Jump to content

Komentar zakona o odgovornosti pravnh osoba za KD


Ane
 Dijeli

Izdavačka kuća Inženjerski biro d.d. objavila je u svojoj nakladi novo izdanje pod nazivom "Komentar zakona o odgovornosti pravnh osoba za kaznena djela", autora Šime Pavlovića.[PRBREAK][/PRBREAK]RIječ autora:

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela objavljen je u NN br. 151 od 24. rujna 2003., a stupio je na snagu šest mjeseci od dana objavljivanja. Ovim se Zakonom prvi put u našem pravnom sustavu uvodi kaznena odgovornost pravnih osoba koje su do tada odgovarale zamo za privnerdne prijestupe i prekršaje. Zakon se sastoji od samo 37 članaka i očito je da je primjena odredaba toga Zakona moguća samo uz supsidijarnu primjenu Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o uredu za suzbirjanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Međutim, uz naveden zakone primjenjuju se i međunarodne konvencije koje je RH ratificirala i potvrdila.

 

 

Knjiga sadrži:

 

Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela s Kazalom pojmova

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom

Zakon o potvrđivanju Kaznenopravne konvencije o korupciji

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu

Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje krijumčarenja ljudi, posebice žena i djece te Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, kojima se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta

Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

Zakon o sprječavanju pranja novca

Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

 

 

Cijena 350,00 kn

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija