Jump to content

MZOŠ: Osnovne i srednje škole, izmjene i dopune Zakona


newbie

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 28. lipnja 2010. objavilo poziv na raspravu o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s konačnim prijedlogom.[PRBREAK][/PRBREAK]Državni pedagoški standardi

Predlaže se dopuna kojom bi se, uz dosadašnje materijalne, kadrovske, zdravstvene, tehničke, informatičke i druge uvjete za optimalno ostvarivanje nacionalnog kurikuluma, državnim pedagoškim standardom utvrđivala i veličina matičnih i područnih škola.

 

Djeca koja ne poznaju dostatno hrvatski jezik

Umjesto sadašnje dužnosti škola da pruže posebnu pomoć djeci državljana RH koja se vraćaju iz inozemstva i ne poznaju dostatno hrvatski jezik, dužnost bi bila pružiti takvu pomoć svoj djeci koja imaju pravo školovanja u RH.

 

Pedagoške mjere

Pedagošku mjeru opomene bi i dalje izricao razrednik, ukora razredno vijeće, strogog ukora učiteljsko vijeće, odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka i opomene pred isključenje učiteljsko u osnovnoj, odnosno nastavničko vijeće u srednjoj školi. Najtežu pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu (osnovne škole) bi izricalo učiteljsko vijeće a ne ravnatelj, dok bi mjeru isključenja (srednje škole) i dalje izricao ravnatelj.

 

Tjedna norma

Tjednu normu za pojedini nastavni predmet, zajedno sa ostalim poslovima koji proizlaze iz naravi i opsega takvog rada, će za srednje škole i dalje propisivati ministar. Predlaže se da ministar propisuje tjedne radne obveze i u osnovnoj školi, brišući obvezu da to čini u skladu sa količinom neposredno odgojno-obrazovnog rada ugovorenog kolektivnim ugovorom.

 

U odnosu na tjednu normu neposrednog rada s učenicima prema ovom Zakonu, ne predviđa se izmjena za učitelje razredne nastave koja iznosi broj sati propisan nastavnim planom i programom. Tjedni raspon norme od 22 do 24 sata za učitelja predmetne nastave se ne bi mijenjao, a umjesto 2 sata odgojno-obrazovnog rada razrednika, bio bi uključen širi pojam njegovog odgojno-obrazovnog rada. Nastavnicima u srednjoj školi se izmjena ne bi odnosila na tjednu teorijsku, praktičnu nastavu i izvođenje obrazovnih programa u odgojnim skupinama, već bi umjesto 2 sata razrednika bio uključen razrednikov odgojno-obrazovni rad.

 

Umirovljavanje

Radnicima školskih ustanova bi ugovor o radu prestajo s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog osiguranja. Učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnatelju, ugovor o radu bi prestajao istekom te školske godine radi pedagoške opravdanosti u odnosu na učenike, kao u razdoblju od 2005. do 2008.

 

Uvjeti za učitelje i nastavnike

Zakonskom uvjetu za učitelja razredne nastave bi, uz integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje, bili dodani: diplomski studij za učitelje, stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

 

Za poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi i nastavnika u srednjoj školi zakonskom uvjetu završenog diplomskog sveučilišnog studija odgovarajuće vrste bi bio dodan i takav diplomski specijalistički stručni studij.

 

Učitelji koji zakonski uvjet ne ispunjavaju

Kao i 2001.-2005. te od 2008., neizmjenjena ostaje mogućnost da učitelji razredne nastave koji su dvogodišnji studij upisali do 1992. i učitelji predmetne nastave koji su višu stručnu spremu stekli do 7.1.1991. iznimno mogu nastaviti s obavljanjem poslova u skladu sa svojim radnim mjestom, te se na radnom mjestu učitelja zaposliti.

 

Uvjeti za ravnatelja od 2012.

Uvjet za ravnatelja, završen sveučilišni diplomski studij, bio bi proširen sa: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

 

Uvjeti za ravnatelja do 2012.

Prijedlog ne predviđa izmjenu roka 1.1.2012., kada će ova odredba stupiti na snagu. Do tad će se primjenjivati dosadašnja prijelazna odredba kojom se ispunjavanje uvjeta, isključivo kandidatu za ravnatelja ali ne i za učitelja, utvrđuje po odredbama Zakona o osnovnom školstvu, odnosno Zakona o srednjem školstvu.

 

Ravnatelj srednje škole mora ispunjavati uvjete za nastavnika i imati stečenu visoku stručnu spremu.

 

Nakon razdoblja 2001.-2005. tijekom kojega je za ravnatelja osnovne škole mogla biti imenovana samo osoba sa visokom stručnom spremom, sredinom 2005. je utvrđeno da 47% tj. više od 400 tadašnjih ravnatelja istu nema stečenu, a sudski sporovi ukazali na nezakonitost takvih imenovanja, te su uvjeti izmjenjeni.

Stoga, prema ZID ZOŠ iz 2005. koji se u ovom dijelu primjenjuje i danas, kandidat mora ispuniti tadašnji zakonski uvjet za stručnog suradnika ili učitelja, tom prilikom snižen ponovno na najmanje višu stručnu spremu.

Naime, ispunjavanjem tog uvjeta, ujedno je ispunjen uvjet i za ravnatelja škole.

 

HUROŠ (Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola) 2009. iznosi da je ravnatelja sa višom stručnom spremom u tom trenutku još uvijek više od 340, a u istom zapisniku sjednice njenog Predsjedništva je iznesena bojazan radi egzistencijalne neizvjesnosti smatrajući rok do 2012. nedostatnim za doškolovanje.

Prema službenim bilješkama objavljenim putem web-stranice ove udruge, na sastanku predstavnika udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola (HUROŠ: Nikica Mihaljević, Karmen Hans Jalšovec i Vlade Dragun; UHSR: Suzana Hitrec, Drago Bagić i Edita Stilin) sa ministrom Radovanom Fuchsom i državnim tajnicima Dijanom Vican i Želimirom Janjićem, održanom 17.svibnja 2010. u MZOŠ, između ostalog je zatraženo da se rokom doškolovanja ravnatelja utvrdi 1.1.2015., a nakon objave ovog Prijedloga je upućen zahtjev za još jednim sastankom jer se dogovarani sadržaj nije našao u njegovom tekstu.

 

Naime, sukladno prethodno propisanim rokovima, predloženo je da osoba imenovana za ravnatelja školske ustanove, koja se zatekne na toj dužnosti u vrijeme stupanja na snagu ovog Zakona, nastavi obnašati dužnost do isteka mandata, odnosno najkasnije do 1.1.2012.

 

Od 2012.

1.1.2012. stupaju na snagu odredbe o uvjetima za ravnatelja, njegovom ugovoru o radu i mogućnosti da se s osobom koja ga zamjenjuje na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, sklopi ugovor na određeno radno vrijeme. Za to vrijeme će ravnateljev prethodni ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme mirovati, a najdulje u trajanju dva mandata po 5 godina.

 

 

Pripremila: Ana Miljak


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija