Jump to content

Natječaj za upis na PDS Kriminalističko istraživanje


Zex
 Dijeli

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za upis IV. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij „Kriminalističko istraživanje“ u trajanju od tri trimestra, s početkom u siječnju 2012. godine.[PRBREAK][/PRBREAK]Završetkom Studija student stječe naziv sveučilišni specijalista kriminalističkog istraživanja (univ. spec. crim.).

 

Studij se izvodi kao hibridna ili mješovita nastava (hybrid, mixed mode ili blended learning), tj. kombinacija nastave u učionici i e-učenja (učenje uz pomoć ICT tehnologije) te klasične nastave.

Na prijedlog voditelja Vijeće studija svakom će polazniku prije početka predavanja dostaviti raspored oblika nastave predmeta koji se predaju uz pomoć ICT tehnologije (ICT supported teaching and learning) i predmeta koji se izvode u učionici (f2f ili face-to-face).

Student tijekom Studija obvezatno:

- izrađuje pisani esej prema Izvedbenom programu,

- polaže ispite na Pravnom fakultetu u Rijeci i

- prisustvuje na 5 vježbi u drugom trimestru.

 

1. Uvjeti za upis

Pravo upisa ima osoba koja je završila dodiplomski studij ili osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij, a iznimno i osoba koja je završila drugi studij u trajanju od četiri godine.

a) Dipl. pravnik, odnosno magistar prava i dipl. kriminalist, odnosno magistar kriminalistike upisuju se bez posebnih uvjeta.

b) Osobe koje su završile dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ekonomije, politologije, sociologije, psihologije, povijesti, etnologije, edukacijsko-rehabilitacijski, prometni ili drugi studij u trajanju od 4 godine s najmanje dva pravna predmeta za upis moraju ispuniti posebne uvjete:

b.1) najmanje godinu dana radnog iskustva u djelatnostima iz područja obuhvaćenog programom Studija i

b.2) položena dva prethodna ispita iz kaznenog materijalnog i postupovnog prava.

c) Studij također mogu upisati polaznici sa završenim drugim dodiplomskim ili diplomskim studijem u trajanju od četiri godine bez dva pravna predmeta, s napomenom da moraju ispuniti posebne uvjete:

c.1) imati najmanje godinu dana radnog iskustva u djelatnostima iz područja obuhvaćenog programom Studija i

c.2) položena tri prethodna ispita iz ustavnog, kaznenog materijalnog i postupovnog prava.

Studenti navedeni pod 1.b) i c) polažu prethodne ispite do 1. veljače 2012.

d) Polaznik mora poznavati jedan svjetski jezik do razine mogućnosti praćenja stručne literature i osnovne stručne komunikacije što se prema potrebi provjerava na način koji na prijedlog voditelja, utvrđuje Vijeće Studija.

 

2. Broj upisnih mjesta

Broj upisnih mjesta je do 40 polaznika. Redoslijed pri upisu određen je Izvedbenim programom.

 

3. Školarina

Školarina po trimestru iznosi 7.000,00 kn.Školarina se može platiti u dvije rate s time da prva rata za svaki trimestar iznosi najmanje 4.000,00 kn.

Školarina za studenta koji za trimestar plati cijeli iznos odjednom, za pojedini trimestar iznosi 6.000,00 kn.

 

4. Rokovi za prijavu na natječaj

Prijava za upis podnosi se najkasnije do 16. prosinca 2011. Uredu za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka.

 

5. Prijava

Prijavi se prilaže potvrda o uplati na žiro račun Pravnog fakulteta: 2402006-1100110025, poziv na broj: 294-66111001, s naznakom: „Školarina za PDSS Krim.i.“. Prijave bez potvrde o uplati neće se uzeti u obzir. Obrazac prijavnog lista dostupan je na web stranici: www.pravri.hr.

Uz prijavu obvezatno priložiti:

1. izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom dodiplomskom ili (najmanje) četverogodišnjem diplomskom studiju;

2. ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija te zbroj ECTS bodova (ako postoji);

3. potvrdu o zaposlenju (ako je kandidat zaposlen);

4. presliku naloga za plaćanje školarine za semestar koji se upisuje;

5. potvrdu o uplaćenim troškovima ispita - samo kandidati navedeni u točki 1.b) i c) koji polažu prethodne ispite. Kandidati uplaćuju: a) iznos od 400,00 kn ako polažu dva ispita, odnosno b) iznos od 600,00 kn ako polažu tri ispita, na žiro račun Pravnog fakulteta: 2402006-1100110025, poziv na broj: 294-66111001, s naznakom: „Troškovi prethodnih ispita – Krim.i.“;

6. osobne i druge tehničke podatke prema zahtjevu Ureda za studente, s napomenom da se osobni podatci mogu isključivo koristiti za Studij.

 

6. Obavijest o rezultatima natječaja

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije do 31. prosinca 2011. Kandidatima koji nisu primljeni uplaćeni se iznos školarine vraća do 15. siječnja 2012.

 

7. Upis

Upisi se obavljaju 10. siječnja 2012. od 12,00 do 16,00 sati, u Uredu za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6 (tel. 051/359-536 ili 051/359-500).

 

8. Informacije o Studiju

Informacije o Studiju mogu se dobiti na tel. 051/359-678 svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati, srijedom od 17,00 do 19,00 sati, a dostupne su i na web stranici Fakulteta: www.pravri.hr.

 

9. Izvedbeni program

Izvedbeni program Studija dostupan je u Skriptarnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci po cijeni od 50,00 kn od 1. prosinca 2011.

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija