Jump to content

MVPEI o talijanskom zakonu o ekološkoj zoni u Jadranu


Zex

Hrvatska smatra da sve jadranske zemlje imaju interes pridonijeti boljoj zaštiti Jadrana od ekoloških rizika te stvoriti okvir za još učinkovitiju suradnju na tome području, reakcija je hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u ponedjeljak na usvajanje talijanskog zakona o uspostavi ekološke zone u Jadranu.[PRBREAK][/PRBREAK]"Hrvatska je bila informirana da se u Italiji razmatra proglašenje ekološke zone te da se o tome vodi rasprava u talijanskom parlamentu", doznaje se u MVPEI-u.

 

"U ovom trenutku ne raspolažemo s konačno usvojenim tekstom zakona o proglašenju, o čemu očekujemo da će nas se posebno formalno izvijestiti. Hrvatska smatra da je odnose na Jadranu potrebno rješavati na temelju Konvencije UN o pravu mora. Smatramo i da sve jadranske zemlje imaju interes pridonijeti boljoj zaštiti Jadrana od ekoloških rizika te stvoriti okvir za još učinkovitiju suradnju na tome području", kažu u MVPEI-u upitani za reakciju na usvajanje talijanskog zakona.

 

Zakon o uspostavi zoni ekološke zaštite i utvrđivanju njezinih vanjskih granica talijanski je Senat, prema informaciji objavljenoj na njegovoj web stranici, usvojio 31. siječnja ove godine, nakon što je to već učinio i Zastupnički dom.

 

Zakon je usvojen na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša a temeljem Konvencije Ujedinjenih naroda od 1982. godine.

 

Granice zone ekološke zaštite utvrđuju se temeljem sporazuma sa zemljama s kojima Italija graniči, stoji u zakonu koji kaže i da "do datuma stupanja na snagu navedenih sporazuma, vanjske granice ekološke zone prate crtu sredine".

 

Od trenutka stupanja zakona na snagu, najavljuje članak 2. zakona, u području zone ekološke zaštite Italija će provoditi svoju jurisdikciju u materiji zaštite i očuvanja morskog okoliša, uključujući i arheološke i povijesne baštine, kako uz Konvenciju o morima UN-a predviđa i konvencija UNESCO-a iz 2001. godine.

 

U području zone ekološke zaštite primjenjuju se, i spram brodova pod stranom zastavom i stranih državljana, odredbe talijanskog zakona, zakona Europske unije i međunarodnih sporazuma o prevenciji i suzbijanja svih oblika zagađivanja mora, od zagađivanja otpadnim vodama do zagađenja aktivnostima istraživanja i iskorištavanja morskog dna, a zakon se, stoji u članku 3, ne primjenjuje na ribolovne aktivnosti.

 

Zakon propisuje da se zona uspostavlja dekretom predsjednika Talijanske Republike uz prethodnu odluku vlade, a ministarstvo vanjskih poslova o njoj obavještava države s kojima Italija graniči i zemlje koje joj se nalaze nasuprot.


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija