Jump to content

Nekretnine i zemljišne knjige


Ane
 Dijeli

Nakladnik Novi Informator d.d. objavio je u zbirku "Nekretnine i zemljišne knjige", čiji su autori akademik Jakša Barbić, mr. sc. Gabrijela Mihelčić, Ana-Marija Končić, i Desa Sarvan, dipl. iur. . Radovi obrađuju teme vezane uz nekretnine i njihov upis u zemljišne knjige, kao i na upis vlasništva i drugih stvarnih pra­va na njima s posebnim naglaskom na nekretnina kao ulog u trgovačko društvo, upis hipoteke i fiducijarnog vlasništva, prijavni list katastra i zemljišnoknjižni upis, koncesije i dr.[PRBREAK][/PRBREAK]Priredili:

 

- akademik Jakša Barbić

 

- mr. sc. Gabrijela Mihelčić, sutkinja Općinskog suda u Crikvenici

 

- Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama

 

- Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije

 

Uredila: Biljana Barjaktar, dipl. iur., urednica-savjetnica u Novom informatoru

 

 

Riječ izdavača:

Jedan od važnih segmenata gospodarskog razvoja je i stvaranje sustava, koji će jamčiti sigurnost u pravnom prometu nekretnina kroz zaštitu prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama. Zakonske pretpostavke za ostvarenje tog cilja pos­toje. Naime, donošenjem Zakona o vlasništvu i dru­gim stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama i Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjiž­nim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik), dan je pravni okvir za uspostavu cjelovitog zemljiš­noknjižnog sustava. Međutim, to samo po sebi nije dovoljno i preostaje onaj teži dio posla, koji se sas­toji u primjeni tih propisa u praksi. Da bi se istakao značaj nekretnina u gospodarskom smislu, a što implicira i stvarna prava na njima, po­sebno je obrađeno vrlo složeno pitanje ulaganja nek­retnina (i stvarnih prava) u trgovačko društvo. Za područje financiranja ili, preciznije, kreditiranja, kao način osiguranja potraživanja posebno mjesto ima osiguranje putem hipoteke ili prijenosom vlasništva na stvari. Imajući to na umu, posebno se raspravljaju sva sporna pitanja u svezi s primjenom tih instituta, a posebno s obzirom na česte promjene u reguliranju fiducijarnog vlasništva u Ovršnom zakonu. Nadalje, razmatra se postupak zemljišnoknjižnog suda u po­vodu prijavnog Usta katastra i u sklopu toga odluke koje zemljišnoknjižni sud može donijeti. Posljednji rad u ovoj zbirci bavi se koncesijama, s težištem na upisu koncesija u zemljišne knjige. Sve teme povezuje u jednu cjelinu upravo to što se odnose na nekretnine i na njihov upis u zemljišne knjige, kao i na upis vlasništva i drugih stvarnih pra­va na njima.

 

Vjerujemo da smo kroz obrađene teme odgovorili na brojna praktična pitanja i time malo olakšali njihovo rješavanje.

 

opseg 52 str., meki uvez, format 21 x 28 cm

 

Cijena jednog primjerka iznosi 80 kn

Važno:

Pri kupnji u kompletu s knjigom Osnivanje, obnavljanje, dopunjavanje i preoblikovanje zemljišne knjige ukupna cijena iznosi 255 kn

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija