvih projekata, mnoge su europske države donijele posebne propise ili smjernice kojima pružaju zakonodavni okvir ili kojima usmjeravaju provođenje takvih projekata. Praksa Republike Hrvatkse na području javno-privatnog partnerstva do sada je, iako ne prebogata, bila uspješna.

 

Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva (JPP), objavljenim u Narodnim novinama, br. 98 od 7. srpnja 2006. godine, propisane su osnove za pravni okvir primjene ugovornih modela javno-privatnog partnerstva te institucionalni okvir za njegovu provedbu na razini države, županija, gradova i općina. Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (Nar. nov., br. 137/06) propisani su limiti do kojih se mogu zaključiti ugovori o javno-privatnom partnerstvu na razini općina, gradova i županija. Uredbom o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative (Nar. nov., br. 20/07) propisan je obvezatni sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti, obvezatni prilozi i dokumentacija te način izvještavanja o izvršenju sklopljenih ugovora za privatno-financijsku inicijativu za javne partnere na razini općina, gradova i županija.

 

Postojeća regulativa pruža pravni i institucionalni okvir za javno-privatno partnerstvo, ali za daljnji razvoj tog područja potrebno ga je još dodatno i cjelovito normirati. Uz razmatranje i analizu navedenih akata te nekih najvažnijih međunarodnih izvora na tom području, u ovoj se knjizi razmatra porezni aspekt javno-privatnog partnerstva, i to prije svega porez na dodanu vrijednost i porez na promet nekretninama, koji će u provedbi pojedinih modela javno-privatnog partnerstva imati glavne učinke.

 

Osim tema vezanih uz javno-privatno partnerstvo u knjizi su obrađena dva najčešća načina raspolaganja nekretninama u vlasništvu, općina, gradova, županija i Republike Hrvatske. Tako je posebno obrađen postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općina, gradova, županija i Republike Hrvatske, a posebno postupak prodaje nekretnina u njihovom vlasništvu, pri čemu su obrađeni i dani odgovori na mnoga otvorena pitanja iz prakse te je na odgovarajućim mjestima navedena i dostupna sudska praksa.

 

Autori: mr. sc. Jasna Brežanski, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske;Jopis Čengija, dipl. ing. građ., Hrvatski institut za mostove i konstrukcije;mr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske;Saša Marenjak, dipl. ing. građ., Hrvatski institut za mostove i konstrukcije;Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave;Katica Amidžić - Peročević, dipl. iur., viša savjetnica u Ministarstvu financija;Maja Lukeš - Petrović, dipl. iur., načelnica Odjela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija;Kamilo Vrana, direktor Sektora za javno-privatno partnerstvo Agencije za promicanje izvoza i ulaganja


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija