Jump to content

Novi priručnik iz zemljišno-knjižnog prava


Ane

Nakladnik Novi Informator d.d. objavio je priručnik "Osnivanje, obnavljanje, dopunjavanje i preoblikovanje Zemljišne knjige", autora J. Crnića, Ana-Marije Končić i Damira Kontreca. Priručnik će pomoći svima koji će sudjelovati u postupcima osniva­nja, obnavljanja, dopunjavanja i preoblikovanja ručno vođenih zemljišnih knjiga i stvaranja buduće jedinstvene baze zemljišnih podataka. Cilj je autora potaknuti i razmišljanja o potrebi izmjene i dopune postojećih propisa o ovoj tematici, njihovu uskla­đivanju i tumačenju u svrhu stvaranja točne i ažurne evidencije o nekretninama.[PRBREAK][/PRBREAK]Priredili:

 

- dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda RH u mirovini

 

- Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama

 

- Damir Kontrec, dipl. iur., predsjednik Općinskog suda u Varaždinu

 

Uredio: Jerko Slovinić, dipl. iur, urednik-savjetnik u Novom informatoru

 

PREDGOVOR

 

Opća je konstatacija da je u Hrvatskoj stanje zemljišnih knjiga teško, da su zemljišne knjige nepotpune i neažurne, da nisu us­klađene s katastarskim podacima, ukratko da iste ne odražavaju pravno stanje nekretnina mjerodavno za pravni promet. To ne bi trebalo čuditi ako se sjetimo gotovo polustoljetnog sustavnog zapu-štanja zemljišnih knjiga i pokušaja da se ukinu kao nepotrebne.

 

Međutim, nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske, Zako­na o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama, vlasništvo je ponovno afirmirano kao temeljna ustavna kategorija, pa je time ponovno uspostavljena i važnost zemljišnih knjiga kao javnog registra u koji se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretnina.

 

Stoga je potrebno ponovno afirmirati zemljišne knjige, jer bez sređenih zemljišnih knjiga, koje će biti usklađene s katastrom nek­retnina i stvaranja jedinstvene baze zemljišnih podataka, neće biti napretka Republike Hrvatske.

 

Upravo u tom smislu ovaj priručnik želi pomoći svima koji će sljedećih desetak i više godina sudjelovati u postupcima osniva­nja, obnavljanja, dopunjavanja i preoblikovanja ručno vođenih zemljišnih knjiga i stvaranja buduće jedinstvene baze zemljišnih podataka. Ujedno, cilj je autora potaknuti i razmišljanja o potrebi izmjene i dopune postojećih propisa o ovoj tematici, njihovu uskla­đivanju i tumačenju u svrhu stvaranja točne i ažurne evidencije o nekretninama.

 

Priručnik je prije svega namijenjen zemljišnoknjižnim sucima i zemljišnoknjižnim referentima, geodetima, odvjetnicima i javnim bilježnicima, kao i ostalim pravnicima koji na bilo koji način imaju doticaj sa zemljišnoknjižnim i katastarskim sustavom te bi im tre­bao služiti kao pomoć u svakodnevnom radu.

 

 

Opseg 164 str., meki uvez, format 17 x 24 cm

 

Cijena jednog primjerka iznosi 220 kn

Važno:

Pri kupnji u kompletu s knjigom Nekretnine i zemljišne knjige ukupna cijena iznosi 255 kn


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija