Jump to content

Natječaj za upis na poslijediplomske studije


Zex

Pravni fakultet u Zagrebu objavio je natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij te poslijediplomske specijalističke studije iz pravnih znanosti. Rok za prijavu je do 15. veljače 2011.[PRBREAK][/PRBREAK]Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

N a t j e č a j

za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

i poslijediplomske specijalističke studije iz pravnih znanosti

 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

1. Europsko pravo

2. Fiskalni sustav i fiskalna politika

3. Građansko pravo i obiteljskopravne znanosti

4. Javno pravo i javna uprava

5. Kaznenopravne znanosti

6. Međunarodno javno pravo i međunarodno privatno pravo

7. Pravo društava i trgovačko pravo

Poslijediplomski specijalistički studiji (četiri semestra):

1. Europsko pravo

2. Fiskalni sustav i fiskalna politika

3. Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost

4. Javno pravo i javna uprava

5. Kaznenopravne znanosti

6. Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

7. Pravo društava i trgovačko pravo

Na studij se ima pravo upisati:

- osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij

- osoba koja je završila drugi diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

- poslijediplomski sveučilišni (doktorski) pravni studij ima pravo upisati i osoba koja je završila poslijediplomski znanstveni magistarski ili poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2010/11 godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. Za zainteresirane pristupnike postoji mogućnost kreditiranja školarine.

Prijave se primaju do 15. veljače 2011. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Trg maršala Tita 14.

Uz prijavu je obvezno priložiti:

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti

- domovnicu i izvadak iz matične knjige rođenih (preslike)

- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena

- potvrde o znanju jezika

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni odmah po zaključenju natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: tajnistvo@pravo.hr odnosno na telefon broj: 4564 302.


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija