Jump to content

Koliko autoškola treba Hrvatskoj?


IusInfo
 Dijeli

Novim Pravilnikom o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola, koji je stupio na snagu 28. listopada 2009., propisani su kriteriji za određivanje dovoljnog broja autoškola te uvjeti i način za utvrđivanje mreža autoškola.[PRBREAK][/PRBREAK]Kriterij za broj autoškola je godišnji potencijalni broj kandidata za vozače. Prema starom Pravilniku, koji je stupanjem na snagu novoga prestao važiti, uz broj kandidata za vozače, kriterij je još bio i norma rada instruktora vožnje i broj instruktora vožnje koji su u procesu osposobljavanja kandidata za vozače.

 

Potencijalni broj kandidata za vozače na godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj čini broj stanovnika one dobne skupine koja je stekla uvjete za osposobljavanje, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za vozače B kategorije, uvećane za 10%, a prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku.

 

Nova autoškola, sukladno članku 4. Pravilnika može se otvoriti u gradu u kojem:

 

1. ne postoji autoškola, uz uvjet da je na području koje gravitira toj novoj autoškoli najmanji godišnji potencijalni broj kandidata za vozače 200 ili

2. je postojala samo jedna autoškola koja je u međuvremenu prestala s radom,

3. postoji određeni broj autoškola ukoliko je u tim autoškolama broj osposobljenih kandidata za vozače tijekom protekle godine veći od potrebnog broja instruktora vožnje u tim autoškolama koji su u procesu osposobljavanja.

 

Ovlaštena stručna organizacija obavlja analizu potreba za otvaranjem novih autoškola za narednu godinu, a podatke o tome dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Na temelju analize, MUP utvrđuje postoji li stvarna potreba za otvaranjem nove autoškole u pojedinom mjestu. Podnositelj zahtjeva mora prije od MUP-a putem te organizacije zatražiti obavijest djeluje li već na tom području dovoljan broj autoškola (članak 6.).

 

Kada postoji potreba za otvaranjem nove autoškole, podnositelj će MUP-u podnijeti zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada. Na temelju zahtjeva MUP će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole, odnosno uvjeta za upis u registar autoškola. Uz zahtjev za otvaranje nove autoškole, potrebno je priložiti određene dokumente koji su navedeni u članku 8. Pravilnika.

 

Ako zahtjev podnesu dva ili više podnositelja, odabir vrši povjerenstvo MUP-a, a prednost se daje podnositelju s kvalitetnijim prostorom i vježbalištem, opremljenošću i stručnom spremom kadrova (članak 9.).

 

Registar autoškola vodi MUP temeljem čijeg se rješenja autoškole i brišu iz registra:

 

1. u slučaju trajne zabrane rada autoškole,

2. na prijedlog ovlaštene stručne organizacije kada autoškola prestane s radom,

3. ako autoškola zatraži brisanje iz registra autoškola.

 

Ukoliko je nekoj autoškoli trajno zabranjen rad, ili je brisana iz registra, kandidati koji su započeli s osposobljavanjem imaju pravo nastaviti osposobljavanje u drugoj autoškoli, a autoškola je dužna bez naknade u roku sedam dana izdati kandidatima za vozače potvrde s podacima o realiziranom dijelu programa osposobljavanja od dana primitka rješenja (članak 13.).

 

Trenutno u Republici Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog autokluba, ima 574 autoškola. Vozačke ispite organizira i provodi isključivo Hrvatski autoklub. Kandidati se mogu osposobljavati za sljedeće kategorije vozila: A1, A, B, B + E, C1, C1 + E, C, C + E, D, D + E, F, G i M.

 

Najčešća kategorija osposobljavanja je B. U osposobljavanje se može uključiti osoba koja je duševno i tjelesno sposobna za upravljanje vozilom B kategorije (ima uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove), nije mlađa od 17,5 godina, i koja može samostalno rješavati ispitne testove (pismena je). Za vozače se mogu osposobljavati i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, ako imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

 

S obzirom na broj županija i gradova prema broju autoškola, postavlja se pitanje imamo li u Hrvatskoj premalo ili previše autoškola? Također, osiguravaju li postojeći propisi kvalitetnu obuku kandidatima za vozače motornih vozila, s ciljem postizanja veće prometne kulture, sigurnijih prometnica i time manje poginulih?

 

Činjenica je da su autoškole većinom locirane u većim gradovima, a cijene obuka variraju od grada do grada i od autoškole do autoškole, te iako kandidati često odabiru jeftiniju varijantu, ona ne mora nužno značiti i lošiju kvalitetu obuke. U konačnici, kvaliteta budućeg vozača, osim o vještinama koje je stekao u autoškoli ovisi i o njegovom ponašanju u prometu odnosno odgovornosti prema drugim sudionicima u prometu.

 

Pripremio: Renato Podbojec, dipl.iur.

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ova vijest objavljena je i prenesena s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija